Forståelsesrammer

Når det kommer nyheter fra Midtøsten i alminnelighet, og fra Vestbredden og Gaza i særdeleshet, vil ulike medier og personer oppfatte og presentere dem i ulike sammenhenger. De tre viktigste kan settes opp slik:

a) Okkupasjon: Her legges vekt på det som skjedde i seksdagerskrigen i 1967 og siden. Da tok israelerne kontroll over Vestbredden og Gaza. At de fremdeles kontrollerer noe av dette området, anses som ondets rot.
Dersom Israel bare trekker seg ut, og «gjør slutt på okupasjonen», vil det meste løse seg, og det vil kunne bli fred. Palestinsk terror er «et svar på okkupasjonen» og vil i hovedsak opphøre hvis den slutter. – Dette er en vanlig oppfatning i arabiske medier, en del amerikanske medier og særlig i de fleste europeiske mediene.

b) Voldsspiral: Dette er en vanlig tankegang, blant annet i mange amerikanske nyhetsmedier. Man ser konflikten i Midtøsten som noe som har foregått i uminnelige tider, og hvor gamle stammeregler og blodhevn rår: Hver voldshandling må besvares med gjengjeldelse. Begge/alle parter anses som skyldige. «De er like store kjeltringer alle sammen.»

c) Arabisk avvisning: Konflikten bunner i at den arabisk verden nekter å godta en jødisk stat i sitt område og forsøker å skru historien tilbake via diplomati, boikotter og terror. Araberne vil endre fakta som ble etablert i 1948 og 1967. Blant medier som i stor grad legger denne tolkingsrammen til grunn, er The Wall Street Journal, New York Post, Fox News og det kristne kringkastingsnettet i USA.

Vi kan tilføye at vi som står bak dette vesle nettstedet, også i stor grad tenker i sistnevnte baner. Vårt utgangspunkt er for det første at jødene har rett til å ha sin stat. Det som ikke minst legitimerer, er århundrers forfølgelse og diskriminering i et stort antall land, både i den kristne og den muslimske verden. – Det styrker Israels legitimitet at jødene har oppnådd et samfunn som riktignok befinner seg i denne verden og har mange svakheter, men som likevel i høy grad tåler sammenlikning med andre i alminnelighet og nabolandene i særdeleshet. Staten Israel har betydd en sterk økning i livskvaliteten for millioner av jøder og arabere.

Kjernen i saken er, etter vår oppfatning: Uansett hvor mye israelerne trekker seg tilbake fra, og hvor lite område de beholder, vil volden fra arabernes side fortsette inntil det ikke lenger finnes noe område hvor jøder er selvstendige og frie.

Fritt etter en artikkel av Brett Stephens, sjefredaktøren i Jerusalem Post, 17. oktober 2003.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart