Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

MIFFs annonser endelig på trykk i Klassekampen

Faksmile av artikkel på side 13 i Klassekampen fra 2. mars 2013.
Faksmile av artikkel på side 13 i Klassekampen fra 2. mars 2013.
Lørdag trykket Klassekampen den første av tre helsides annonser for MIFF og MIFFs bok Dobbeltspill. Avisen trykket også en kort artikkel, som Jan Benjamin Rødner korrigerer i et leserinnlegg.

I september 2012 ble Klassekampen stevnet av MIFF på grunn av brudd på avtale om annonseinnrykk. I februar 2013 ble Klassekampen dømt av Forliksrådet til å trykke annonsene til avtalt pris.

Klassekampen trykket den første annonsen på side 36 lørdag 2. mars. De neste innrykk kommer onsdag 6. mars og fredag 8. mars.

2. mars omtalte Klassekampen også saken i en redaksjonell artikkel, se faksmile i toppen. Jan Benjamin Rødner, MIFFs styremedlem, har sendt inn følgende leserbrev til avisen som kommentar.

Herr Redaktør,

I Klassekampen 2. mars forteller redaktør Braanen at Med Israel For Fred (MIFF) hadde fått et begrenset sommertilbud priset langt under gjeldende annonsepraksis. Han mente derfor at det var legitimt å heve avtalen. Dette krever en beriktigelse.

Det var Klassekampens annonseakkvisitør som tok kontakt med MIFF for å tilby tre innrykk av en helsides annonse for kr 15.000. Tilbudet var ikke fremstilt som et sommertilbud, men som et «usannsynlig godt introduksjonstilbud på annonsering i Klassekampen.» Dette tilbudet aksepterte MIFF og dermed var begge parter bundet.

Det er forbausende at noen kan tro at det er fritt frem å trekke seg fra en bindende avtale bare fordi man finner at den er kommersielt ulønnsom. Dette er en holdning jeg kanskje hadde ventet av en rendyrket kapitalist, men ikke av en avis med Klassekampens navn. Det rettslige utgangspunktet er at avtaler skal holdes slik som de er inngått. MIFF har holdt seg til det. Dette toppes av at Klassekampen aldri kom tilbake til MIFF med noe forslag om innrykk av annonsen til en høyere pris enn tidligere avtalt.

Når dette er skrevet, vil jeg berømme Klassekampen for at avisen har valgt å ikke anke forliksrådets dom. Det er skikkelig opptreden å innse sin misforståelse og trykke annonsen uten mere diskusjon.

Med vennlig hilsen

Jan Benj. Rødner

Advokat og prosessfullmektig for MIFF i saken

Boken som MIFF annonserer for i Klassekampen kan du bestille her.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart