Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

Gaza-flåten skal sikre at jihad fortsetter til hele Palestina er frigjort

Muslimske ledere sier i klartekst hva Gaza-flåten handler om. Det endelige målet er jihad til hele Palestina er frigjort, og de mener alle som forhindrer våpensmugling har erklært krig mot den islamske nasjon. En av jihad-lederne med slik tankegang er blant topplederne for Gaza-flåten som de norske aktivistene skal seile sammen med.

– Den islamske nasjon er forpliktet til å åpne alle grenseoverganger inn og ut av Palestina permanent, for å gi tilgang til alt det palestinerne har behov for – penger, klær, mat, medisin, våpen og andre nødvendighetsartikler, slik at de kan leve sitt liv og utkjempe jihad på Allah Den Allmektiges måte, erklærte 90 muslimske ledere i Istanbul-erklæringen 13. februar 2009. Å stanse våpenleveranser til jihad-terroristene skal bli ansett som «høyforræderi» og en «krigserklæring», slo lederne fast.

Men dette var vel radikale islamister som ikke har noe med den «fredelige», internasjonale Gaza-flåten å gjøre vil noen innvende?

Så enkelt er det ikke. Blant de 90 lederne som har undertegnet Istanbul-erklæringen finner man Muhammad Sawalha, som er oppført med hjemsted Palestina og bosatt i Storbritannia (nr. 72 på listen). Han er tilknyttet Det muslimske brorskap og Hamas.

Muhammad Sawalha er ikke en hvem som helst i Gaza-flåte sammenheng, men en av de fremste lederne. Han representerer den britisk registrerte organisasjonen Den internasjonale kampanjen for å bryte blokaden av Gaza (ICBSG). Sawalha har blant annet vært talsmann for flåten på Press TV, Irans internasjonale satellitt-tv stasjon.

Ifølge israelske kilder var Sawalha med på å etablere Hamas på Vestbredden på slutten av 1980-tallet. I 1990 fikk han asyl i Storbritannia, hvor han siden har etablert seg som en sentral skikkelse i sammenhenger som er islamistiske, anti-israelske og pro-Hamas.

Istanbul-erklæringen
I februar 2009 kom Sawalha sammen med omkring 200 andre radikale islamister og Hamas-ledere i Istanbul. Der ble lederne enige om å samle seg i kampen for støtte til Hamas-regimet på Gaza-stripen. Deres Istanbul-erklæring ga også støtte til å angripe andre lands marinestyrker som deltar for å forhindre våpensmugling til Gaza.
Istanbul-erklæringen innledes med en pris til Allah fra «Den islamske nasjon» (ummah). Hele «islams familie» blir «gratulert» med den «åpenbare seieren som Allah har gitt oss i landet Gaza, et land av stolthet og ære, over de zionistiske, jødiske okkupantene». [Erklæringen kom noen uker etter Gaza-krigen, som altså blir sett på som en seier fra Allah.]

– Allah har bestemt dette som et første skritt i den fullstendige seieren over hele Palestina og de hellige steder for muslimene, skriver islamistene.

Videre gjentar de og understreker at seieren ble gitt av Allah.

De hevder «seieren» har avslørt graden av «internasjonal og lokal militær og politisk konspirasjon» mot jihaden og mujahidin [de muslimske krigerne] i Gaza, og nevner følgende eksempler:

Militært samarbeid i å tette blokaden og stenging av grenseoverganger til Gaza, offentlig eller halvoffentlig støtte til fienden, blokkering av demonstrasjoner til støtte for mujahidin, aggressivt press mot mujahidin til å gå med på betingelsene til den zionistiske fienden, forsøkene på å presentere Hamas-regjeringen som årsaken til den onde jødisk zionistiske krig om Gaza, arabisk og islamsk sløvhet til å hjelpe brødre på Gaza å seire («Dette indikerer avstanden mellom nasjonen og de som styrer den»), bruken av bistandsmidler som pressmiddel mot mjahidin og blokkering av bistand og gjennoppbyggingspenger til Hamas-regjeringen.

De muslimske lederne hevder de palestinske selvstyremyndighetene, ledet av president Mahmoud Abbas og statsminister Salaam Fayyad, ikke er legitime representanter for det palestinske folk. «De står utenfor viljen til folket, og har gitt opp å velge jihad som Allah Den Allmektiges effektive virkemiddel for å nedkjempe okkupasjonen og frigjøre de islamske hellige stedene. De følger ønskene til Nasjonens fiender i bytte for illusjonen om falsk fred.»

De muslimske lederne avviser også «det såkalte arabiske fredsinitiativet», og ser på det som et bedrag av Den islamske nasjon og den palestinske sak.

På denne bakgrunn konkluderer de muslimske lederne i følgende punkter, som gjengis lett forkortet.

1. Den islamske nasjon er forpliktet til å komme folket på Gaza raskt til hjelp, til å gjennoppbygge det den zionistiske fienden ødela, erstatte de skadde og støtte enkene, de foreldreløse, gamle og svake.

2. Den islamske nasjon er forpliktet til kun å forholde seg til den lovlig valgte palestinske regjering (Hamas) når den leverer nødhjelp. De er den eneste lovlige myndighet, blant annet fordi den opprettholder motstandskampen mot den jødiske zionistiske okkupasjonen.

3. Den islamske nasjon er forpliktet til ikke å anerkjenne de palestinske selvstyremyndighetene, som har et utløpt mandat. PA må ikke bli gjenvalgt, på grunn av den økonomiske og administrative korrupsjonen, og fordi de har kastet bort så mye tid med den falske fredsprosessen. Det er nødvendig å jobbe alvorlig for å velg en ny myndighet, som vil arbeide for fullstendig frigjøring av [nasjonens] land og hellige steder.

4. Den islamske nasjon er forpliktet til å spre en oppfordring om å holde tilbake hjelp fra de som ikke fortjener den, eller plassere dem i hendene til de som man ikke kan stole på.

5. Den islamske nasjon er forpliktet til å finne en oppskrift på forsoning mellom det palestinske folks sønner, å få på plass en regjering som fortsetter jihaden og motstandskampen mot okkupanten til hele Palestina er frigjort.

6. Den islamske nasjon er forpliktet til å åpne alle grenseoverganger – alle grenseoverganger – inn og ut av Palestina permanent, for å gi tilgang til alt det palestinerne har behov for – penger, klær, mat, medisin, våpen og andre nødvendighetsartikler, slik at de kan leve sitt liv og utkjempe jihad på Allah Den Allmektiges måte. Stengingen av grensestasjonene eller å forhindre leveranser av våpen gjennom dem skal bli ansett som høyforræderi i den islamske nasjon, og en klar støtte til den zionistiske fienden.

7. Den islamske nasjon er forpliktet til å se på alle som står sammen med den zionistiske enheten, enten det er land, institusjoner eller individer, som betydelige støttespillere for kriminaliteten og brutaliteten til denne enheten – stillingen overfor ham skal være den samme som mot denne tilranende enheten.

8. Den islamske nasjon er forpliktet til å se på utenlandske krigsskip i muslimsk farvann, kontroll av grensene og forhindring av våpensmugling til Gaza som en krigserklæring, en ny okkupasjon, en syndig aggresjon og et klart brudd på suvereniteten til Nasjonen. Dette må bli avvist og bekjempet på alle måter og med alle midler.

De 90 sjeikene, professorene og forkynnerne avslutter sin erklæring med å minne den islamske nasjon, og deres ledere, om nødvendigheten av å vende tilbake til sin religion, holde seg til boken og til profetens sunna, arbeide for enhet, «ta kontroll over maktinstrumentene som vil gi den overherredømme» og sikre dens hellige steder og forsyninger.

Slik tenker de allierte av Ship to Gaza Norge.

 


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart