Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

NRK Urix hjalp ytterliggående amerikaner å sammenligne Israel med ISIL

Gry Blekastad Almås og Max Blumental i NRK Urix 11. november 2014. (Skjermdump fra NRK)
Gry Blekastad Almås og Max Blumental i NRK Urix 11. november 2014. (Skjermdump fra NRK)
Hva er i veien med Israel? åpnet programleder Gry Blekastad Almås. Det ga anti-Israel aktivisten Max Blumenthal anledning til å servere en lang rekke løgner om Israel uten avbrytelser eller kritiske spørsmål.

Det er mindre enn to måneder siden NRK Urix brøt sitt forhåndspremiss for intervju med den israelske professoren Benny Morris og presenterte hans forskning ukorrekt. MIFFs klage kommer til behandling i Kringskastingsrådet i slutten av måneden. Også i programmet 10. november var det flere ting å sette fingrene på.

Men tirsdag 11. november nådde NRK Urix et absolutt nytt lavmål. Først kommenterer vi intervjuet med kveldens hovedgjest Max Blumental, forteller så litt om aktivisten som NRK aldri fortalte og kommenterer andre sider ved programmet som skapte skjeve inntrykk. Full transkripsjon av intervjuet med Blumental kan du lese helt til slutt.

 

Kommentarer til intervjuet

Urix-programleder Gry Blekastad Almås kan avbryte intervjuobjekter hvis hun vil. Det vet vi. Hun har også tidligere vist evne til å stille kritiske spørsmål. Den som er i tvil, kan se intervjuet hun gjorde med Benny Morris.

Men slike viktige journalistiske verktøy var lagt bort da anti-Israel aktivisten Max Blumental var gjest i studio tirsdag 11. november. Det ga Blumental sjanse til uhindret å servere løgn etter løgn. Antallet løgner er nesten like mange som antallet setninger han fikk anledning til å si – vi har stanset på 16.

 

Løgn 1: Israel er «den eneste aktive kolonistat i verden»

Jødene utgjorde omtrent 2 prosent av befolkningen i arabiske land før 1948. Etter den tid er nær sagt alle jøder frosset og drevet ut av arabiske land, og de fleste har fått en ny framtid i Israel. Antallet jøder i arabiske land har gått ned fra ca. 1 million til under 10.000, og fortsatt pågår det flukt fra de få landene hvor det er noen jøder igjen. Flukten av kristne ut fra arabiske land som vi nå ser i land som har opplevd såkalt “arabisk vår”, er på mange måter parallell med flukten av jøder på 50- og 60-tallet.

 

Israel areal er mindre enn 0,2 prosent av arealene til “den arabiske verden”. Jødene har røtter i Midtøsten og Nord-Afrika i flere tusen år før araberne startet sine erobringer (kolonisering?) på 600-tallet. Når en minoritet som har levd under muslimsk undertrykkelse og diskriminering i flere århundrer vinner tilbake kontroll over et lite landområde hvor deres religion og kultur ble født, er det ikke kolonisering. Når arabiske land har nektet jødene et trygt liv og en god framtid der de tidligere bodde, er det rett og rimelig at en tidligere minoritet på 2 prosent har fått suverenitet over 0,2 prosent av landområdene.

 

Løgn 2: Israel er «tuftet på en idé om å opprettholde etnisk renhet»

Israels uavhengighetserklæring åpnet for «jødisk innvandring og for samling av jøder i eksil». Men den sier også: «Den skal bygge på frihet, rettferd og fred i profetenes ånd. Den vil sikre alle innbyggerne fullstendig like sosiale og politiske rettigheter, uavhengig av religion, rase eller kjønn. Den vil garantere frihet når det gjelder religion, samvittighet, språk, utdannelse og kultur. Den vil sikre de hellige stedene for alle religioner, og den vil være trofast mot prinsippene i FNs charter.»

Blumentals snakk om etnisk renhet inngår i hans demoniserende forsøk på å sette likhetstegn mellom Israel og nazistene. Den samme teknikken bruker han i sin bok.

 

Løgn 3: Israel må «stenge ute den palestinske befolkningen som ikke er jødisk»

Helt siden Israels opprettelse har omkring 20 prosent av befolkningen vært ikke-jødisk, i første rekke arabisk.

 

Løgn 4: «Derfor gettoiseres Gaza-stripen»

Å gi Israel alene ansvaret for situasjonen på Gaza-stripen er dypt urettferdig. En getto er en bydel hvor medlemmer av en minoritetsgruppe bor. Gaza-stripen er et landområde som består av flere byer og åpne landbruksområder, og folket der er del av den store majoritetsgruppen i Midtøsten – sunni-muslimer.

 

Løgn 5: «Folk på Vestbredden [er] innestengt bak 638 km betong.»

Bare en liten del av sikkerhetsbarrierens trasé er betong, resten er gjerde. Palestinere som ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko kan normalt reise fram og tilbake gjennom barrieren, de kan også dra til nabolandet Jordan og resten av verden.

 

Løgn 6: Beduiner i Negev fordrives

Norge har flyttet samisk nomadebefolkning. Israel har i noen tilfeller flyttet beduiner, men beduinbefolkningen i Israel øker raskt. I mange land oppstår det konflikter mellom nomadebefolkningers og storsamfunnets interesser.

 

Løgn 7: Israelske vernepliktige soldater må «være med på å krenke menneskerettigheter»

Israelske vernepliktige soldater beskytter menneskerettigheter. Retten til å forsvare oss mot islamistiske terrorgrupper benytter vi også her i Norge.

 

Løgn 8: «Det er JSIL, Den jødiske staten i Israel og Levanten, som er problemet»

Vi forstår at dette er musikk i ørene til Palestinakomiteen, som har invitert Blumental til Norge, men det blir ikke mer sant av den grunn. Her har Blumental fått spørsmålet Hva er galt med Israel? Det han løfter fram er ikke konflikt over landområder, mangel på økonomisk utjevning, diskriminering, ulike militære strategier eller noen andre av de hundrevis av ting Israel blir kritisert for. Problemet, for Blumental, er at Israel arbeider for å bestå som en stat med jødisk flertall. Å løfte fram verdens eneste jødiske stat som Problemet – med stor P – og samtidig skape assosiasjoner til terrorgruppen Islamsk Stat (eller ISIL) – vitner om en aktivist som er ute etter å bruke alle virkemidler til å demonisere Israel. Det tjener NRK til liten ære at ikke dette ble utfordret med annet enn en presisering («Men med ditt valg av ord sammenligner du på en måte Israel med ISIL – en terrororganisasjon») som hjalp Blumental videre i sin tirade.

Det finnes over 20 arabiske stater og nesten 60 muslimske stater i verden, de fleste av dem er etablert i løpet av de siste hundre årene, slik som Israel. Vi har ikke registrert at Blumental ser på dette som noe problem. Nei, det er verdens eneste jødiske stat som skal bort.

 

Løgn 9: Israel driver med terror og dreper i likhet med ISIL

Kan Blumental komme med ett eneste eksempel på at noen israelere har drept en forsvarsløs fange fordi han eller hun ikke ville konvertere til jødedom? Der har du svaret, Israel kjemper i selvforsvar, ISIL dreper på rent religiøst grunnlag.

 

Løgn 10: «I likhet med ISIL mangler JSIL [Israel] klare grenser.»

ISIL utvider stadig sine grenser. Israel har helt siden 1967 trukket seg tilbake i flere omganger. Hver gang Israels naboer har vært interessert i å avklare grenser i forhandlinger, har Israel vært med  på det. Det har skjedd både med Egypt og Jordan. Også Vestbredden er inntil videre klart definert geografisk, i A, B og C-områder. Dette er igjen en sammenligning som faller helt på sin egen urimelighet.

 

Løgn 11: «Som ISIL driver JSIL med radikalisering ved religiøse sentre i Vesten.»

NRK kan jo høre hvor mange jøder eller Israel-sympatisører som er på vestlige etterretningstjenesters overvåkningslister etter «radikaliseringsbesøk» i jødiske eller kristne sentre i Vesten…

 

Løgn 12: Israel «vil renske ut etniske minoriteter» og utsetter palestinerne for «stadig etnisk rensing»

Den palestinske befolkningen innenfor området som har vært Israel og israelsk-kontrollerte områder siden 1967 har økt med en faktor på ti de siste hundre årene, en vekst fra ca. seks hundre tusen til seks millioner. Å kalle dette etnisk rensning vitner om en mann som ikke har noe forhold til sannheten.

 

Løgn 13: «I USA generelt vokser uroen rundt og kritikken av det destruktive særforholdet til Israel»

For det første: Den militære bistanden USA gir til Israel er ikke noe unikt, Washington gir lignende bistand til sine allierte over hele verden, inkludert arabiske land.

For det andre viser undersøkelser at sympatien for Israel i den amerikanske befolkningen er på rekordhøyt nivå. Mer om det under.

 

Løgn 14: «Et apartheid-system»              

Apartheid-anklagen mot Israel er en løgn. Det finnes mange land med apartheid-lignende tilstander og systemer i Midtøsten, ingen har så lite av det som Israel.

 

Løgn 15: «Utenriksminister John Kerry advarte nylig om at USAs bekjempelse av ISIL undergraves av Israels okkupasjon»

Da John Kerry reiste rundt i arabiske land for å samle støtte til koalisjonen mot Islamsk Stat, tok arabiske ledere opp med ham behovet for å få fred mellom Israel og palestinerne, «fordi det var en sak som rekrutterer og som skaper sinne og opprørthet på gaten» i den arabiske verden. Dette er Kerrys egen versjon, og enhver kan fritt avgjøre om Blumental gjengir ham rettferdig.

 

Løgn 16: «De amerikanske jødene har meget stor innflytelse i samfunnet i USA, [og derfor støtter USA Israel»

Amerikanske jøder utgjør omlag to prosent av USA befolkning. Selv om de skulle ha innflytelse større enn befolkningsandelen tilsier, er det ikke jødisk makt som får USA til å støtte Israel. Forsker Hanne Eggen Røislien parkerte også denne myten senere i programmet. «Det er ikke bare den jødiske befolkningen, men det er andre og større maktfaktorer [som gjør at USA støtter Israel],» sa Eggen Røislien.

 

Max Blumental

Hvem er Max Blumental, og hva står han for? Eric Alterman tilhører venstresiden i USA, og er ofte kritisk til israelsk politikk. Han skriver om Blumentals bok: «Jeg forventet ikke at boken skulle være noe i nærheten av så forferdelig som den er… Det er ikke en overdrivelse å si at denne boken kunne ha blitt utgitt som månedenes bok i bokklubben til Hamas (om den fantes).»

En hovedkritikk Alterman retter mot Blumental er at han ikke setter saker i sin sammenheng.

«Det ville være teknisk korrekt, for eksempel, å si at en person som skyter og dreper en massedrapsmann mens han skyter ned skolebarn med et angrepsvåpen er en «morder». Men det ville være grunnleggende misvisende, gitt sammenhengen. Og det er problemet med Blumentals fakta. Han forteller oss bare faktaene han ønsker at vi skal vite, og holder tilbake de viktige som undergraver hans uopphørlige anti-Israel historie,» skriver Alterman i et av sine debattinnlegg om Blumentals bok.

I Blumentals verden og bok, skriver J.J. Goldberg i Forward.com, er palestinerne ikke skyldig i noe. «Israels handlinger er helt uprovoserte, motivert av ren rasisme.» Han påpeker at Blumental går inn for en verden der verdenes eneste stat med jødisk flertall forsvinner, noe som jo også ble bekreftet i Urix.

Blekastad Almås omtaler Blumental som «en som må kunne regnes som den nye generasjonen amerikanske jøder». I hvor stor grad han tilhører en ny generasjon kan diskuteres, neste måned blir han 37 år.

Programlederen i Urix begynte med å si at Blumental er en kontroversiell journalist og forfatter. Dersom hun hadde satt seg bedre inn i kontroversene kunne hun stilt Blumental langt bedre spørsmål.

Det er ingen tilfeldighet at Blumentals bok er oversett i mainstream medier i USA. En redkatør i Wall Street Journal meldte offentlig at han kastet den i søppelbøtta. Der burde også NRK plassert den.

Det er ingen tilfeldighet at Blumentals bok har fått bred omtale blant USAs konspiratorikere, jødehatere, rasister og ny-nazister. NRK tok seg ikke bryet med å fortelle det.

 

Andre sider ved programmet som skapte skjeve inntrykk

Urix-programmet ble innledet med følgende budskap: «Unge amerikanske jøder blir mer kritiske til Israel. Hva betyr det for alliansen mellom USA og Israel.»

I juli kom det en meningsmåling fra Pew som viste at ungdom mellom 18 og 29 år i større grad enn eldre så Israel som ansvarlig for den da pågående Gaza-krigen. Det kom også en Gallup-måling som viste at den samme aldersgruppen i større grad enn eldre så Israels handlinger under krigen som uforsvarlige. Washington Post gjenga begge målingene i en artikkel 29. juli.

Men samme dag påpekte samme avis at det ikke er mye spor av et bredere, mer varig skifte i amerikaneres syn på Israel. I juli 2014 mente 25 prosent av amerikanerne at Israel hadde «gått for langt» i krigen mot Hamas. Tilsvarende tall for krigen i januar 2009 var 24 prosent, i krigen mot Hizbollah i august 2006 var 23 prosent. 35 prosent av amerikanerne mente Israel hadde gjort «omkring riktig» i krigen i sommer, 15 prosent mente Israel ikke hadde gått langt nok.

Målinger gjennomført for CNN viser at amerikanernes støtte til Israels kriger mot Hamas har vært svært stabil – i 2009 ga 63 prosent støtte, i 2012 ga 57 prosent støtte og i 2014 ga 57 prosent støtte.

NRK Urix sviktet i å formidle det større bildet, amerikanernes syn på Israel uavhengig av pågående militære konflikter. Her viser tall både fra PEW og Gallup at støtten til Israel er på et rekordhøyt nivå.

Graf fra PEW som viser at sympatien for Israel er på rekordhøyt nivå.
Graf fra PEW som viser at sympatien for Israel er på rekordhøyt nivå.
Graf fra Gallup som viser at støtten til Israel er på rekordhøyt nivå.
Graf fra Gallup som viser at støtten til Israel er på rekordhøyt nivå.

Disse grafene er det nok mindre spennende å gjengi for en NRK redaksjon som i verste fall deler drømmene som Blumental har for verdens eneste jødiske stat.

Etter Blumental hadde Urix hentet inn Sigurd Neubauer, forsvarspolitiske analytiker, og Hanne Eggen Røislien fra Cyberforsvaret. Begge deltok fra studio i Washington. Neubauer var forsiktig med å gå imot Blumental. «Jeg ønsket ikke å gi legitimitet til hans synspunkter,» forklarer Neubauer på sin Facebook-vegg. Han nøyde seg med å si at Blumental er et «ytterpunkt» i den amerikanske debatten og at «sammenligning mellom ISIL og Israel faller på sin egen urimelighet».

Hanne Eggen Røislien hadde som vanlig kunnskapsrike og saklige kommentarer, men ble ikke spurt om synspunkter på Blumentals tirade.

 

Transkripsjon av hele intervjuet

Programleder Gry Blekastad Almås (GBA) ønsker Max Blumental (MB) velkommen og stiller ham spørsmålet: Hva er i veien med Israel? eller Hva er galt med Israel? Vi gjengir Blumentals svar slik det ble tekstet av NRK.

MB: Israel er ‘Den jødiske stat i Israel og Levanten’, eller ‘JSIL’. Den eneste aktive kolonistat i verden. Med et anakronistisk system tuftet på en idé om å opprettholde etnisk renhet, eller jødisk flertall i et område der flertallet ikke er jøder. Det krever bosettingskolonialisme, men også utestengning av den palestinske befolkningen som ikke er jødisk. Derfor gettoiseres Gaza-stripen. Folk på Vestbredden innestengt bak 638 km betong. Folk fordrives i Negev innenfor Israel. Beduinene. Dette katastrofale systemet, som hele tiden går ut over palestinerne, er en følge av forsøket på å bevare et jødisk demografisk flertall og den etniske renhet som statens eksistens er betinget av. Det forutsetter også at hele befolkningen er med på å bevare dette herredømmet. Alle tas inn i hæren når de blir 18 år og må være med på å krenke menneskerettigheter. Det er katastrofalt også for jødene i Israel. Det er Israel som JSIL, Den jødiske staten i Israel og Levanten, som er problemet. Det er ikke demokrati, men et anakronistisk etnokrati.

GBÅ: Men med ditt valg av ord sammenligner du på en måte Israel med ISIL – en terrororganisasjon.

MB: I likhet med ISIL driver Israel med terror og dreper, ikke med dolk, men droner. I likhet med ISIL mangler JSIL klare grenser. Som ISIL driver JSIL med radikalisering ved religiøse sentre i Vesten, og prøver å verve krigere, deriblant folk som meg, til å delta i overgrepene. Som ISIL er JSIL religiøst ekskluderende og vil renske ut etniske minoriteter. I Syria og Irak ser vi jesidier bli renset ut. I JSIL utsettes palestinerne for stadig etnisk rensing, for å bevare jødisk flertall og statens etniske renhet.

GBÅ: Hvor representativt er ditt syn blant unge jøder i USA i dag?

MB: Det er stadig mer representativt. Men det er et minoritetssyn. De fleste unge jøder i USA blir ikke utfordret i denne saken. De indoktrineres i ulik grad. Unge jøder i USA får stifte bekjentskap med sionismen. Også jeg ble sendt på gratistur til Israel. Jeg ble rekruttert på ett av disse sentrene av Birthright Israel. De tilbyr en gratis reise som alle jøder i USA i alderen 18-25 kan ta. På den ene siden blir man altså rekruttert og radikalisert. På den annen side er det svært lite kritisk drøfting av Israel, som her nå. Den er ikke til stede i våre medier. Det vi ser i Norge, i Europa og Vesten, er at unge muslimer får støtte når de går imot ISIL eller ISIS. Men unge jøder som går imot JSIL og dets opprørende fordrivelse av palestinere blir som regel refset. De får ingen støtte. Det vil oppfordre til moderasjon i jødiske kretser når det gjelder denne saken. Hvor er de moderate jødene som fordømmer JSILs forbrytelser?

GBÅ: Men hvorfor vil ikke folk høre på deg i USA i dag?

MB: De hører på meg…

GBÅ: Mediene, politikere osv.

MB: Det er et bilde av meg av min bok «Goliath». Den solgte ganske bra i USA, til tross for at de største mediene overhodet ikke gav den noen omtale. Så folk ønsker debatt om dette. Ikke bare blant jødene, men i USA generelt, vokser uroen rundt og kritikken av det destruktive særforholdet til Israel. Men innenfor elitene er debatten tabu. Mye på grunn av feighet innenfor elitene og forsømmelsen av demokratisk ansvar. Men det skyldes også den proisraelske lobbyens enorme makt, ikke bare på politisk, men også kulturelt nivå.

GBÅ: Men hvilken virkning vil denne voksende kritikken få på den amerikanske Israel-politikken?

MB: USA er, naturligvis, Israels viktigste støtte. Opprettholdelsen av status quo i Israel/ Palestina, i realiteten én stat med ett regime som styrer over et annet folk, millioner av mennesker, med et apartheid-system, støttes med 3 milliarder dollar i året fra USA, bistand med FN-veto mot enhver resolusjon med kritikk av Israels menneskerettighetsbrudd. Og takket være at USA opprettholder status quo, har kreftene lengst til høyre i Israel fått makten. Det får jo ingen følger for dem at de fortsetter å okkupere Palestina og fordrive palestinerne. De får bare belønning for det de gjør. Og det er USA som betaler prisen. Utenriksminister John Kerry advarte nylig om at USAs bekjempelse av ISIL undergraves av Israels okkupasjon som har fått muslimer og arabere til å ta avstand fra USA. Så USAs interesser skades faktisk av støtten til JSIL.

GBÅ: Tror du en ny generasjon jøder i USA kan endre dette bildet?

MB: For det første har de amerikanske jødene meget stor innflytelse i samfunnet. De samler inn uforholdsmessig store midler. Vi får uforholdsmessig stor plass i mediene. Det burde vi ikke skamme oss over. Vi er gode borgere. Det er jeg et eksempel på. Meningsmålinger viser at unge jøder i USA blir stadig mer kritiske overfor Israel. Og det vil gi seg utslag i politikk og kultur i fremtiden som følge av den viktige rollen jøder spiller i USA. Men vi ser det ikke ennå. Det trengs en ny generasjon. Det kan ta enda et tiår.

GBÅ: Tusen takk for at du kom til oss.

MB: Takk for at jeg fikk komme.

GBÅ: Det er Palestinakomiteen som har invitert Blumental til Norge. Han er nå på en rundreise i Europa og besøker ulike Palestina-vennlige miljøer som alle da omfavner jøden Blumentals synspunkter.

Tvert imot har Obama bundet seg til å øke midlene.

GBÅ: Hvis det jødiske innstillingen endrer seg, hva skal til for at USA ser annerledes på forholdet?

HER: Militært samarbeid fortsetter. Det politiske og diplomatiske vil kunne kjølne noe. Det er ikke nært forhold mellom Obama og Netanyahu. Flere russere i Israel. Større andel av den israelske befolkningen som er fra Midtøsten. Israel søker andre samarbeidspartnere. Kanskje kan det bli en større isoloasjon. De diplomatiske relasjonene Israel får vil endre seg over tid.


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart