Klikk for å bli medlem nå!

Regjeringen har gitt en belønning til terror ved å anerkjenne fantasistaten «Palestina». Klikk her for å protestere! 

Professor: – Norske medier dekker Israel ut fra følelser, ikke fra intellekt

Faksmile fra side 22 i Fædrelandsvennen 2. mai 2019.
Faksmile fra side 22 i Fædrelandsvennen 2. mai 2019.
Tor-Inge Harbo, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Agder, tar et kraftig oppgjør med norsk akademia og medier i Fædrelandsvennen 2. mai.

Tor-Inge Harbo forteller at han hadde møter med professorer ved ulike universiteter med tanke på et nærmere samarbeid.

Professoren innleder slik:

«Under mine studier av forfatningsrett og menneskerettigheter ved europeiske institusjoner for rundt ti år siden støtet jeg jevnlig på referanser til den Israelske høyesterett sine dommer. Domstolen er godt kjent over hele verden for sitt standhaftige forsvar av våre vestlige liberale rettstatsverdier i en kontekst som er meget krevende og noe vi kan lære av. Her hjemme blir det imidlertid fra akademisk hold jevnlig tatt til orde for å boikotte israelske akademiske institusjoner og forskere – altså en selvpåført kunnskapsvegring, som ville være uhørt i kulturer med tunge intellektuelle og akademiske tradisjoner – blant annet den jødiske.

Tendensen til kunnskapsvegring som vi finner i akademia kan også spores i den norske offentlige debatten. Den norske, tabubelagte samfunnsdebatten står i kontrast til den frie og åpne samfunnsdebatten vi finner i Israel. Dette er et inntrykk jeg deler med norske midtøstenkjennere og diplomater.»

Harbo bruker noen spalter til å referere fra en debatt i avisen Ha’aretz om ulike synspunkter på den nye israelske nasjonalstatsloven.

«Jødenes intellektuelle og kunstneriske ferdigheter har satt dype spor i vår vestlige kultur og sivilisasjon og dermed i stort monn bidratt til å utvikle denne. Mange av Europas og vestens mest kjente forfattere, komponister, vitenskapsmenn/ kvinner, arkitekter og kunstnere var/er jøder. Det er helt klart at de som folkegruppe er overrepresentert i all type intellektuell og skapende virksomhet. Denne arven er ført videre i byggingen av sin nasjonalstat: Israel omtales gjerne som gründerland nr. 1: «The start-up nation», og Tel Avivs mange ingeniører fremviser en kreativitet innen teknologiutvikling som kan ta pusten av enhver,» skriver Harbo.

«Samtidig er det klart at det er en stor forskjell mellom den jødiske og den arabiske kulturen som dominerer i Midtøsten for øvrig – og som vi jo etter hvert også har blitt kjent med her i landet,» fortsetter han.

Professoren skriver at det «dessverre ikke kan forventes» at de som utelukkende leser norske aviser «kjenner litt til situasjonen i Israel og Midtøsten». Han avslutter slik: Når jeg ser på de saker norsk media tar opp – og ikke minst hvordan disse fremstilles, så får jeg et bestemt inntrykk av at det appelleres til mine følelser snarere enn mitt intellekt: Det er min moralske indignasjon som skal lokkes frem og ikke min intellektuelle nysgjerrighet. Dette gjelder ikke minst i tilfellet Israel (og Midtøsten -konflikten). Denne konflikten er meget kompleks, og det ser ikke ut som norske journalister ønsker å ta det inn over seg. Det samme gjelder mer hjemlige saker som klima og migrasjon. Dette er også komplekse problemstillinger som enhver anstendig redaktør burde mene seg for god til å redusere til moralske imperativer. I en opplyst samfunnsdebatt er det respektløst på denne måten å implisitt brennmerke eventuelle motargumenter. Både klima- og migrasjonspolitikken får jo store konsekvenser for enkeltmennesker og samfunn. Det er viktig at alle argumenter legges på bordet slik at vi i det minste vet hva vi gjør.»

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart