Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Åse Marit Befring tar feil om folkeretten

NRKs journalist Åse Marit Befring på Nyhetsmorgen 10. november 2023.
NRKs journalist Åse Marit Befring formidlet faktafeil om folkeretten i Nyhetsmorgen 10. november.

NRKs journalist Åse Marit Befring Lill sa følgende i morgensendingen omkring kl. 07.15 i dag, og vi gjengir avsnittet i sin helhet:

«Det er Gazas helsemyndigheter, som er styrt av Hamas, som sier det er tre sykehus som nå blir angrepet av israelerne. Det ene er Al Shifa-sykehuset, der skal det ha vært angrep mot bakgården og mot parkeringsplassen ved sykehuset, og her vet vi jo at det har oppholdt seg mange sivile.

Det skal også ha vært sivile der da, og journalister. Det andre sykehuset er Al-Qud hvor det også var kraftige angrep og beskytninger i går, det skal også ha blitt bombardert nå i morgentimene. Ifølge Hamas-myndighetene er det 18 sykehus som er satt helt ut av drift. Og gjennom disse angrepene skal minst 6 mennesker ha blitt drept, ifølge myndighetene på Gaza.

Grunnen til at Israel gjennomfører disse angrepene, er jo at de mener at Hamas bruker dem som militære kommandosenter, at det finnes bunkerser under sykehus på Gaza. Så de ser på disse som militære mål, men ifølge folkeretten er det jo ikke lov å angripe sykehus i en krig.»

Dette er feil. Ansvaret for å skille mellom sivile og stridende hviler på den som kontrollerer sivilbefolkningen. Som den som styrer Gaza, har derfor Hamas først og fremst ansvaret for å sikre at deres befolkning er identifiserbare, ikke er innblandet i fiendtligheter og at sivile installasjoner ikke brukes til militære formål.

Når Hamas tar i bruk sykehus til militære formål, for eksempel ved å skjule sine kommandosenter i eller under sykehusbygningene, er det Hamas som bryter folkeretten. Folkeretten sier uttrykkelig at krigførende parter som bruker denne forferdelige taktikken ikke kan få immunitet.

På lignende vis uttaler Den Internasjonale Røde Kors-komité at «hvis strid finner sted inne i en by, og det foregår kamper fra hus til hus, noe som ofte skjer, er det klart at situasjonen blir svært annerledes og at enhver bygning som skjuler stridende blir et militært mål». Slik er Israel i sin fulle rett etter folkeretten til å angripe sykehus, boliger eller enhver annen gjenstand som brukes med militære hensikter.

Israel har i lang tid advart mot at Hamas har tatt i bruk sykehus til militær aktivitet. Dermed har Israel oppfylt sine forpliktelser etter folkeretten. Det er ikke Israel som bryter folkeretten, men Hamas.

Les mer i artikkelen Hamas bruker sivile som menneskelige skjold – hvordan har Israel rett til å håndtere det?

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart