Bli en aktiv Israel-venn nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai for å høre svært aktuelle foredrag. Vær rask med påmelding, begrenset antall plasser.

Riksadvokaten beklager koblingen mellom «fuck jøder» og Israel

Riksadvokat Tor-Aksel Busch beklager koblingen mellom «fuck jøde» og kritikk av Israel. (Foto: Riksadvokaten)
Riksadvokat Tor-Aksel Busch beklager koblingen mellom «fuck jøde» og kritikk av Israel. (Foto: Riksadvokaten)
Men understreker nok en gang at de ikke ser på ytringen som straffbar.

Det vakte oppsikt både nasjonalt og internasjonalt da riksadvokaten i Norge uttalte at «fuck jøder» kunne tolkes som kritikk av Israel. Det var rapperen Kaveh Kholardi som på en festival i Oslo sommeren 2018 ropte «fuck jøder» fra senen. Flere personer anmeldte rapperen for sin hatefulle ytring, men politiet mente at ytringen ikke var straffbar. Avgjørelsen ble anket inn til riksadvokaten, som falt på samme beslutning. Saken ble dermed henlagt.

Det mest oppsiktsvekkende i henleggelsen var at den grove jødehetsen ble tolket som et utsagn som kan ha en iboende tvetydighet. «Fuck jøde» ble frikjent fordi rapperen ifølge riksadvokaten også kan ha ment «fuck Israel».

«Det retter seg tilsynelatende mot jøder, men kan også sies å ha staten Israel og misnøye med den politikk som der føres som adressat», skrev riksadvokaten i sin beslutning. Denne begrunnelsen skapte reaksjoner.

– Det er skremmende at riksadvokaten finner opp en tvetydighet som ikke er der, sa MIFFs advokat og styremedlem Jan Benjamin Rødner i mars. Han var langt fra den eneste som reagerte. Nå beklager riksadvokaten koblingen.

«Intensjon med ovennevnte påpekning var at ytringene i den aktuelle saken hadde en form og en innramming som i noen grad kunne åpne for tolkningstvil. Som kjent skal all tvil komme den mistenkte til gode ved en strafferettslig bedømmelse og bevisbyrden påhviler påtalemyndigheten. Vi var ikke fremmede for at en mulig strategi fra mistenkte ved en eventuell rettslig behandling ville være en forklaring i den retning. Som illustrasjon på en mulig tolkningstvil viste vi til eksempelet med Israel. I ettertid ser vi at denne illustrasjon ikke var den beste. Riksadvokaten understreker at dette på ingen måte var avgjørende for sakens utfall, og dette embetet har meget klart for seg at jøder som gruppe ikke skal identifiseres med staten Israels politikk. I den grad våre bemerkninger har gitt foranledning til feilaktige slutninger i motsatt retning, beklages dette», skriver riksadvokaten i et brev som er sendt til Det Mosaiske Trossamfund og Antirastistisk senter.

Samtidig påpeker riksdvokaten at de ikke ser på utsagnet som straffbart.

«Ytringsfriheten står som nevnt sterkt i Norge, og norske domstoler har (med rette) lagt avgjørende vekt ikke bare på selve utsagnet, men også på hvilken kontekst ytringene fremkom. Det er de kvalifisert krenkende ytringene som utgjør nedslagsfeltet til den aktuelle straffebestemmelsen. Samtidig er dette et rettsområde i stor utvikling, og det er viktig for påtalemyndigheten å velge ut de rette sakene for om mulig å klargjøre hvor grensene for straffansvaret går. Vår vurdering var som nevnt at denne saken ikke var egnet til å bidra til slik avklaring», avslutter riksadvokaten.

Rapperen Kaveh Kholardi blir ikke straffet for å ha ropt «føkk jøder» under en festival i Oslo. (Foto: Skjermdump YouTube)
Rapperen Kaveh Kholardi ble ikke straffet for å ha ropt «føkk jøder» under en festival i Oslo. (Foto: Skjermdump YouTube)

Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart