Dødehavet

Dødehavet er en innsjø med høyt saltinnhold på grensen mellom Jordan, Vestbredden og Israel. Saltsjøen ligger i Jordan-dalen, 430,5 meter under havnivå. Dette gjør bredden av Dødehavet det laveste punktet på landjorden.

Saltsjø

Dødehavet er en av innsjøene med høyest saltinnhold i verden. I 2011 ble saltinnholdet målt til 34,2 prosent. På grunn av den høye tettheten, flyter man mye lettere enn i havet eller ferskvann.

Dødehavet for turister

I flere tusen år har Dødehavet tiltrukket seg besøkende som har kommet hit på grunn av den unike naturen, og helsefremmende mineraler og klima. Langs den israelske bredden på sørsiden av saltsjøen er det et stort antall hoteller.

Dødehavet forsvinner

Sviktende tilførsel av vann fra elva Jordan og andre vassdrag har ført til at vannstanden har sunket kraftig siden midten av 1960-årene. De siste årene har vannet sunket én meter i året i Dødehavet. Det har også ført til store synkehull rundt naturfenomenet. Her kan du se en interaktiv presentasjon av hva som skjer.

Dødehavsrullene

De første Dødehavsrullene ble oppdaget av den beduinske gjetergutten Muhammed Edh-Dhib og hans fettere Jum’a Muhammed og Khalil Musa i 1946/47. Utgravinger i Qumran-området pågikk deretter fram til 1956 og avdekket nye leirkrukker med manuskripter og fragmenter, mange av dem forbausende godt bevart.

Tekstene stammer fra tidsrommet fra 400 f.Kr fram til det jødiske opprøret i perioden 66-73 e.Kr. Tradisjonelt har de blitt tilskrevet den jødiske sekten essenerne, som levde sine liv i ødemarken ved Dødehavet, fordi de var motstandere av de jødisk-religiøse myndighetene som kontrollerte tempelet i Jerusalem.

0

Your Cart