Solenergiproduksjon utenfor Eilat. (Foto: Kibbutz Ketura)
Solenergiproduksjon utenfor Eilat. (Foto: Kibbutz Ketura)

– Håpets budskap, ”made in Jerusalem”

Med en delegasjon på 50 personer vil Israel presentere sine nyvinninger innen grønn teknologi på klimatoppmøtet i Paris.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Et av medlemmene i den israelske delegasjonen til klimatoppmøtet som startet i dag, Yosef Abramowitz, sier til Times of Israel at Israel håper å få bidra med sin ekspertise på solenergi. Den israelske delegasjonen mener at solenergi må være en stor del av løsningen når verdenssamfunnet i Paris de neste 11 dagene skal enes om en langsiktig plan for å få ned klimagassutslippene.

 

– Israelsk innovasjon kan gi hjelp

Klimatoppmøtets målsetning er å få alle de 166 deltakerlandene til å underskrive en bindende avtale som skal sikre at den globale oppvarmingen ikke skal medføre en temperaturendring på mer enn maksimalt to grader i løpet av det neste århundret. Avtalen vil måtte medføre at alle landene må kutte i utslippene og tenke kreativt for å finne nye løsninger for energiforsyning.

– Hovedfokuset for den israelske delegasjonen er at israelsk innovasjon kan hjelpe alle landene å oppnå sine mål om utvikling og utslippsreduksjoner, sier Yosef Abramowitz, som er direktør for solenergiselskapet Energiya Global og en av pionerene innen den israelske solenergi-industrien.

Den israelske delegasjonen vil samtidig måtte svare på hvorfor landet til tross for sin teknologiske ekspertise til nå ikke har forpliktet seg til et høyere mål enn at 17 prosent av energiforbruket skal komme fra fornybare kilder innen 2030. Målet er på linje med andre industriland, men lavere enn USA som har forpliktet seg på 28 prosent. De israelske myndighetene forklarer dette med landets høye kostnader til sikkerhet, den geopolitiske situasjonen og manglende tilgang på geotermisk energi (energi fra jordvarme). Hittil er bare to prosent av det totale israelske energiforbruket fornybart.

 

Revolusjon i sør

I én region av Israel har likevel solenergien allerede begynt å spille en svært betydelig rolle. I Arava-regionen sør i Israel, det solrike området fra Eilat og opp til Dødehavet, er allerede 60 prosent av energiforbruket solenergi, forteller Abramowitz. Innen 2020 skal hundre prosent av regionens energiforbruk på dagtid være solenergi, og innen 2025 skal solenergien forsørge alt forbruket både dag og natt. Abramowitz kaller det en revolusjon.

– Det vi har lært i Arava burde være en leksjon for både Israel og resten av verden, sier han.

Selskapet Arava Power, grunnlagt av Abramowitz, har bygget en 40 megawatts kraftstasjon for solenergi, som alene forsørger en tredel av Eilats energiforbruk på dagtid. I løpet av de neste fem årene skal en 60 megawatts kraftstasjon bygges ved Timna, noe som vil bli det avgjørende bidraget til at regionen blir fullt ut energiuavhengig.

 

Afrika ser til Sør-Israel

Abramowitz forteller at afrikanske ledere nå er svært ivrige etter å møte ham og resten av den israelske delegasjonen. De vil snakke om hvordan de kan kopiere Israels suksess i Arava i sine egne solfylte land. Selskapet hans har allerede hatt gode erfaringer med å bygge kraftstasjon med solenergi i Rwanda. Abramowitz påpeker også at prisene på solenergiteknologi har gått kraftig ned de siste årene.

– Det har vært et prisfall på 80 prosent for solenergi de siste fem årene. Det er et rent mirakel. De teknologiske løsningene har vært der, og når dette blir så økonomisk bærekraftig og billig, vil det kunne gå mye fortere å implementere, særlig i utviklingslandene. Dette er håpets budskap, ”made in Jerusalem”, sier Abramowitz.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu var mandag med på åpningen av klimatoppmøtet.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart