Klikk for å bli medlem nå!

Regjeringen har gitt en belønning til terror ved å anerkjenne fantasistaten «Palestina». Klikk her for å protestere! 

Det muslimske brorskapet i Egypt

I 1928 opprettet Hassan el-Banna den islamske bevegelsen Det muslimske brorskapet i Egypt. Bevegelsen gikk inn for å gjenopprette kalifatet og skape en eneste, samlet nasjon for alle muslimer under Allahs ledelse. Koranen skulle være grunnloven og sharia lovsystemet.

Siden kom Sayed Qotob inn i ledelsen. Han regnes som bevegelsens store teolog. Han radikaliserte plattformen: Alle arabiske samfunn lever i jahalia (uvitenhet om det sanne islam) slik folk gjorde før Muhammeds tid. De er altså «vantro». Dermed er det legitimt å drepe både muslimske og ikke-muslimske sivile hvis det anses nødvendig i kampen for det sanne islam. Og det er legitimt å angripe ikke-muslimske stater hvis det tjener det overordnede målet: Å bringe dem inn under islam.

Mottiltak
Egypts daværende president, Gamal Abdel Nasser, forbød bevegelsen i 1954, etter at Brorskapet stod bak et drapsforsøk. Ikke mindre enn 60.000 medlemmer ble fengslet i flere arrestasjonsbølger. En rekke ledere, blant annet Qotob, ble henrettet.

Da Nasser døde i 1970, overtok visepresident Anwar Sadat. Han løslot mange av «brødrene». Men bevegelsen var fortsatt forbudt.

I begynnelsen av 2010 sitter fremdeles ca. 5.000 «brødre» i fengsel. 40 finansinstitusjoner som finansierte bevegelsen, er stengt de siste to årene.

Inn i samfunnet
Siden Brorskapet ikke kan operere åpent, arbeider det på andre måter. Det har for eksempel sørget for å ta kontrollen over alle yrkes-organisasjoner i Egypt. Det har også stiftet en rekke velferdsorganisasjoner som gir hjelp til de fattige. Dette er en viktig grunn til at religionens innflytelse er økende i Egypt.

Det muslimske brorskapet vil oppheve fredsavtalen med Israel og utvise den israelske ambassadøren. Muhammad Mahdi Akef, som har ledet bevegelsen de siste seks årene, har sagt ved flere anledninger at Israel «bør forsvinne fra kartet».

Under press fra USA tillot Mubarak folk fra Brorskapet å stille til valg i 2005 som «uavhengige». Det førte til at Brorskapet fikk 20 % av plassene i parlamentet, 88 mandater.

Konservative og reformister
Akef har åpent støttet Hamas og Iran. Han har kommet med uttalelser som har provosert mange, blant annet at han heller ville se en malayisk muslim som president i Egypt enn en egyptisk kristen. [Det er flere millioner koptiske kristne i Egypt.] Kvinner skal ikke kunne få høye stillinger. Lovforslag som skal legges fram for parlamentet, skal først måtte godkjennes av et råd av religiøse ledere – et system som ligner på det som er i Iran.

En del yngre medlemmer av Brorskapet har gått inn for reformer. Noen har blant annet brukt blogger for å få ut sine synspunkter. De hadde håpet å få Brorskapets tidligere nestleder, Muhammad Elsayed Habib, inn som leder. Men han trakk seg i protest mot Akefs politikk og ble ikke gjenvalgt ved valget i desember.

Valg
For noen måneder siden gav Akef beskjed om at han ikke ville ta gjenvalg. Han klarte ikke å bygge bro mellom dem som ville fortsette den harde linjen og reformistene.

Det var valg på nytt lederråd i desember 2009. Mange tror at det var valgfusk, men siden det var valg i en forbudt bevegelse, kunne det ikke overvåkes.

Resultatet av valget var at tilhengerne av den harde linjen gjorde nesten reint bord i lederrådet. Bare én reformist ble valgt inn. Denne forsamlingen valgte Muhammad Badee til ny leder med to tredels flertall.

Badee er 67 år gammel og professor i veterinær-fag. Han er en ivrig talsmann for den gamle, harde linjen. Han var en nær venn av Qotob, de to satt i fengsel sammen midt på 60-tallet. Badee satt ni år i fengsel.

Kommentatorer tror at president Mubarak i Egypt er glad for at den harde linjen vant fram i Brorskapet. For det vil gjøre det mindre populært blant egyptiske velgere – det skal være valg i november. Spørsmålet er om yngre og mer «moderate» krefter vil forsøke å danne et politisk parti som kan godkjennes, og hvor stor oppslutning det i så fall vil få. Reformister forsøkte det på 1990-tallet. Da mislyktes de.

Kilde: En artikkel av Zvi Mazel 21. januar 2010 på jpost.com (Jerusalem Post). Mazel har tidligere vært Israels ambassadør i Egypt og i Sverige.

Les mer: Hamas regner seg som en del av Det muslimske brorskapet

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart