Årsmøte i MIFF Nord-Trøndelag: Kristoffer Vikan og Geir Knutsen orienterer

Torsdag 3. mars kl. 18.00 inviterer MIFF Nord-Trøndelag til årsmøte på Ole Vig videregående skole, Gymnasgata 2, Stjørdal. I tillegg til årsmøtesaker blir det enkel servering og orientering om MIFFs ungdomsarbeid ved Kristoffer Vikan og andre aktuelle MIFF-saker ved Geir Knutsen.
MIFF Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til årsmøte i Stjørdal 3. mars 2016. Se saksliste under. I tillegg til årsmøtesaker kan vi tilby
• Enkel servering
• Orientering om ungdomsarbeidet v/Kristoffer Vikan
• Geir Knutsen vil orientere om aktuelle saker fra sentralt hold
I tillegg jobber vi for å finne en foredragsholder. Alternativt vil styret legge fram aktuelle tema som vi kan diskutere. Styret er også svært interessert i å få høre hva medlemmene ønsker av aktiviteter og forventninger til medlemskapet i lokalforeninga.
Til slutt minner styret om muligheten til å bruke Grasrotandelen hver gang dere tipper via Norsk Tipping. Lokalforeninga er registrert og kan tilføres en del ekstra midler på denne måten.
SAKLISTE FOR ÅRSMØTET
1) Valg av møteleder
2) Godkjenning av innkalling og saksliste
3) Årsberetning
4) Regnskap (deles ut på årsmøtet)
5) Revisors beretning (deles ut på årsmøtet)
6) Valg
a. Leder
b. Nye styremedlemmer
c. Revisor
d. Valgkomite
7) Valg av referent og underskrivere av protokollen fra årsmøtet
8) Eventuelt
Vel møtte
Med hilsen styret i MIFF Nord Trøndelag
Jarle Mediå
Styrets leder

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart