Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Slik blir barn misbrukt i anti-israelsk propaganda

Ny database gir detaljert informasjon om hvordan palestinske NGOer misbruker barn i væpnet kamp mot Israel og mottar internasjonal bistand til tross for overgrepene. (Illustrasjonsbilde fra www.pcsweek.org)
Seniorforsker hos NGO Monitor: – Dersom det ikke tas internasjonalt ansvar for å stoppe terrorgruppenes overgrep mot barn, vil de fortsette å rekruttere palestinske barnesoldater/barneterrorister og dette vil koste flere israelske barn, kvinner og menn livet.

Propagandakrigen mot Israel har pågått i flere tiår og det er ingen tegn til at den stopper – snarere tvert imot.

Liora Henig Cohen, som er seniorforsker ved det internasjonalt anerkjente forskningsinstituttet NGO Monitor, snakker i Jerusalem Post om en langsiktig og fokusert anti-israelsk propagandakampanje som fremstiller Israel som en krenker av barns rettigheter. Se NGO Monitors database over hvordan frivillige organisasjoner misbruker barn som barnesoldater og internasjonal bistand i den væpnede kampen mot Israel her.

Media er en del av propagandamaskinen – et av de siste og verste eksemplene på grov anti-israelsk propaganda kom fra britiske statsmedier, British Broadcasting Corporation (BBC), som senere ble presset til å be om unnskyldning at BBC-journalist Anjana Gadgil under intervju med Israels tidligere statsminister Naftali Bennett sa blant annet at: «Israelske styrker er glade for å drepe barn» som en kommentar til Israel Defense Forces (IDF) siste antiterroraksjon i byen Jenin i Judea og Samaria, hvor terrorgrupper har tatt over. Jenin tilhører de palestinske myndighetene (PA). Men PA har ikke vist vilje eller evne til å stoppe terrorgruppene i deres selvstyreområder, noe PA ellers er forpliktet til, jf. Oslo-avtalene.

Det siste året har minst 52 israelere bøtet med livet på grunn av palestinsk terror – 15 av de drepte terrorofrene ble drept av terrorister fra Jenin.

I årevis har et nettverk av frivillige organisasjoner jobbet målrettet for innføring av sanksjoner mot Israel og lobbet for at Israel Defense Forces (IDF) skal settes på en svarteliste over væpnede grupper som bryter barns rettigheter. NGO-nettverket anklager Israel for å krenke barns rettigheter og anklager Israel for bevisst å angripe barn – samtidig ignorerer de frivillige organisasjonene overgrep mot barn fra palestinske terrorgrupper i deres terrorkrig mot Israel.

Hvert år publiserer FNs generalsekretær rapporten Children and Armed Conflict (CAAC). Et av de alvorlige bruddene på barns rettigheter er rekruttering og overgrep mot barn fra terrorgrupper i væpnede konflikter. Dette kan for eksempel ses i PA-kontrollerte Jenin, hvor palestinske terrororganisasjoner misbruker barn som terrorister. Nylig ble fire tenåringsterrorister, alle medlemmer av terrorgrupper, drept.

Tvilsomme kilder brukt i FNs CAAC-rapport – i FN-rapporten er det et vedlegg, d.v.s. en «svarteliste» med terrorgrupper som ISIS, Boko Haram, Taliban og al-Qaida. De er alle terrorgrupper som misbruker barn i væpnet konflikt.

En «arbeidsgruppe» organisert av UNICEF ga dataene som ble brukt om Israel i CAAC-rapporten. Arbeidsgruppen består av flere av de samme frivillige organisasjonene som jobber for å få IDF svartelistet. Blant de frivillige organisasjonene er Defence for Children International-Palestine, som står på Israels terrorliste på grunn av sine bånd til terrororganisasjonen Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP). Arbeidsgruppen inkluderer også boikottgrupper (BDS) som jobber målrettet for å få Israel boikottet og NGOer som lobbyer for at israelere skal stilles for Den internasjonale straffedomstolen – alle NGOene mottar EU-støtte!

Det bør legges til at UNICEFs retningslinjer krever nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet av deres arbeidsgruppemedlemmer.

Den neglisjerte sannheten i NGO- og CAAC-rapporter – i årets CAAC-rapport etterlyses «styrking og utvidelse» av arbeidsgruppen, samtidig som det ignoreres at de frivillige organisasjonene i arbeidsgruppen ikke er uavhengige og jobber målrettet for å fremme anti-israelsk propaganda.

CAAC-rapportene ignorerer konsekvent oppfordringen til palestinske barn til å delta i væpnet kamp mot israelere. I den siste CAAC-rapporten publisert 27. juni hadde FN kun registrert rekruttering og misbruk av ett palestinsk barn.

Dette står i sterk kontrast til NGO Monitors opptelling, som viste at rundt 90 palestinske barn siden tidlig i 2018 har blitt drept i væpnet konflikt mot israelere, som inkluderte våpen-terrorangrep, kniv-terrorangrep, terrorangrep med eksplosiver, terrorangrep med Molotovcocktailer, steinkasting og andre voldshandlinger. Av de 90 barna var rundt 40 barn/tenåringer tilknyttet terrorgrupper som Hamas, Palestinian Islamic Jihad (PIJ), Fatahs al-Aqsa Martybrigader, Lions’ Den, PFLP, Democratic Front for the Liberation of Palestine.

CAAC forvrenger sannheten om barnemishandling – CAACs falske uvitenhet om palestinsk rekruttering og overgrep mot palestinske barn er bare en av forvrengningene i deres rapport om konflikten.

For eksempel skriver FN i rapporten at enhver «lemlestelse» av barn er et alvorlig brudd på barns rettigheter.

Motsatt hevder FN i sin CAAC-rapport fra 2023 at omtrent 18 % av de påståtte «alvorlige bruddene» begått av IDF var tåregass (antagelig under palestinske opptøyer). Ifølge US Center for Disease Control varer symptomene etter tåregass 15-30 min, d.v.s. at tåregass ikke gir «permanente» eller «invalidiserende» symptomer, slik FN skriver i rapporten. Det skal bemerkes at tåregass ikke er nevnt i forbindelse med andre konflikter.

Dobbeltstandarder avdekket – Et annet eksempel på dobbeltmoral i FN-rapporten er «nektelse av humanitær tilgang». CAAC-rapporten om andre konflikter nevner hendelser som ran, utpressing, ødeleggelse av eiendom og overgrep på humanitært personell, inkl. mord. Når det gjelder Israel, vises det til avslag på søknader fra innbyggere i Hamas-kontrollerte Gaza om medisinsk behandling i Israel, inkl. Judea og Samaria (Vestbredden). Denne kategorien dekker mer enn 60 % av alle israelske «brudd». Israel er ikke forpliktet til å la innbyggere i Hamas-kontrollerte Gaza komme inn i landet for medisinsk behandling. Israel er heller ikke forpliktet til å la andre grupper av ikke-israelere som ikke bor i Israel komme inn i landet. Samme regel gjelder for alle land, inkl. Norge.

Det blir mer absurd – konsekvensen av rapportens «hjemmelagde» konklusjon basert på data innhentet fra frivillige organisasjoner som tar sikte på å demonisere og boikotte Israel og har astronomiske summer i lommen fra EUs skattebetalere og medlemmer av UNICEFs «arbeidsgruppe», er at Israel har begått flere krenkelser mot barn enn Syria, Afghanistan og Jemen til sammen!

Forvrengningen må rettes opp – Israel og andre land må kreve at de aktuelle FN-organene, inkl. Sikkerhetsrådet og UNICEF sørger for at data fra anti-israelske frivillige organisasjoner og frivillige organisasjoner med terrortilknytning ikke blir brukt og inkludert i slike rapporter. NGO-arbeidsgruppen må oppløses og slike rapporter må være i samsvar med internasjonale standarder som kreves i alle konflikter.

Bekjempe terrorutnyttelse og beskytte palestinske barn – det er også behov for mer rapportering om overgrep mot palestinske barn – for eksempel å oppfordre barn til å bli terrorister, trene barn til å drepe for å bli drept og rekruttering/misbruk av barn til terrorgrupper væpnet krig mot Israel .

Dersom det ikke tas internasjonalt ansvar for å stoppe terrorgruppenes overgrep mot barn, vil de fortsette å rekruttere palestinske barnesoldater/barneterrorister og dette vil koste livet til flere israelske barn, kvinner og menn, avslutter Liora.

Artikkelen er skrevet av Rika Sissi Greenberg for miff.dk og bearbeidet for miff.no av Kjetil Ravn Hansen.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart