Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Politiet brukte ett år på å reise tiltale mot jødehetser

En 35 år gammel Oslo-mann er dømt til 45 dagers betinget fengsel for hatytringer mot jøder. (Illustrasjonsfoto: Pascal Maramis, flickr)
En 35 år gammel Oslo-mann er dømt til 45 dagers betinget fengsel for hatytringer mot jøder. (Illustrasjonsfoto: Pascal Maramis, flickr)
Oslo tingrett: - Tiltalte burde fått ubetinget fengselsstraff, men på grunn av forsinkelsen blir det betinget.

Onsdag 18. november behandlet Oslo tingrett en sak mot en 35 år gamle Oslo-mann tiltalt for hets av jøder og afrikanere. MIFF omtalte saken i en artikkel mandag 16. november.

MIFF gjengir her hele rettens vurdering av saken:

«Etter tiltaltes erkjennelse av straffeskyld og det som ellers har fremkommet under hoved- forhandlingen finner retten bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalen og at han har handlet forsettlig og således må bli å straffedømme overensstemmende med tiltalen. Retten finner det klart at de aktuelle uttalelsene innebærer en forhånelse av jøder og at de også er egnet til å utsette jøder for hat og forfølgelse. Utsagnene innebærer også en grov nedvurdering av jøders menneskeverd. Flere av utsagnene er også nedsettende og grovt krenkende overfor afrikanere. Tiltalte blir å straffedømme overensstemmende med tiltalen.

Det er på det rene at denne saken er blitt altfor gammel. En anmeldelse i saken ble inngitt 20. november 2013 og tiltalte ble først tatt inn til avhør i november 2014. Tiltalte ringte selv tilbake til politiet i begynnelsen av januar 2015 med underretning om at han erkjente straffeskyld. Tiltalen i saken ble først tatt ut 7. august 2015. Retten er av den oppfatning at det som utgangspunkt burde vært reagert med ubetinget fengselsstraff i dette tilfellet, men at det i betraktning av den lange tiden må være riktig med en betinget fengselsstraff. Aktor har foreslått at straffen settes til betinget fengsel i 45 dager. Retten finner at dette straffeforslaget passende hensett til tidsforløpet. Aktor har videre nedlagt påstand om at tiltalte dømmes til å betale saksomkostninger til det offentlige etter rettens skjønn. Retten er enig i dette og setter omkostningene til kr. 5 000.

Dommen er enstemmig.»

Neste gang vil kanskje politiet arbeide raskere?


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart