Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Det brygger opp til krig på den nordlige fronten mellom Israel og Iran. Dette bildet er fra Gaza-krigen i 2014. (Foto: IDF)
En israelsk stridsvogn skyter mot et mål på Gazastripen under krigen i 2014. (Foto: IDF)

Få israelere tror en tilbaketrekking fra Vestbredden gir fred med palestinerne

Forrige tilbaketrekking førte til tusenvis av rakettangrep, flere kriger, død og lidelse.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Langt færre israelske jøder støtter en tilbaketrekking av Vestbredden i dag enn i 2005, viser en spørreundersøkelse utført av Jerusalem Center for Public Affairs. Mens 60 prosent støttet en tilbaketrekking i forbindelse med en fredsavtale med palestinerne for tolv år siden, er det bare 36 prosent som sier det samme i dag.

Dore Gold, tidligere generaldirektør i utenriksdepartementet og nå leder av JCPA, sier undersøkelsen viser at den israelske offentligheten implisitt forstår at regionen ikke kommer til å stabilisere seg i nærmeste framtid. Forventningene til eventuelle forhandlinger er også labre. Bare 27 prosent sier at de har beholdt noe tro på at forhandlinger kan føre til en avtale i de kommende årene, mens drøyt 70 prosent har lite forhåpninger om at forhandlinger skal føre fram, skriver Jerusalem Post.

Norske og vestlige ledere og medier gir ofte inntrykk av at det vil bli fred hvis bare Israel ender okkupasjonen og trekker seg tilbake til 1967-linjene, men bare tolv prosent av de spurte i Israel tror en tilbaketrekking vil føre til fred med palestinerne.

Israelerne er klok av skade. Etter at Israel trakk seg fullstendig ut av Gazastripen i 2005 har det vært rundt 14.000 rakett- og granatangrep fra den Hamas-kontrollerte enklaven mot Israel. Det har ført til flere kriger og store menneskelige lidelser. Israel håpet på fred, men fikk krig forrige gang de trakk seg ut av okkupert område. Skulle det samme skje på Vestbredden, vil konsekvensene bli enda mer katastrofale.

En fabrikk i Sderot i full fyr etter å ha blitt truffet av en rakett fra Gaza i 2014. (Foto: Natan Flayer)
En fabrikk i Sderot i full fyr etter å ha blitt truffet av en rakett fra Gaza i 2014. (Foto: Natan Flayer)

Bare to prosent av de spurte er overbevist om at det ikke vil bli avfyrt raketter fra Vestbredden mot Israel ved en eventuell tilbaketrekking til 1967-linjene og fredsavtale med palestinerne. Over 75 prosent mener derimot det er sannsynlig at israelske byer vil bli utsatt for rakettangrep hvis palestinerne overtar Vestbredden.

Mens 17 prosent av de jødiske israelerne sier Israel bør gå med på å etablere en palestinsk stat som dekker hele Vestbredden, sier 77 prosent nei. Tallene endrer seg dramatisk hvis bosetningsblokkene blir ekskludert fra avtalen. Da sier 37 ja mot 57 prosent nei. Bosetningene dekker snaut tre prosent av arealet på Vestbredden.

På spørsmål om Tempelhøyden er 83 prosent imot å overføre området til de palestinske selvstyremyndighetene. På spørsmål om etableringen av en palestinsk stat skal være under betingelse av at palestinerne anerkjenner Israel som en jødisk stat svarer 71 prosent ja, mens 20 prosent ikke vil ha det som en betingelse.

Når det kommer til Jordandalen, som statsminister Benjamin Netanyahu har sagt Israel må beholde i en endelig avtale, svarer 81 prosent at det er viktig å beholde dette området av sikkerhetsgrunner, mens bare 8 prosent sier det ikke er viktig.

84 prosent av de spurte er enige i påstanden om at verden vil være kritisk mot Israel uansett hvor langt landet går for å oppnå en avtale med palestinerne. 521 jødiske israelere var med i undersøkelsen, som har en feilmargin på 4,4 prosent.

I sin oppsummering skriver Jerusalem Center for Public Affairs at undersøkelsen viser at de som ønsker å lykkes med en fredsavtale først må klare å øke tilliten blant den israelske offentligheten. Den eneste måten å oppnå det på er å få palestinerne til å endre sin innstilling, få dem til å slutte sine ensidige angrep mot Israel i internasjonale fora, slutte å belønne terrorister og slutte med terrorhyllest.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart