Bli aktiv for Israel nå!

Fordømmelse av Israel

Forskningsbasert ensidighet

Professor Hilde Henriksen Waage ved Universitetet i Oslo har de siste årene markert seg som en av de mest Israel-kritiske akademikerne i Norge. Hennes doktorgradsavhandling fra 1996 er utgitt som bok på Universitetsforlaget og heter Norge – Israels beste venn. For Waage er det å være venn av Israel ingen hedersbetegnelse.

Les mer »

Benny Morris og Kåre Willoch

Tirsdag 18. august trykket Verdens Gang en helsides kommentar av den israelske historikeren Benny Morris, hvor han skrev at Kåre Willoch driver med propaganda (se faksmile under). Morris er kjent som en av verdens fremste eksperter på historien omkring opprettelsen av Israel, og Willoch har sitert Morris’ forskning i en årrekke. I følge Willoch er Morris en “fremragende forsker”.

Les mer »

Myter om Gaza-stripen

Den israelske folkerettseksperten Justus Reid Weiner har skrevet følgende artikkel i etterkant av Israels krig mot Hamas på Gaza-stripen i januar 2009.

Les mer »

Kåre Willoch i Trondheim

13. februar 2008 holdt tidligere statsminister Kåre Willoch et foredrag om Midtøsten-konflikten i Studentersamfundet i Trondheim. Der avsluttet han slik: “Og så vil jeg gjerne si at jeg setter pris på spørsmål, men jeg setter enda mer pris på protester. Det synes jeg er morsomt. Det lærer jeg så mye av.”

Les mer »
Størrelsen til landområdene blir fremstilt i relativ størrelse til antall drepte i krig og konflikter innenfor landområdet i forhold til totalt antall krigsdrepte i verden fra 1945 til 2000. (Kilde Worldmapper)

Avslørende kart

Det er ikke slik at den lille staten Israel utgjør den største trusselen for verdensfreden, avslører kart fra Worldmapper.org.

Les mer »

Maria og Josef og BBC

Rasistisk-motivert vold fra palestinske terrorister i Betlehem, ville vært en større trussel for jødiske Maria og Josef enn israelske sikkerhetskontroller.

Les mer »
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on print
0

Your Cart