Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Arabere i Jerusalem vil heller tilhøre Israel

Arabere i Øst-Jerusalem har fått et enkelt spørsmål - vil de ønske å være innbyggere av Israel eller en framtidig palestinsk stat?

Kun 30 prosent sier ja til å bli borgere av Palestina, 35 prosent sier ja til Israel. De siste 35 prosent visste ikke eller ville ikke svare. Deltakerne fikk også spørsmål om hva de trodde «de fleste naboene» deres ville velge. 31 prosent svarte Palestina, 39 prosent Israel og 30 prosent visste ikke eller ville ikke svare. Vil du velge å flytte til et annet sted i Israel dersom nabolaget du bor blir del av Palestina? spurte meningsmålerne. 40 prosent svarte ja, 37 prosent sa nei. Kun 27 prosent sa de ville flytte til annet sted i Palestina dersom deres nabolag forble del av Israel. 54 prosent sa de ikke ville flytte.

Foretrekker Israel
Meningsmålingen er gjennomført i november 2010 av Pechter Middle East Polls og presentert for Council on Foreign Relations 12. januar 2011. Undersøkelsen ble laget av David Pollock, som er tidligere Midtøsten-forsker i det amerikanske utenriksdepartementet. Det blir tatt for gitt at palestinerne er ivrig etter å bli fri fra israelsk styre og leve i sin egen stat, men resultatene viser at flere palestinere i Øst-Jerusalem vil foretrekke å være innbyggere av Israel enn en palestinsk stat, påpeker Jackson Diehl i Washington Post. – Det er tydeligvis et misforhold mellom folks holdninger og den forutinntatte mening at palestinske nabolag [i Øst-Jerusalem] skal være del av Palestina, kommenterer Pollock. Diehl synes arabernes holdning er «ganske forståelig, til og med sunn».

Resultatene uttrykker at araberne foretrekker Israels jobber, skoler, helsevesen og velferdsgoder mer enn en palestinsk stat. Deres nasjonalisme er ikke sterkere enn at de ikke er villig til å ofre slike fordeler mot å bli en del av en arabisk stat. – Innbyggerne i Øst-Jerusalem elsker ikke Israel høyt – de sier de lider av diskriminering. Men det ser ut til at de liker hva Israel har å tilby, skriver Diehl. 56 prosent av deltakerne i undersøkelsen sier at de drar inn i Israel minst én gang i uken. 60 prosent sier at tilgang til Middelhavets strender er «veldig viktig» eller «nokså viktig» for dem. Araberne som foretrekker Israel sier bevegelsesfrihet, høyere inntekt, bedre jobbmuligheter og israelsk helseforsikring er de viktigste årsakene til at de ville valgt israelsk statsborgerskap. Araberne som foretrekker Palestina henviser til nasjonalisme og patriotisme som viktigste motivasjonsfaktor. Begge grupper uttrykker bekymring for tilgangen til Al-Aqsa moskeen, fordi det er uklart hvor en permanent grense mellom Israel og Palestina eventuelt vil gå.

Ikke optimistiske
Araberne i Øst-Jeruaslem har lite tro på noen fredsprosess. Mer enn 40 prosent tror militante palestinere vil fortsette sin væpnede kamp mot Israel selv om israelere og palestinere inngikk en fredsavtale og Øst-Jerusalem ble hovedstad i en ny palestinsk stat. 64 prosent tror det er veldig sannsynlig eller noe sannsynlig at det bryter ut en ny intifada dersom forhandlingene bryter sammen. – Hovedbudskapet fra målingen ser ut til å være at fredssamtaler er viktige for å hindre vold, men at selv en vellykket prosess ikke vil lede til total fred, og at mange palestinere vil foretrekke å leve nær, men ikke i, en palestinsk stat, skriver Diehl.

Israel må velge
Pollock trekker også noen konklusjoner fra målingen, i et intervju med Ha’aretz. De palestinske selvstyremyndighetene må tydeligvis overbevise flere palestinere om at de er i stand til å skape jobbmuligheter og levere tjenester slik som Israel kan. For Israel er budskapet blandet. Noen israelere, som ønsker å beholde kontrollen over hele Jerusalem, vil glede seg over at en så stor andel arabere er villige til å forbli israelske statsborgere. På den annen side mener omkring halvparten av den arabiske befolkningen i Øst-Jerusalem at de er offer for betydelig diskriminering. – Den israelske regjering må avgjøre om de er villig til å integrere 270.000 palestinere, sier Pollac.

Relaterte lenker: Alle resultater fra meningsmålingen Arabere i Jerusalem vil tilhøre Israel (fra 2003)

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart