Ha’aretz-dekning for å presse politikerne

Det er i Israel som i mange land: Antallet journalister som heller mot venstre politisk, er mye større enn dem som er konservative. Og de konservative får sjelden de fremtredende stillingene. [Det samme gjelder for øvrig religiøse jøder og jøder av orientalsk bakgrunn.]

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

De fleste israelske avisene er tabloide. Men Ha’aretz har fremdeles stort format. Avisen presenterer seg som en seriøs, liberal avis. Den tar sikte på å være et slags israelsk motstykke til New York Times. Den har grundige og innsiktsfulle artikler om kultur og samfunn, og ikke minst om religiøse emner.

Men i økende grad er avisen en kanal for en politikk som bare støttes av små grupper på ytterste venstre blant jødene i Israel. En stor del av kommentarstoffet går ut på å demonisere Israel. Det heller mot «post-zionismen», at jødene ikke har rett til å ha en stat hvor de er i flertall. Ha’aretz har skribenter i sin redaksjon som driver ren propaganda for palestinernes sak.

Sjefsredaktøren, David Landau, er ortodoks jøde og går med kippa. Han er fra London.

Fusk med fakta
Leibler skriver i vår kildeartikkel at Landau nå har begynt å fuske med fakta. Han nekter å korrigere bevislige faktafeil i artikler hvis faktaene går imot hans politiske agenda. Han har sagt rett ut at han har instruert sine medarbeidere om ikke å svare på påvisning av faktafeil fra CAMERA, en amerikansk «media-vokter».

Ifølge Nahum Barnea i Yedioth Aharonoth har ledende journalister i Ha’aretz som Gideon Levy, Amira Hass og Akiva Eldar nektet å fordømme palestinere som lynsjet to israelere i Ramallah i begynnelsen av intifadaen (høsten 2000). Og det hører absolutt til i det bildet Ha’aretz tegner av Israel som et rasistisk samfunn at avisens fremste ekspert på arabiske forhold, Danny Rubinstein, sa til et FN-organ nylig at Israel er en apartheid-stat.

Dette har nok sammenheng med at utgiveren av Ha’aretz, Amos Schocken, mener at Israel praktiserer apartheid.

Dekker ut fra «fredsprosessen»
På en konferanse i Moskva i Limmud-organisasjonens regi, detonerte David Landau en bombe. [For oss som har fulgt med, var innholdet i det han sa riktignok ikke overraskende, men det var kanskje litt uventet at han sa det rett ut.] Han skrøt av at Ha’aretz med vilje «trådte varsomt» («soft-pedalled») i korrupsjonssaker mot israelske politikere når deres politikk etter Ha’aretz‘ mening «fremmer fredsprosessen». Det gjaldt for eksempel Ariel Sharon og nå Ehud Olmert, sa han. Altså: Det avisen kjenner til av korrupsjon fra toppolitikere blir dekket helt ulikt etter som avisen mener at denne politikeren fremmer «fredsprosessen» eller ikke.
Da andre konferansedeltakere spurte ham om han syntes dette var moralsk, Han svarte: «Det skjer mer umoral hver dag på hver enkelt veisperring [på Vestbredden] enn i alle skandaler til sammen.»

Og han sa åpent at Ha’aretz var forberedt på å gjenta dette for å «sikre at Olmert drar til Annapolis» [til konferansen Rice planlegger der].

Så langt fritt gjengitt etter Isi Leibler.

Rettsvesenet spiller på lag
Når dekningen i Ha’aretz har så stor betydning, er det fordi avisen tydelig opererer i forståelse med sentrale folk i rettsvesenet. Politikere skal presses til å gi det rettsvesenets toppfolk – som nesten uten unntak står langt til venstre politisk – ønsker av politiske innrømmelser.

Man har noen anklager, mer eller mindre begrunnede. Disse anklagene blir liggende uten at man gjør noe med dem, de bare lekkes til mediene. Men når Israel skal tvinges til å gjøre innrømmelser – noen ganger innrømmelser som ville true staten Israels liv – blir politikeren plutselig innkalt til forhør om disse gamle sakene. Og/ eller Ha’aretz og enkelte andre medier spiller opp slik Landau innrømmet.

I Olmerts tilfelle dreier det seg bl. a. om en leilighet han kjøpte for flere år siden (før han ble statsminister), og som han skal ha fått kjøpe billigere enn markedsverdi mot å utnytte sin stilling til å skaffe selgeren fordeler. Olmert selv benekter at noe galt er skjedd.

Det burde vel være en forholdsvis enkel sak å etterforske og avgjøre om det er grunn til å reise tiltale. Men ingenting skjer, bortsett fra at dette ligger som et pressmiddel. Så lenge politikerne er «snille gutter» og gir de innrømmelsene som forlanges, tar man lett på anklagene. Hvis ikke, blir det forhør og kanskje tiltale. Det israelske rettsvesenet har for øvrig rikelig erfaring med å tiltale politikere, særlig fra høyresiden. I de fleste tilfellene er politikerne frifunnet.

Det er en alminnelig anklage fra høyresiden i Israel at det var dette spillet som fikk tidligere statsminister Ariel Sharon til å trekke de israelske bosetterne ut av Gaza sommeren 2005.

Kilde: En artikkel av Isi Leibler (Shame on ‘Ha’aretz’) på jpost.com (Jerusalem Post) 6. november 2007.

Relatert artikkel:
Rettsvesenet slår mot høyre (5. mars 2004)

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart