Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Egypt handler våpen i stort

Ifølge den årlige rapporten utgitt av Kongressens forskningsservice, som sorterer under Kongress-biblioteket, har Kina importert mer våpen enn noen andre land i perioden 2000-2004, for i alt 66 milliarder kroner. På annen plass følger India med 50 milliarder kroner.

På tredje plass følger Egypt. Det vil kanskje overraske mange. Egypt har kjøpt for over 40 milliarder kroner i perioden 2001-2004. Til sammenlikning kjøpte Israel i samme periode for 28 milliarder og Saudi-Arabia for 24 milliarder kroner.

[Israel må regne med konflikt med en rekke arabiske land samtidig. Landets kjøp må derfor sees i sammenheng med flere arabiske lands kjøp. På den andre siden lager nok Israel mer av sine våpen selv enn de fleste andre landene.]

Egypt får for 8 milliarder kroner årlig i våpenhjelp fra USA. Men i perioden har Egypt også brukt mer enn 6 milliarder kroner av sine egne penger til våpen. Det meste er kjøpt fra USA.

Egypt kjøper moderne våpen: Amerikanske Abram-tanks, F-16 kampfly, Apache angrepshelikoptre og en helt moderne marine. Grunnen er et ambisiøst moderniseringsprogram. Det egyptiske forsvaret har gjennomgått en omfattende «vestliggjøring».

Hvorfor?
Det store spørsmålet er: Hvorfor bruker det fattige Egypt, med en økonomi som langsiktig har vært i nedgang, så enorme ressurser på militæret og på våpen? Ingen naboland kan utgjøre en trussel som rettferdiggjør dette. Mange i Israel frykter at det bare har en forklaring: Egypt forbereder en krig mot Israel.

Kvalitet
Israel har lenge presset USA til å holde sitt løfte om at Israels forsvar skal være overlegent i kvalitet, siden Israel aldri kan konkurrere med nabolandene i det antallet våpen og soldater de kan stille opp. Generelt har USA holdt dette løftet. Men av noen typer våpen har USA solgt egypterne våpen av høyere kvalitet enn Israel. Det gjelder bl. a. Harpun-raketter, som skytes ut fra skip.

Våpensalget
USA er verdens største våpeneksportør. I 2004 var samlet våpensalg i verden på 236 milliarder kroner. Det er første gang i dette tiåret at salget har økt i forhold til foregående år.

Gaza-avtalen
Så langt bygger vi på artikkelen av O’Sullivan. Andre artikler (blant annet en av Uri Dan 29. juni) tar opp problematikken i forbindelse med avtalen mellom Israel og Egypt i forbindelse med at Israel har trukket seg ut av Gaza.

Freden mellom Israel og Egypt er ganske «kald». Men den har hatt en avgjørende fordel: Sinai-halvøya, som ligger mellom Israel og de tett befoldede delene av Egypt, har vært demilitarisert. Egypt har bare hatt lov til å ha et meget begrenset antall våpen i dette området.

Under forhandlingene i forbindelse med tilbaketrekningen forlangte egypterne å få inn i avtalen en rett til flest mulig soldater med tyngst mulig våpen.
Israel avslo mange av kravene.
Avtalen som ble inngått, tillater Egypt å holde noen hundre flere soldater og noe mer våpen enn tidligere. Men i og med at Israel gir fra seg kontrollen over Gaza og grensen mellom Gaza og Egypt, vil det være mulig å bygge opp betydelige lagre av våpen i Gaza.

Dette vil kunne utgjøre en stor terror-trussel mot Israel. Dersom egypterne skulle ønske det, kan det nok også brukes som et ledd i krigsforberedelser.
Men de israelske myndighetene er kommet til at trusselen ikke er større enn Israel kan håndtere. Vi får håpe at det vil vise seg å stemme.

Relaterte artikler fra år 2001:
Militærbalansen
Trussel fra Egypt
Militær trussel

 

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart