Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Viktig arkeologisk funn i Jerusalem

Den største arkeologiske utgravingen i Jerusalems historie har nylig avdekket en 70 meter lang mur fra kong Salomos tid.

Rett utenfor Gamlebyen i Jerusalem, mellom tempelhøyden og Davidsbyen, har israelske arkeologer gravd fram svært interessante funn de siste månedene. Et team fra Det hebraiske universitet, Israels antikvitetsmyndigheter og Israels natur- og parkmyndigheter har avdekket en eldgammel steinfestning. Den stammer fra kong Salomos regjeringstid for 3.000 år siden, hevder arkeolog Eilat Mazar som leder utgravingen.

Bekrefter gamle skrifter
Skulle denne dateringen stemme er det særdeles oppsiktsvekkende. For det første vil det styrke argumentene til dem som mener det fantes en sterk sentralregjering i Jerusalem rundt det tidspunktet som Det gamle testamentets historiske bøker beretter om Salomos kongetid. For det andre viser det at denne sentralregjeringen hadde nok ressurser og mannskap tilgjengelig til å kunne bygge slike massive festninger. Igjen vil det indikere at Bibelens beskrivelse av Israels makt i området i det 10. århundre før Kristus, er mer korrekt enn det en del bibelkritiske forskere tidligere har antydet.

– Det er det mest betydelige byggverket vi har fra det første templets tid i Israel, sier Mazar.

Andre funn
Festningens mur er 70 meter lang og imponerende seks meter høy. Et indre porthus for inngang til byens kongelige kvarter ble også avdekket inne i selve bymurkomplekset, sammen med et vakttårn og en kongelig bygning i nærheten av porthuset.

– Bymuren som er avdekket, vitner om en sterk hersker. Murens styrke og byggeform indikerer ingeniørskap på høyt nivå. Og muren er på østenden av Ophel-området [rett utenfor Gamlebyen] på et høyt, strategisk sted på toppen av den vestlige skråningen av Kedron-dalen, forklarer Mazar.

«Til kongen»
– En sammenlikning av de siste funnene ved bymurene og portene fra det første templets tid, så vel som potteskår funnet på utgravingsstedet, gjør at vi kan anslå, med ganske stor sikkerhet, at muren som har blitt avdekket er den som ble bygget av kong Salomo i Jerusalem i den siste delen av det 10. århundre, legger hun til.

Ifølge Mazar ble en rekke leirkrukker funnet under utgravingen. Faktisk er det de største krukkene som er funnet i Israel. Inskripsjonene som står på en av dem viser at den tilhørte en offentlig maktperson. Avtrykket av en signetring på et krukkehåndtak viser de hebraiske bokstavtegnene «LMLCH», som betyr «Til kongen». Flere signetringer ble funnet med hebraiske navn på. Det indikerer også at strukturen er kongelig.

Salomo står bak
Noe som gjør funnet ekstra interessant er at enkelte arkeologer som er svært kritiske til å bruke Det gamle testamentet som historisk kilde, innrømmer at byggverket trolig stammer fra kong Salomo. En av dem er den kjente israelske arkeologen Israel Finkelstein, som sier til National Geographic at det er «svært mulig» at funnet stammer fra Salomo. Samtidig advarer han mot å stole for mye på GT i tolkningen av funnene.

 


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart