Klikk for å bli medlem nå!

Regjeringen har gitt en belønning til terror ved å anerkjenne fantasistaten «Palestina». Klikk her for å protestere! 

Hamas-tall og andre tall

Flammer og røyk stiger opp etter et israelsk luftangrep i Gaza by 7. oktober 2023. (Foto: Flash90)
Det skilles ikke mellom sivile og stridende når Hamas opplyser om antallet dødsfall på Gaza.

Da en rakett landet i et sykehusområde i Gaza tirsdag 17. oktober, var flere medier raskt ute og konkluderte med at Israel hadde skylden. «Flere hundre drept i israelske luftangrep mot skole og sykehus i Gaza», slo NRK opp på nettsiden sin. Tittelen ble siden endret til «Hamas: 500 drept i israelske luftangrep mot sykehus og skole i Gaza». NRKs utenrikssjef Sigurd Falkenberg Mikkelsen melder til Journalisten at den første tittelen ble for konstaterende. I den oppdaterte tittelen, som i skrivende stund fortsatt ligger ute, har NRK fått med at det er Hamas som er kilden til påstandene.

Hamas’ påstander om at Israel hadde angrepet et sykehus spredte seg som ild i tørt gress og skapte massedemonstrasjoner verden over. Dokumentasjon som har kommet frem i etterkant, blant annet gjennom rapporter fra amerikansk, fransk og kanadisk etterretning, peker i en annen retning. Det er nå hevet over rimelig tvil at raketten kom fra Gaza, og var fyrt opp av Islamsk Jihad. Når det gjelder antall drepte, ser det ut til at Hamas’ helsemyndigheters anslag på 500 ligger langt over det reelle tallet. Kanadisk etterretning mener dette sannsynligvis ligger mellom 100 og 300, og nærmere 100 enn 300.

I en tidligere Gaza-krig, i 2014, hadde MIFF mulighet til å gå tallene fra Hamas’ helsemyndigheter og FN nærmere etter i sømmene. Det skyldtes at Al Jazeera kontinuerlig la ut oppdateringer som viste navn, kjønn og alder på de drepte i Gaza. Dette var altså opplysninger som var tilgjengelig for all verden gjennom Al Jazeeras nettside, men her hjemme var MIFF nokså alene om å publisere hva oversikten viste.

Den 13. august 2014 gjorde NTB opp status på antall drepte i Gaza:

«Ifølge FNs kontor for koordinering av humanitærhjelp (OCHA) er 1.962 palestinere drept i israelske angrep mot Gazastripen de siste ukene, av disse var 1.417 av de drepte sivile, 459 av dem barn.»

Hadde NTB studert Al Jazeeras oversikt, sist oppdatert samme dag (13. august 2014), ville de sett at påstanden om at nesten 3 av 4 drepte var sivile, ikke gir mening:

  • 72 prosent av de drepte var menn, 19 prosent kvinner. Resten, 9 prosent, var ikke klassifisert med kjønn på Al Jazeeras liste.
  • Blant de drepte i aldersgruppen 16–40 var 731 menn og 113 kvinner.
  • Antallet drepte barn med kjent alder og kjønn fra 0 til 11 år var 213. 113 var oppført som gutter, 80 som jenter.
  • Skjevfordelingen i antall drepte gutter i forhold til jenter økte betydelig i aldersgruppen 12 til 17 år. Her var 82 drepte gutter, og 31 jenter.

Altså: 4 av 5 med kjent kjønn var menn, og i «stridsdyktig alder» 16–40 var andelen menn hele 87 prosent. Men også blant de minste var det forskjell mellom kjønnene. Dette kan kanskje forklares med at Hamas gir smågutter militant trening i sommerleirer helt fra barnehagen av, og at unge gutter blir brukt som speidere og også kampsoldater for terrorgruppen.

Ifølge Israels tall var minst halvparten av de som ble drept i Gaza sommeren 2014 terrorister. Det reelle tallet var med all sannsynlighet enda høyere. Om vi legger Al Jazeeras oversikt til grunn, tyder ikke denne på at Israel har tatt munnen for full. Og selv om ethvert tap av menneskeliv er en tragedie, viser tallene at Israel har gått svært langt for å beskytte sivile. Israels politiske og militære ledelse tar ikke lett på sivile tap. Derfor står de overfor svært vanskelige beslutninger i dagene og ukene som ligger foran.

Grafen viser antall drepte palestinske menn (blå) og kvinner (rød) som er oppført på Al Jazeeras oversikt med alder per. 10. august 2014. (Graf: MIFF)
Denne grafen viser antall drepte palestinske menn (blå) og kvinner (rød) som var oppført på Al Jazeeras oversikt med alder den 10. august 2014. Menn var klart overrepresentert i antall dødsfall. (Graf: MIFF)

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart