Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Eksperter spår masseinnvandring fra Frankrike til Israel

To franske jøder har akkurat gjennomført "aliyah" og står foran Tempelplassen med sine nye israelske pass. (Illustrasjon: JAFI Israel)
To franske jøder har akkurat gjennomført "aliyah" og står foran Tempelplassen med sine nye israelske pass. (Illustrasjon: JAFI Israel)
Økende antisemittisme og økonomiske nedgangstider er de viktigste forklaringene til at stadig større deler av Frankrikes 500.000 jødiske innbyggere nå vurderer å flytte til Israel.

I 2013 emigrerte 3.120 jøder fra Frankrike til Israel, en betydelig økning fra de siste fire årene, da tallet har ligget på mellom 1.000 og 2.000. Men de siste månedene har man sett tegn til at betydelig større mengder franske jøder kan komme til å ta dette skrittet i tiden fremover.

Tusener på informasjonsmøter
Jewish Agencys avdeling i Paris opplever økende interesse for sine informasjonskvelder om immigrasjonsmuligheter til Israel.

– Hundre personer deltar på hver slik informasjonskveld. I 2012 arrangerte vi dette hver mandag og annenhver tirsdag. Fra 2013 gikk vi over til to kvelder i uken, og fra september har vi holdt tre kvelder i uken, forteller Ariel Kandel fra Jewish Agency, ifølge Haaretz.

Han poengterer at 300 mennesker i uken blir 15.000 på ett år, og at alle disse på denne måten sier at de seriøst overveier immigrasjon.

– Og selvsagt deltar ikke hele familien på møtet, så det reelle antallet folk som vurderer saken, er 30.000 til 40.000 årlig, mener han.

Opptil 50 prosent vil dra
En undersøkelse utført av professor Erik Cohen ved Bar-Ilan universitetet antyder at interessen er enda høyere. Cohen spurte 803 franske jøder i alderen 18 til 40 hvilket land de så for seg at de kom til å bo i fem år frem i tid. Kun 33 prosent svarte Frankrike, 27 prosent svarte at de ikke visste, og hele 26 prosent svarte Israel.

I en lignende undersøkelse utført av EU svarte hele 50 prosent av de franske jødene at de vurderte å flytte til Israel.

Jo sterkere de franske jødene er involvert i det jødiske samfunnet i Frankrike, jo større er sannsynligheten for at de går med ønsker om å flytte til Israel, forklarer Cohen. Han uttrykker bekymring for en potensiell organisasjonskrise i det franske jødiske samfunnet som resultat av kommende utflytting.

Antisemittisme på fremmarsj
Den mest utbredte begrunnelsen for motivasjonen til å flytte fra Frankrike, er at man opplever at det franske samfunnet er i endring som følge av arabisk innvandring og økende omfang av antisemittiske hendelser som skaper en følelse av utrygghet, særlig til fremtiden. Drapene på en lærer og tre elever ved den jødiske skolen i Tolouse i mars 2012 oppleves som et vendepunkt som fikk mange inn på tanker om å flytte til Israel.

29 prosent av de franske jødene rapporterer at de selv har opplevd antisemittisme i løpet av de siste to årene.

Økonomisk krise
Den andre betydelige motivasjonsfaktoren for å ville flytte, er den økonomiske krisen i Frankrike, med høy arbeidsløshet og liten økonomisk vekst. Dette forårsaker at det ikke bare er Israel som mottar franske immigranter for tiden, men også for eksempel Australia, som i fjor mottok 20.000 franskmenn.

Familiegjenforening
For en del handler landebyttet også om familiegjenforening, siden mange av de franske jødene er etterkommere av flyktninger fra Marokko, Tunisia og Algerie, og derfor har slektninger i Israel fra den grenen av familien som heller valgte å dra dit da de måtte forlate sitt tidligere hjemland i løpet av årene etter 1948.

Hovedgruppene av immigranter er unge mennesker med utdanning og gjerne små barn, samt pensjonister.


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart