Bli en aktiv Israel-venn nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai for å høre svært aktuelle foredrag. Vær rask med påmelding, begrenset antall plasser.

Hvorfor får ikke Vanunu forlate Israel?

Hvorfor kan ikke Mordechai Vanunu reise ut av Israel og ha full frihet som andre israelske statsborgere?
Mordechai Vanunu ble løslatt fra fengsel i april 2004. (Foto: GPO)

Mordechai Vanunu ble dømt til 18 års fengsel i 1988, etter at han ble funnet skyldig i forræderi ved en israelsk domstol. Vanunu hadde avslørt hemmeligheter omkring det israelske atomprogrammet til en britisk avis to år tidligere.

Da Vanunu hadde sonet ferdig sin straff i april 2004, ble han pålagt restriksjoner av israelske myndigheter. I Norge har politikere, akademikere og fagforeningsledere engasjert seg for Vanunus sak, og krever at den norske regjering skal gi ham asyl i Norge. Engasjementet for Vanunu har vært ekstra stort i Norge generelt, og i Tromsø spesielt. En norsk kvinne har også blitt Vanunus kjæreste.

Quisling
Blant Vanunus støttespillere finner man klare motstandere av staten Israel. Det bekymrer dem ikke et sekund at Vanunu har gjort forræderi mot sin egen stat som en Quisling. I deres verden hører det med til fredsskapende arbeid å avsløre hemmelige detaljer om Israels forsvarssystemer. Vanunu er derfor flere ganger nominert til Nobels fredspris!

Også blant personer som i utgangspunktet ikke har et fiendtlig syn på Israel har Vanunus situasjon vakt engasjement. Det sies at han ikke lenger har noen viktige hemmeligheter å avsløre, at atomteknikken har forandret seg betydelig siden midten på 1980-tallet, og at Vanunu allerede har røpt alt han vet.

Har fortsatt hemmelig informasjon
Dette argumentet blir avvist av israelske myndigheter. Når Vanunu fremdeles har restriksjoner, er det fordi hans framtidige handlinger kan forårsake alvorlig skade mot staten, det er ikke en straff for tidligere begåtte forbrytelser.

I begynnelsen av 2005 holdt Knessets justiskomité en åpen høring om Vanunus restriksjoner. En rekke representanter for Vanunus internasjonale støtteorganisasjoner deltok, og tre av dem tok ham i forsvar under høringen. Vanunu selv var invitert, men avviste invitasjonen.

Visestatsadvokat Shai Nitzan fortalte i høringen at Vanunu hadde skrevet følgende avsnitt i flere brev før han ble løslatt fra fengsel:

«Til alle etterretningstjenester i verden: Jeg, Vanunu Mordechai, informerer dere at jeg, i det øyeblikket jeg blir løslatt eller blir i stand til det, vil gjøre offentlig kjent alle hemmeligheter og informasjon som jeg har om Israels atomvåpen og alle aktiviteter ved atomforskningssenteret i Dimona. Jeg vil reise til Amerika, til Kongressen, til Senatet, til Det hvite hus, til England, til Europa, og jeg vil vitne under ed for å fortelle dem om forbrytelsene til den rasistiske, sionistiske jødiske staten.»

Nitzan fortalte også at Vanunu hadde indikert vilje til å selge disse opplysningene.

Restriksjonene
I høringen kom det også tydelig fram hvilke restriksjoner Vanunu er pålagt. Han får ikke dra til utlandet, men kan fritt reise rundt i Israel dersom han melder fra til myndighetene. Han kan snakke om hva han vil, bortsett fra hemmelig informasjon som han fikk da han arbeidet i Dimona. Han får ikke gi informasjon til utlendinger uten først å få godkjennelse, og han må be om tillatelse før han møter utlendinger.

Vanunu har systematisk brutt restriksjonene han har fått. Det var derfor han ble arrestert i desember 2009. Like etter løslatelsen i 2004, ba Vanunu om tillatelse til å treffe seks utlendinger. Israelske myndigheter gav tillatelse til å møte fire av disse seks personene. Siden den gang har Vanunu ignorert pålegget fra myndighetene, og hatt jevnlige møter med utlendinger, blant annet i en hotell-lobby i Øst-Jerusalem.

Prøvd for høyesterett
Israelsk høyesterett har gitt statsmyndighetene støtte i restriksjonene mot Vanunu. «Vi har ikke funnet noen grunn til å tvile på [statens] evne til å vurdere at [Vanunus] langvarige fangenskap ikke har redusert (…) hans vilje eller intensjon til å avsløre og gjøre kjent hemmelig informasjon om NRC [atomforskningssenteret i Dimona]», skrev høyesterettsdommeren etter at Vanunu hadde sendt en 70 siders klage til retten.

Men har Vanunu fortsatt hemmeligheter å avsløre?

Før Vanunu ble løslatt fra fengsel, ble det i hans fengselscelle funnet bokser med dokumenter, tegninger og brev. Ifølge Høyesterett har Vanunu gjort notater og tegninger for å dokumentere mest mulig av det han lærte seg som teknikker ved en avdeling ved NRC. I notatene var det også hemmelig informasjon samlet fra andre avdelinger i NRC som Vanunu ikke hadde tillatelse til å gå inn i.

På bakgrunn av notatene som ble funnet i fengselscellen, er det «tydelig at [Vanunu] er utstyrt med en utmerket hukommelse», skriver høyesterettsdommeren. Han ble overbevist om at Vanunu fremdeles sitter med hemmelig informasjon, som han ikke har avslørt, og at han derfor utgjør en trussel mot staten.

Vanunus restriksjoner blir fornyet av innenriksdepartementet med 12 måneder om gangen. Dersom den hemmelige informasjonen han sitter inne med vil kunne avsløres uten å skade Israels sikkerhet en gang i framtiden, vil han kunne få tillatelse til å reise utenlands.

Politisk støtte
Høringen i Knesset overbeviste også israelske politikere.

– Jeg trodde først at en som har sonet sin straff må bli latt i fred, og dersom han hadde brutt loven under sin soning burde han bli tiltalt i stedet for å få restriksjoner. Men, jeg må si at virkeligheten, spesielt når det gjelder Vanunu, har gitt meg en brå oppvåkning, slik det har vært for oss alle, sa komitémedlem Ronnie Bar-On.

Relaterte lenker:
Referat av Knesset-høringen er gjengitt på hebraisk på Knessets nettside
Edwin Bennatan oppsummerer høringen på engelsk i Jerusalem Post

 


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart