Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

MIFF sender klage på NRK Supernytt til Kringkastingsrådet

Supernytts seere tirsdag 2. desember fikk høre at israelere kjører over og skyter på palestinske barn på Vestbredden. (Foto: Skjermdump fra NRK)
Supernytts seere tirsdag 2. desember fikk høre at israelere kjører over og skyter på palestinske barn på Vestbredden. (Foto: Skjermdump fra NRK)

Klage til Kringkastingsrådet: Supernytt 2.desember 2014

NRKs nyhetsprogram for barn, Supernytt, hadde 2. desember en reportasje som på mange måter representerer et lavmål når det gjelder ukritisk formidling av propaganda mot Israel. Det som gjør dette tilfellet spesielt grovt er at målgruppen for dette programmet er barn mellom 8 og 12 år. Barn i denne alderen har ikke fått oppøvet den nødvendige kritiske vurderingsevnen til hva som blir sagt. Ettersom det kan påregnes at informasjonen blir akseptert uten motforestillinger påligger det derfor NRK et særlig stort ansvar når det gjelder nyhetsformidling til denne aldersgruppen.

Vi minner om at NRK erkjenner at barn er særlig lett påvirkelige og at når det gjelder reklame innser man at den lett vil ha stor effekt overfor barn. På grunn av denne erkjennelsen er det i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften nedfelt flere bestemmelser som særlig tar sikte på å verne barn og unge mot reklamens effekter. Tilsvarende hensyn må NRK ta også når det gjelder fremstillinger av politiske konflikter, slik at ikke barna blir indoktrinert i hat mot bestemte folk og land. Det er velkjent at det er et betydelig problem hvordan mange nordmenn ser på jøder generelt. Programmet 2. desember gir dessverre et sterkt bidrag til å grunnlegge og befeste slike fordommer.

Reportasjen handlet om 8 år gamle palestinske Jana Tamimi. Hun er kjent fra Youtube for å filme opptøyer og uro mellom israelske soldater og palestinere på Vestbredden ved hjelp av hennes mobilkamera. Ettersom målgruppen til Supernytt er barn på hennes alder år, er Jana en person som seerne kan identifisere seg med.

Selve innslaget varte knapt to og et halvt minutt, men både fortellerstemmen, dramaturgien og intervjuet med Jana var tilstrekkelig til å portrettere Israel som den slemme skurken og palestinerne – representert ved Jana – som de undertrykte og uskyldige heltene.

Dette blir ytterligere forsterket ved at Jana to ganger blir omtalt som «en viktig stemme». NRKs reporter hevder:

– Jana bruker mobilen for å vise verden hvordan palestinske barn har det.

– hun er tøffere enn de fleste.

Fortelleren sier at hun ikke kaster stein, men bruker mobilen som våpen. I innslaget ser vi at hun roper skjellsord til de israelske soldatene og til andre israelere. I andre Youtube-innslag med henne kan vi se at Jana ikke bare er en passiv reporter, men at hun selv også er en aktiv demonstrant som blant annet hytter med knyttneven sin opp i ansiktet på israelske soldater mens hun roper til dem.

Reportasjen inneholdt flere kritikkverdige elementer, både med tanke på hva som faktisk ble sagt og hva som bevisst ble utelatt:

  1. NRK videreformidlet eksplisitte og åpenbart usanne anklager fra Jana mot Israel, uten noen motforestillinger. Blant annet sa hun: – de (Israel) tar fra oss retten til å leve…- vi vil leve i frihet, gå i gatene uten å bli påkjørt av de som bor der, uten at de skyter på oss eller kjører over oss.

NRK kan selvsagt ikke lastes for hva deres intervjuobjekter sier, men de kan lastes for å ha videreformidlet slike åpenbart uriktige anklager. Sett i lys av de siste ukers tilfeller der palestinske terrorister har kjørt ned og drept israelske fotgjengere til palestinske myndigheters hyllest var disse uttalelsene fra Jana spesielt usmakelige. Mener Kringkastingsrådet at dette var en korrekt fremstilling av hvordan palestinske barn har det?

 

  1. Videre fortalte NRK at Israel tok over store deler av Vestbredden etter en krig for snart 50 år siden, at FN flere ganger har bedt Israel gi tilbake landområdene, men israelerne mener selv at de har rett til å bo der. Dermed ledes seerne (barna) til å tenke at Israel opptrer vrangt og urimelig.

 

Vi forventer ikke at Supernytt på mindre enn 3 minutter skal forklare hele kompleksiteten i den arabisk-israelske konflikt, men dersom seerne hadde fått høre at Vestbredden ble erobret i en forsvarskrig der flere arabiske land hadde som målsetting å ødelegge Israel, ville fortellingen blitt mer nyansert. NRK fortalte heller ikke at FNs krav om tilbaketrekking er kombinert med en klar forutsetning om en fredsavtale og at Israel flere ganger har tilbudt å gi tilbake Vestbredden i bytte mot en ekte fred. Men at de palestinske myndighetene hver gang har sagt nei. Supernytt fortalte ikke seerne at skolejenter som Jana blir indoktrinert med at hele Israel er «okkupert Palestina», eller at både barnehager, skoler, og fritidsklubber ofte kalles opp etter palestinske terrorister som har drept sivile israelere, inkludert barn på alder med Supernytts målgruppe.

 

Vi vil på nytt minne om Cecilie Hellestveits rapport til Kringkastingsrådet 28.04.2012, der hun blant annet påpeker at NRKs narrativ ligger nærmest opp til sekulære Fatah-miljøer og den israelske venstresiden, og ikke rommer alle virkelighetsforståelsene som finnes i og om konflikten. Videre skriver Hellestveit at i den generelle dekningen er det særlig utelatelsene som er påfallende, stemmer og perspektiver som ikke kommer frem. I tillegg pekes det på en tendens til underrapportering om israelske forhold. Mens palestinske lidelser ruller over skjermen til stadighet, er det bare helt unntaksvis seerne får se hvordan de har det på israelsk side av grensen. Og det er svært sjelden tingene blir satt inn i sin sammenheng hvor særlig to sentrale fakta, slik Israel ser det, ikke kommer frem: 1. At for Israel er dette et eksistensielt spørsmål, et spørsmål om staten skal kunne overleve med den åpenbare trusselen fra sentrale arabiske og palestinske krefter om landets utslettelse, og 2. At det Israel gjør er reaksjoner på den kontinuerlige palestinske krigføringen mot landet, hva enten det er med selvmordsbombere og andre terrorister, rakettangrep som truer med å legge store deler av Israel øde eller terrortuneller inn i Israel.

 

Vi vil også minne om Kringkastingsrådets debatt om dekningen av sommerens Gaza-krig, der det blant annet ble påpekt at NRK ikke lyktes godt nok med å skille propaganda fra fakta.

 

Med tanke på innholdet i Supernytt 2. desember kan det se ut som om NRK ikke har tatt noen av disse rådene til etterretning.

Med vennlig hilsen

Morten Fjell Rasmussen, styreleder MIFF

Bengt-Ove Nordgård, nestleder MIFF

 

 

 

 

 


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart