Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Her er folkets dom over NRKs Israel-dekning – eksklusiv meningsmåling

Skjermdump fra NRK Dagsrevyen 4. mai 2018.
Skjermdump fra NRK Dagsrevyen 4. mai 2018.
Har NRK en anti-israelsk slagside i sin dekning av Midtøsten?

For første gang har Med Israel for fred (MIFF) deltatt med egne spørsmål i en landsomfattende meningsmåling (les mer om Frivillighetsbarometeret under). Vi har allerede publisert de første resultatene: 

MIFF har også målt hva det norske folk mener om NRKs Israel-dekning. Vi ba respondentene ta stilling til utsagnet Jeg mener NRK har en anti-israelsk slagside i sin dekning av Midtøsten.

Her er resultatene for hele den norske befolkningen.

Stemmer ikke i det hele tatt: 19 prosent
Stemmer nokså dårlig: 19 prosent

Sum positive til NRKs dekning: 38 prosent

Stemmer nokså godt: 14 prosent
Stemmer helt: 8 prosent

Sum kritiske til NRKs dekning: 22 prosent

Umulig å svare: 31 prosent
Ubesvart: 9 prosent

Andre funn i målingen

Det er store forskjeller mellom menn og kvinner. Flere menn er positive (46 mot 30 prosent) og flere menn er kritiske (29 mot 14 prosent). Blant kvinner sier 43 prosent at det er umulig å svare (19 prosent menn) og 13 prosent har ikke svart (6 prosent menn).

Jo høyere utdanning respondentene har, jo større sjanse er det for at de er positive til NRKs Israel-dekning. Blant dem med høyere utdanning med mer enn fire års varighet sier 51 prosent seg helt eller delvis uenig med at NRK har en anti-israelsk slagside. Andelen som er kritisk til NRKs dekning er omtrent den samme uavhengig av utdanningsnivå (23 prosent med høyere utdanning over fire år er kritisk til NRKs dekning).

Respondenter på Sør- og Vestlandet er litt mer kritisk til NRKs dekning (25 prosent) enn landsgjennomsnittet. Respondenter i Oslo/Akershus er mer positiv til NRKs dekning (46 prosent) enn landsgjennomsnittet.

Positiviteten til NRKs Israel-dekning øker også i takt med høyere inntekt (26 prosent for dem med under 200.000 kroner, 48 prosent for dem med 1,2 til 1,4 millioner kroner), mens andelen som er kritisk til NRKs dekning er omtrent den samme uavhengig av inntektsnivå.

Velgerne til Sosialistisk Venstreparti viser størst iver i å avvise at NRK har en anti-israelsk slagside, 41 prosent sier at det stemmer ikke i det hele tatt, 25 prosent at det stemmer nokså dårlig (totalt 67 prosent). Tallene er noenlunde like for Rødt (61 prosent), Miljøpartiet De Grønne (56 prosent) og Arbeiderpartiet (52 prosent) og Venstre (49 prosent). I SV er det kun 5 prosent av velgerne ved sist stortingsvalg som er helt eller delvis enig i at NRK har en anti-israelsk slagside. Tilsvarende tall for Rødt og Arbeiderpartiet er 9 prosent.

Velgerne til KrF (62 prosent) og FrP (54 prosent) er i hovedsak enige i at NRK har en anti-israelsk slagside. Bare 15 og 16 prosent av partiets velgere er positive til NRKs dekning. I Høyre avviser 33 prosent at NRK har en anti-israelsk dekning, 27 prosent sier seg enig.

Respondentene som er minst kritiske til NRKs dekning jobber i sosialtjenester/ barnevern (0 prosent), forskning/ analyse (6 prosent) og offentlig sentralforvaltning/ myndighet (7 prosent).

Mer om målingen

Frivillighetsbarometeret er en meningsmåling som gjennomføres i samarbeid mellom medlemsorganisasjoner i Frivillighet Norge. Målingen blir satt opp i samarbeid med Kantar TNS. I 2019 svarte 2014 personer i et representativt utvalg av befolkningen over 15 år på undersøkelsen. Målingen ble gjennomført i juni 2019.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart