Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Faktasjekk på El-Abeds beskrivelse av Gaza

Faksimile fra Politiken 18. november 2020.

«Israels blokade kvæler alt liv i Gaza,» hevder Fathi El-Abed, formand for Dansk Palæstinensisk Venskabsforening i en kronikk i Politiken 18. november. Merkelig er det da at befolkningsøkningen ligger tett på 3 prosent årlig. For ytterliggere å svekke sin egen troverdighet og røpe mangel på global oversikt, hevder El-Abed at Gaza er en «menneskeskapt katastrofe uten sidestykke i nyere historie». FNs levekårsindeks viser at mange titalls land i verden har betydelig dårligere levekår enn innbyggerne på Gaza-stripen. Befolkningen der blir også betjent av det mest velorganiserte hjelpeapparat i verden.

I 2011 konkluderte en FN-komite at sjøblokaden av Gaza både er «lovlig og legitim». Israel står overfor «en virkelig trussel mot dets sikkerhet fra militante grupper på Gaza. Sjøblokaden ble innført som et legitimt sikkerhetstiltak for å forhindre våpen fra å komme inn på Gaza via sjøen. Og implementeringen av den svarte til kravene i internasjonal lov,» skrev Palmer-komitéen.

El-Abed henviser til FN-rapporten Gaza in 2020 A liveable place? fra 2012. BBC gjenga slik: «Gaza-stripen vil ikke være ‘et levelig sted’ i 2020 dersom det ikke blir gjort tiltak for å forbedre grunnleggende tjenester i området, ifølge en FN-rapport.» Rapportens forfattere, derimot, skrev ikke at Gaza vil bli ulevelig, men at situasjonen «vil være verre enn den er nå», med mindre det blir gjort en rekke politiske og sosiale tiltak.

Dette er selvsagt. Det samme kan bli sagt om alle tettbebygde områder i hele verden, især om områder som er styrt av et totalitært regime som systematisk undertrykker kvinner og minoriteter og som ikke står til regnskap for velgerne ved valg.

Foruten i rapportens tittel, nevnes uttrykket “levelig” (liveable) kun to ganger i rapporten. Først i forbindelse med en etterlysning av planer og reguleringstiltak for å møte befolkningsveksten, andre gang i konklusjonen på side 16: «For å sikre at Gaza i 2020 vil være ‘et levelig sted’, må enorme tiltak av palestinere og partnere i slike sektorer som utdanning, helse, vann og avfallsbehandling akselereres og intensiveres stilt overfor alle vanskeligheter.»

Det var dette som var rapportens hovedfokus, ikke Israels kontroll av vareleveranser til området. Selvsagt ønsker FN og alle deres ansatte palestinere at sjøblokaden oppheves, men ordet blokade (blockade) nevnes kun to ganger i rapporten. Det heter at slutt på blokaden og Gazas økonomiske utvikling er grunnleggende mål for FN (side 2) og at blokaden har vært en av hovedårsakene til at Gaza-økonomien ikke har kunnet komme tilbake til nivået det hadde før år 2000 (side 4). FN mener det er viktig at Gazas innbyggere får forbindelse med resten av verden. Dette ville være uproblematisk for Israel dersom dette bidro til fred, handel og utvikling, men Israel har god grunn til å frykte det motsatte.

I sin ordrike kronikk nevner ikke El-Abed med et ord at Gaza er styrt av Hamas, en islamistisk gruppe som EU-domstolen senest i 2017 bekreftet er en terrororganisasjon. Når Dansk Palæstinensisk Venskabsforening ivrer for å oppheve kontroll av leveranser til Gaza, betyr det i realiteten at de ønsker å gi de islamistiske terrororganisasjonene i området fri adgang til å importere våpen. Hamas, Islamsk Jihad, Al-Aqsa Martyrbrigader, PFLP og andre terrororganisasjoner i Gaza har tidligere brukt smuglede og egenproduserte våpen til å begå massive krigsforbrytelser mot israelsk sivilbefolkning og mot palestinsk sivilbefolkning som de skjuler seg blant.

MIFF vil forsøke å få denne replikken inn i Politiken. Se også foredraget til MIFFs journalist Bjarte Bjellås – som viser sider ved Gaza som Israel-haterne ikke vil du skal se.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart