Cover av Bibelen 2020. (Foto: Carsten Lundager, Bibelselskabet.dk)

Israel er fjernet fra ny bibeloversettelse

Oversetterne ønsker ikke at leserne skal se en sammenheng mellom det bibelske Israel og den moderne staten Israel.

For første gang på 28 år har det danske Bibelselskabet kommet med en ny fullstendig bibeloversettelse som de kaller Bibelen 2020. Bibelen er «oversatt fra grunnspråkene av eksperter i hebraisk og gresk og bearbeidet av forfattere og språkfolk med inngående kjennskap til moderne dansk,» ifølge Bibelselskapets pressemelding.

– Navnet Israel er fjernet over alt hvor det forekommer i den nytestamentlige del, påpeker Jan Frost i en YouTube-film som ble publisert 17. april. Frost er aktiv i den danske organisasjonen Ordet og Israel.

Navnet Israel i ulike former, både om folket og landet, forekommer 76 ganger i det nye testamentet av den siste norske bibeloversettelsen fra 2011 (2250 ganger i det gamle testamentet), ifølge søk på bibelen.no.

– I den nye danske oversettelsen har man valgt å omskrive navnet Israel til «jødene» eller «jødiske», eller helt å slette det, forteller Frost.

I Matteus 2,20, for eksempel, får Josef beskjed om å ta Maria og barnet Jesus med tilbake «til Israels land». I den nye danske oversettelsen er Israel slettet, det står bare at Josef tok Maria og Jesus med seg «hjem».

– Den nye oversettelsen er konsekvent i denne omskrivningen eller utelatelsen av navnet Israel, med én enkelt unntakelse hvor det blir sitert fra Det gamle testamentet, forteller Frost.

Ifølge Frost har bibeloversetterne to begrunnelser for sitt valg. For det første hevder de at navnet Israel ikke brukes som geografisk betegnelse for det vi i dag kjenner som Israel.

– Det er ganske enkelt feil, kommenterer Frost.

For det andre har oversetterne påpekt at Israel i Bibelen ikke er det samme som den moderne staten Israel, så leserne vil ha problemer med å skille mellom den bibelske og den moderne bruken av ordet.

– Men så er det jo underlig at man ikke har kommet til samme konklusjon når det gjelder Egypt og Libya, innvender Frost. De moderne statene Egypt og Libya er heller ikke identiske med Egypt og Libya fra bibelsk tid.

– Oversetterne har altså ønsket at leserne ikke skal få den tanke at det er noen sammenheng mellom det bibelske Israel og den moderne staten Israel. For det er det ikke, etter deres mening, sier Frost.

Frost har ikke funnet en eneste internasjonal bibeloversettelse hvor man har gjort noe tilsvarende.

– Det eksisterer neppe, sier Frost.

– Synes du det er riktig å fjerne Israel fra en moderne bibeloversettelse? Skriv ditt svar i kommentarfeltet.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Har du kommentarer til artikkelen?

Opplever du problemer med kommentarfeltet? Send en e-post til post@miff.no for å beskrive feilen.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart