Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Seier for MIFF i Pressens Faglige Utvalg

Pressens Faglige Utvalg
Pressens Faglige Utvalg behandler MIFFs klage på NTB-artikkel 28. april 2021. (Skjermdump fra YouTube/ Journalisten.no)
MIFF fikk støtte i vårt viktigste klagepunkt i Pressens Faglige Utvalg. NTB opptrådte kritikkverdig og artikkelen skapte misvisende inntrykk, konkluderte et enstemmig utvalg.

13. januar sendte MIFF en klage til Pressens Faglige Utvalg på en NTB-sak som vi mener brøt flere punkter i Vær Varsom-plakaten.

– NTB har gitt saken en vinkling som det ikke er grunnlag for i fakta. Hensikten synes å ha vært at Israel skal svertes. Derfor framstår dette som en demoniserende kampanjejournalistikk på et svært sensitivt område, nemlig medisinsk bistand. Denne type journalistikk har NTB gjort seg skyldig i en rekke ganger tidligere. Det er på tide at PFU påpeker at dette er et brudd på pressens etiske retningslinjer, skrev MIFF.

I februar kom NTB med et forsvar for sin artikkel, men slik MIFF ser det forsterket denne bare vår klage. MIFF skrev blant: «Vi understreker at alle kildene som NTB viser til i sitt tilsvar, har et betydelig tilfang av informasjon som formidler israelske perspektiver, men at disse er blitt systematisk ryddet bort fra den innklagede artikkelen fra 10. januar. NTB har brutt god presseskikk ved å unngå bredde og relevans i valg av kilder. Således forsterker NTBs tilsvar MIFFs klage.»

28. april ble saken behandlet i Pressens Faglige Utvalg. Debatten i utvalget [se i dette YouTube-klippet fra 3.48.20] endte med en enstemmig tilslutning til sekretariatets innstilling (gjengitt i sin helhet under).

Flere av utvalgsmedlemmene var sterke i sin kritikk av NTB. Særlig de to representantene for allmennheten, Ingrid Rosendorf Joys (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn) og Melissa Jocelyn Lesamana (Sørlandet Kunstmuseum) påpekte at NTBs artikkel var «kraftig misvisende».

– Hvor er det faktiske i dette? spurte Lesamana. Også Gunnar Kagge (Aftenposten) ymtet at kritikken av NTB kanskje burde være enda sterkere.

– Veldig viktig informasjon er utelatt, sa Kagge.

Noen av rådsmedlemmene lå på den andre siden av skalaen, og lurte på om det var riktig å gi kritikk av NTB. Til slutt ble konklusjonen enstemmig: «NTB har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten (VVP).»

Denne fellelsen betyr betyr at NTB nå er nødt til å publisere PFUs uttalelse i saken. «Hvis mediet har brutt god presseskikk eller opptrådt kritikkverdig i en eller flere nettartikler, må også artiklene merkes med at de er blitt felt i PFU,» opplyser sekretariatet i PFU. Saken som MIFF klaget på ble publisert av Dagens NæringslivNettavisenMSN NyheterABC Nyheter og sannsynligvis flere andre nettaviser og papiraviser. Så NTB får en jobb med å rydde opp etter seg. PFU-sekretariatet ber NTB om dokumentasjon på at uttalelsen er blitt offentliggjort.

MIFFs direktesending 28. april – se hele uttalelsen fra PFU under.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER

NTB sendte i januar 2021 ut en artikkel med tittelen «Palestinerne må se langt etter koronavaksine». Det kom frem at Israel lovet å vaksinere alle sine innbyggere over 16 år før utgangen av mars, men at tilbudet ikke gjaldt millioner av palestinerne som lever under israelsk okkupasjon. Amnesty reagerte sterkt på dette.

Klager er interesseorganisasjonen Med Israel for fred (MIFF), med samtykke fra Israels ambassade. Slik klager ser det, har NTB gitt et feilaktig bilde av situasjonen og utelatt viktige opplysninger, som at Israel ikke har myndighet til å innføre sitt helsesystem i de palestinske befolkningsområdene, og at WHO og palestinske selvstyremyndigheter selv koordinerer vaksinearbeidet. Det vises også til Oslo-avtalen, som ga helseansvar for palestinerne til palestinske selvstyremyndigheter. Israel har dessuten signalisert samarbeid om vaksiner, skriver klager. Etter klagers mening skulle det feilaktige inntrykket som ble skapt vært rettet opp. Dessuten mener klager at Amnesty Norges generalsekretær kommer med sterke beskyldninger som israelske talspersoner skulle fått imøtegått samtidig.

NTB viser til at en rekke medier, internasjonale organisasjoner og ledere har problematisert det faktum at palestinerne ikke er omfattet av det israelske vaksineprogrammet. NTB anfører at det ikke er uenighet om opplysningen, og at deres omtale er basert på etablerte fakta. Når det gjelder uttalelsene fra Amnestys generalsekretær, mener NTB det må anses som del av en løpende debatt, der de ulike aktørene får komme til orde over tid. NTB erkjenner at skillet mellom hva som kan anses som løpende debatt, og hva som krever samtidig imøtegåelse eller tilsvar ikke alltid er helt klart, og imøteser derfor PFUs vurdering av dette.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) forstår at klager reagerer på NTBs konstaterende og kritiske vinkling. Samtidig kan PFU ikke se at opplysningen om at palestinerne ikke var inkludert i Israels vaksinestrategi, isolert sett var feil da den ble publisert. PFU minner om at det er en del av pressens samfunnsrolle å sette søkelys på mektige samfunnsaktører, stater og myndigheter, herunder deres fordeling av vaksiner og håndtering av en pågående pandemi.

Som PFU har påpekt tidligere, er det imidlertid sentralt at mediene yter kritiserte parter rettferdighet og synliggjør eventuelle motforestillinger, ikke bare av hensyn til omtalte, men også slik at publikum skal bli mest mulig opplyst.

I dette tilfellet konstaterer utvalget at det benyttes kraftige ord og rettes sterk kritikk mot den israelske regjeringen. Slik PFU ser det, handler det likevel ikke om den typen sterke beskyldninger som utløser rett til samtidig imøtegåelse, jf. 4.14 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Det er derimot snakk om en type angrep og karakteristikker som stater og myndigheter må tåle i en løpende nyhetsdekning, og som utløser rett på å få komme til orde i ettertid, jf. VVP 4.15 om tilsvar. Etter utvalgets mening må det være større takhøyde når det er snakk om kritikk mot myndigheter, stater og politikk, enn enkeltpersoner. PFU mener det også må kunne forventes at slike instanser kan ta til motmæle i spaltene.

Selv om imøtegåelsesretten ikke ble utløst, og PFU heller ikke finner direkte feil av den typen som må rettes, jf. VVP 4.13, mener utvalget at omtalen er presseetisk problematisk når slike opplysninger som klager har pekt på, er utelatt. Slik utvalget ser det, var dette relevant informasjon som burde vært tatt med for å belyse saken bredere, jf. VVP 3.2. Etter utvalgets Sak nr. 011/21 mening innebar fraværet at det ble skapt et misvisende inntrykk, og publikum ble ikke tilstrekkelig opplyst.

NTB har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Oslo, 28. april 2021

Anne Weider Aasen, Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Tove Lie, Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorff Joys, Melissa Jocelyn Lesamana


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart