Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Stadig bedre kår for kvinner i Israel

Ingen kvinner i Midtøsten har det bedre enn dem som bor i Israel. Det er sant både for jødiske og arabiske kvinner.

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars slapp Statistisk sentralbyrå i Israel den årlige statistikken om likestillingens kår i landet.

Opp 1,7 år
Tallene viser at den forventede levealderen for kvinner, som allerede er blant de høyeste i verden, fortsetter å øke. I 2004 var snittlevealderen for kvinner 81,8 år, mens tallet i fjor var steget opp til 83,5. Menns forventede levealder økte til 79,5 prosent, som er opp to år siden 2005.

Det ser også positivt ut når det gjelder kvinners deltakelse i arbeidsstyrken. De utgjorde i 2010 52,7 prosent av antallet personer i jobb, sammenliknet med 41 prosent i 1990.

Tjener mindre
Men fortsatt er det slik at kvinner tjener mindre enn menn. 68 prosent av den tidelen som tjener minst i Israel er kvinner og kun 26 prosent av den tidelen som tjener mest.

En gjennomsnittlig kvinnelig månedslønn utgjør kun 66 prosent av lønnen til en mann. I 2009 utgjorde inntekten i snitt 9,720 kroner for kvinner og 14.900 kroner for menn. Men forskjellene har imidlertid blitt mindre siden 1990, da kvinners lønn kun utgjorde 57 prosent av mennenes inntekt.

Arbeider mer deltid
Som i de fleste land kan en del av lønnsforskjellene forklares ved at menn arbeider mer enn kvinner. En mann arbeider i Israel gjennomsnittlig 45 timer i uken, mens en kvinne arbeider 36. Det skyldes blant annet at 40 prosent av kvinnene arbeider deltid og kun 18 prosent av mennene. Men en gjennomsnittlig timelønn for kvinnene utgjør fortsatt kun 83 prosent av mannens.

Enslige forsørgeres deltakelse i arbeidslivet var i 2010 76,3 prosent, mens 86,3 prosent av landets gifte mødre er i jobb.

”Komplett likhet”
De siste 20 årene har Israel opplevd en økning i prosentandelen kvinnelige akademikere, fra 39,75 i 1990 til 47,5 i 2010. I løpet av den samme perioden økte andelen kvinnelige bedriftsledere fra 16 til 32,9 prosent.

Israels uavhengighetserklæring fra 1948 garanterer kvinner i landet ”komplett likhet” når det gjelder sosiale og politiske rettigheter. Dette er nesten unikt i Midtøsten.

Flere kvinner i nasjonalforsamling
Det lille demokratiet var også det tredje landet i verden som hadde en kvinnelig statsminister, da Golda Meir vant valget i 1969.

18 prosent av Knesset-representantene i Israel er kvinner. I den arabiske verden er gjennomsnittsandelen kvinner i nasjonalforsamlingen kun seks prosent.

Nyter større frihet
Situasjonen for de arabiske kvinnene i Israel er langt bedre enn for deres trossøstre i den arabiske verden. De får del i alle privilegiene i det israelske statsborgerskapet og er mer frigjorte enn kvinner i muslimske land.

Israel er et av de få landene i Midtøsten der kvinner, også arabiske, har full stemmerett. Dessuten forbyr israelsk lov omskjæring av kvinner, polygami og barneekteskap.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart