Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Amerikanerne ser mer positiv innflytelse fra Israel enn noen gang

Illustrasjon: flickr.com
Illustrasjon: flickr.com
Innbyggere i 22 land mener Israel har like lite positiv innflytelse i verden som Nord-Korea. Men bildet i land som USA, Nigeria og Kenya er helt annerledes, viser en meningsmåling fra BBC.

GlobeScan/PIPA har spurt 24.090 personer fra 22 land hvorvidt de ser på 16 land og EUs innflytelse i verden som hovedsakelig positiv eller negativ.

Karter markerer de land som deltok i meningsmålingen.
Kartet markerer de land som deltok i meningsmålingen.

Resultatene for Israel ligger på nivå med tidligere år. Andelen som sier Israels innflytelse hovedsakelig er negativ, har økt med 3 prosentpoeng siden 2011. Mens andelen som ser positiv innflytelse synker for alle vestlige land, og mest for EU med 8 prosentpoeng, ligger Israel uforandret på 21 prosent.

Deltakernes syn på de ulike landenes innflytelse - positivt i blått, negativt i gult.
Deltakernes syn på de ulike landenes innflytelse - positivt i blått, negativt i gult.

Ingen andre land i verden blir sett på mer negativt enn Iran, men landet ligger likevel bare fem prosent foran det jødiske folks eneste nødhavn i verden.

Mest populære i Nigeria
De land som ser mest positiv innflytelse fra Israel er USA (50 prosent), Nigeria (54 prosent) og Kenya (46 prosent), mens Egypt er mest negativt innstilt til Israel (85 prosent). Støtten til Israel har gått tilbake i generelt positivt innstilte land som Kina og India, samt i Russland. I USA har et positivt syn på Israels innflytelse økt med 7 prosentpoengt siden 2011, negativ innflytelse har gått ned med 6 prosentpoeng. Dette er de mest positive tall for Israel i USA siden målingen begynte i 2005, heter det i rapporten.

Syn på Israels innflytelse i verden i ulike land.
Syn på Israels innflytelse i verden i ulike land.

Deltakerne i målingen ble også spurt hvilke faktorer som mest påvirker deres syn på landenes innflytelse: Utenrikspolitikk, tradisjon og kultur, inkludert kunst, musikk og mat, måten landet behandler sine innbyggere på eller økonomi, produkt og tjenester.

45 prosent som mener Israel har en negativ innflytelse sier dette skyldes landets utenrikspolitikk. 27 svarer måten Israel behandler sine innbyggere på.

Jødisk tradisjon og kultur er hovedårsaken for dem som har et positivt inntrykk (29 prosent), fulgt av utenrikspolitikk (26 prosent).

Demonisering hindrer positive inntrykk
Så langt resultater fra BBCs måling. Som egen kommentar kan vi legge til at tallene viser hvor dramatiske utslag den skjeve dekningen av Midtøsten-konflikten kan få i opinionen. Ikke bare direkte usannheter, men den konfliktens generelt overrepresentasjon i mediene sammenliknet med andre konflikter (se også art. 2 og art. 3). 14. mai tok også Astrid Meland i VG et oppgjør med den ekstreme negative innstillingen til Israel og overfokuset på konflikten, som hun beskrev som «ikke etisk holdbart».

Det er denne demoniseringen av det landet som uten sidestykke klarer best å oppfylle menneskerettighetene av Midtøsten- nasjonene, som gjør at mennesker ikke klarer å se alt det positive Israel har gjortog fortsatt gjør – for verdenssamfunnet. Ikke minst at den unge nasjonen har klart å produsere ti Nobel-vinnere er imponerende. Sannheten er at verden trenger Israel. Miniputtstaten er en tung aktør innen blant annet teknologi, vitenskap, innovasjon, jordbruk og miljø. Ikke minst, når Israel blir tvunget til å forsvare seg selv, skjer det på en måte som overgår de fleste land i verden hva gjelder militær etikk.

Spre «det glade budskap»?
Kanskje er det på tide for oss Israel-venner å ikke bare poengtere skjevheten i dekningen – som selvfølgelig også må gjøres – men selv å vise mennesker hvordan lille Israel har bidratt så markant til verdens framgang. Det vil bidra til å balansere inntrykket av nasjonen.


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart