Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

– Israels handlinger under Gaza-krigen overgikk kravene fra internasjonal lov

I denne rapporten får Israel ros fra internasjonale militæreksperter for sin håndtering av Gaza-konflikten sommeren 2014.
I denne rapporten får Israel ros fra internasjonale militæreksperter for sin håndtering av Gaza-konflikten sommeren 2014.
Israels krigføring i Gaza sommeren 2014 var både berettiget, lovlig og nødvendig. Slik konkluderer en ny granskningsrapport fra et utvalg internasjonale militæreksperter.

Et utvalg tidligere nasjonale forsvarssjefer og militære toppledere har utarbeidet en granskningsrapport om det israelske forsvarets krigføring i Gaza sommeren 2014. Rapporten bedømmer hvordan de israelske styrkene levde opp til internasjonal lov under den 50 dager lange krigen. Det ferdige resultatet ble publisert fredag 11. desember. Medlemmene av utvalget er unisont enige om at Israels respons mot terrorangrepene fra Gaza var både berettiget, lovlig og nødvendig.

Den 80 sider lange rapporten kan leses i sin helhet her.

 

Uavhengig ekspertrapport

Deltakerne i utvalget kommer fra Tyskland, Italia, Frankrike, Storbritannia, Spania, USA, Australia, India og Colombia. Til sammen innehar de ekspertise og erfaring innenfor alle slags ulike områder av krigføring. Prosjektet har vært initiert og sponset av interessegruppen The Friends of Israel Initiative, men deltakerne har ikke vært gitt noen føringer for arbeidet med rapporten. Konklusjonene er deres egne selvstendige oppfatninger, som de har dannet seg på grunnlag av høy kompetanse og lang erfaring, og etter å ha fått omfattende innsyn i det israelske forsvarets handlinger og tankegang.

 

Omfattende innsyn

Utvalget ble nedsatt i starten av 2015. I perioden juni til august 2015 dro de på til sammen seks reiser til Israel for å få grundig innsyn i alle sider av hendelsene under Gaza-krigen ett år tidligere. De fikk tilgang til kilder på alle nivåer fra statsministeren og ledelsen for de ulike forsvars- og sikkerhetsorganisasjonene, til soldater som kjempet på bakken og sivile som ble berørt av krigen. Israel ga dem langt større innsyn i sine militære aktiviteter enn det de ville ha regnet med å få av sine egne lands myndigheter, dersom det var de som skulle granskes under lignende omstendigheter, skriver de i rapporten.

 

– Kun Hamas har ansvaret for krigen

”Vi er ikke i tvil om at Israel ikke ville ha denne krigen, og aktivt forsøkte å unngå den ved å etterstrebe de-eskalering i alle faser av krigen”, skriver utvalget i konklusjonen sin.

”Israel hadde til slutt ikke noe annet valg enn å forsvare sine borgere mot rakettangrepene fra Hamas og andre palestinske terrorgrupper, og trusselen fra angrepstunnelene under grensen. Ansvaret for at Gaza-krigen 2014 brøt ut, må kun tilskrives Hamas, som forsøkte å oppnå voldelig konfrontasjon for å forbedre sin strategiske situasjon”, fortsetter de.

 

– Overgikk de høyeste standarder

”Vi kan si kategorisk og klart at Israels handlinger under Gaza-krigen 2014 møtte, og på noen områder overgikk, de høyeste standardene vi setter for våre egne nasjoners militærstyrker”, konkluderer utvalget.

Videre skriver de:

”Det er vår oppfatning at Israel kjempet en eksemplarisk kamp, som var dekkende for å nå passende avgrensede mål. De utviste et svært høyt nivå av operasjonell kapasitet, og samtidig en fullstendig forpliktelse på lovene om væpnet konflikt.”

Utvalget understreker at IDF klarte dette til tross for utfordrende omstendigheter, der krigshandlingene til en stor grad foregikk i urbane områder, og fienden brukte sivile som skjold.

”Dette betyr ikke at IDF ikke gjorde feil – det er uunngåelig i urban krigføring mot en fiende som Hamas, som med vilje skjuler seg bak sivilbefolkningen. Det betyr heller ikke at det ikke finnes noen individuelle tilfeller av potensiell ulovlig adferd fra enkeltpersoner, noe man kan forvente å finne i alle militærstyrker”, legger de til, og forklarer at de har sett hvordan Israel tar på alvor slike saker og bruker et eget uavhengig organ til å etterforske dem.

 

– Overgikk internasjonal lov

Utvalget mener at Israels forsvarsstyrker ikke bare levde opp til kravene til krigføring som settes av internasjonal lov, men at de i mange tilfeller overgikk disse kravene. IDF påla seg selv svært restriktive handlingsregler. I flere konkrete tilfeller valgte de å la være å angripe legitime militære mål på grunn av faren for store sivile tap.

Israel brøt heller ikke prinsippet om proporsjonalitet, skriver utvalget, og poengterer at proporsjonalitet i krigføring ikke kan måles ved å sammenligne antallet dødsofre på hver side. Det handler om at midlene som tas i bruk, må stå i forhold til trusselen de er ment å bekjempe. Israels militæroperasjon i Gaza var helt i overensstemmelse med hva enhver profesjonell militærstyrke ville ha foretatt seg for å stanse en slik trussel som Hamas sto for, sier rapporten.

 

Hamas brøt internasjonal lov

Hamas derimot brøt lovene om væpnet konflikt på en rekke områder. De satte med vilje sin egen sivilbefolkning i fare ved å operere i sivile og tettbefolkede områder. De plasserte sitt hovedkvarter i Gazas største sykehus (hvor vi for øvrig kan nevne at den norske legen Mads Gilbert jobbet på den tiden). Hele de væpnede Hamas-styrkene opererte ut fra sivile steder som private hjem, samt sykehus, moskeer og skoler, inkludert FN-drevne institusjoner.

Hamas utførte dessuten henrettelser uten dom av personer som ble anklaget for å samarbeide med Israel. De sto også i veien for humanitær hjelp som ble forsøkt ytt til deres egen sivilbefolkning. De søkte aktivt at sivile palestinere skulle bli drept, for å bruke det som anklager mot Israel i sitt arbeid for å delegitimere nabostaten. De drev en effektiv informasjonskampanje som inkluderte trusler mot journalister og iscenesettelser av hendelser som skulle delegitimere Israels handlinger. Hamas brøt alle våpenhvileavtaler som ble inngått under krigen, helt fram til den siste og gjeldende avtalen som gjorde slutt på krigen.

”Størsteparten av dødsofrene kunne vært unngått dersom Hamas hadde lyttet til Israels gjentatte appeller gjennom tredjeparts forhandlere både i forkant av og underveis i krigen”, sier rapporten.

 

Tidligere har en rapport fra to tungtveiende amerikanske militæreksperter kommet med lignende konklusjoner.


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart