Bli en aktiv Israel-venn nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai for å høre svært aktuelle foredrag. Vær rask med påmelding, begrenset antall plasser.

– Lovdata sprer «ubehagelig gammelt gufs»

"Øye for øye, tann for tann" er et hevn- og gjengjeldelsesprinsipp fra Det gamle testamente, skriver Lovdata på sine nettsider. En seiglivet myte som har gitt påskudd for grove antisemittiske handlinger, påpeker Øyvind Bernatek. - Dette er en human erstatningsregel, forklarer Jan Benjamin Rødner.

Da jurist Øyvind Bernatek, som blant annet er styreleder for Hjelp Jødene Hjem, logget seg på nettstedet Lovdata.no onsdag 31. oktober ble han møtt av «et svært ubehagelig gammelt gufs». Som toppsak på forsiden lå lenke til «Øye for øye, tann for tann» (lenken er fortsatt aktiv kl. 13.24 torsdag 1. november). Artikkelen, som ikke har noen navngitt forfatter, innledes slik:

«Uttrykkene «øye for øye», «tann for tann», «hånd for hånd» og «fot for fot» er  hevn- og gjengjeldelsesprinsipper, slik de er formulert i Det gamle testamente. Bibelordene stammer opprinnelig fra Hammurabis lover fra 1848 – 1805 f. Kr. Disse bygger igjen delvis på de ca. 300 år eldre Ur-Nammus lover, som er verdens eldste kjente lovsamling.

Jesus tok som kjent avstand fra prinsippet om ”øye for øye, tann for tann” og tok i stedet til orde for å vende det andre kinn til – for å bevare freden.»

Miff.no har fått tilgang til Bernateks korrespondanse med Lovdata om saken.

– «Øye for øye» er muligens et straffeprinsipp i Hammurabis lov, men ikke etter det dere betegner som «Det gamle testamentet». «Øye for øye» er her et erstatningsprinsipp, et øye skal erstattes med et øyes verdi. Denne feilutleggingen har vært et av de mest gjennomgående antisemittiske angrep på jødisk lovgivning som er et meget komplekst verk, skrev Bernatek i sin første mail.

 

Rask beklagelse

Direktør for Lovdata, Odd Storm-Paulsen, svarte svært raskt.

– Vi beklager at det som er skrevet i artikkelen, oppfattes som støtende. Vi vil fjerne artikkelen umiddelbart, svarte Storm-Paulsen.

– Det var selvsagt ikke vår hensikt å gi en skjev eller feilaktig framstilling, legger han til.

Samme ettermiddag ble henvisningen på forsiden fjernet, men artikkelen ligger fremdeles (22 timer senere) tilgjengelig i arkivet til Lovdata.

– Dette er dessverre en av de mest seiglivete mytene som oppgjennom århundrene har vært brukt som påskudd for mer eller mindre grove antisemittiske handlinger, skriver Bernatek.

 

Dårlig kvalitetssikring

Jan Benjamin Rødner, advokat og styremedlem i MIFF, stiller seg helt bak Bernateks kritikk. Han undrer seg også over Lovdata, som ikke kvalitetssikret sin artikkel bedre før publisering.

– Og når de fjerner den fra forsiden, gidder de ikke kvalitetssikre at de faktisk fjerner denne antisemittiske og kristendomsglorifiserende artikkelen helt fra nettsiden, sier Rødner.

 

Det beste i human lovgivning

Han har tatt saken opp med Samarbeidsrådet for tros-  og livssynssamfunn (STL). Rødner skriver følgende i sitt brev til STL:

«Den tolkningen som her er gitt av det gammeltestamentlige begrepet er en tradisjonell kristen tolkning av Bibelen.  Men det er fjernt fra den jødiske tolkningen.  Til gjengjeld er det blitt brukt av kristne som et angrepspunkt mot jødene fordi de angivelig skulle holde seg med en hard lovreligion.

Mens det motsatte faktisk er tilfelle.  Som Bernatek påpeker, er dette i jødisk tradisjon en human erstatningsregel som kan måle seg med det beste i mest humane i dagens moderne lovgivning.

Det blir ekstra ille i betraktning av at det i kristen tradisjon har vært mye bruk av nettopp slike harde lovregler, tortur som forhørsmetode osv (ikke bare under inkvisisjonen), langt bort fra Jesu lære.  Likevel forsøkes det å gjøre monopol på humanitær fremferd som en særlig kristen dyd.»

Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Lovdatas formål er å etablere og drive systemer for rettslig informasjon, heter det på Lovdatas nettside.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart