Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

Skammens dag

Audun Lysbakken har fortsatt til gode å svare på det siste spørsmålet han har fått fra MIFF på Twitter. (Foto: Audun Lysbakkens Facebook-side)
Audun Lysbakken har fortsatt til gode å svare på det siste spørsmålet han har fått fra MIFF på Twitter. (Foto: Audun Lysbakkens Facebook-side)
I dag er det 70 år siden lasteskipet Donau fraktet norske jøder til døden i Auschwitz. 26. november 1942 er en skammens dag uten sidestykke. Men også 26. november 2012 er det grunn til å skamme seg - når de som vil fjerne den beste garantisten for jødisk liv skal tale på minnemarkering i Bergen. MIFFs Conrad Myrland forklarer Audun Lysbakken (SV) hvorfor.

For drøye to uker siden var Med Israel for fred den første organisasjon som kritiserte valg av årets talere ved minnemarkeringen i Bergen. Kåre Willoch og Audun Lysbakken skal i kveld tale på minnemarkering for deportasjon av jødene fra Bergen. Miff.no kunne den gang avsløre at en jødisk musiker kom til å boikotte arrangementet.

Siden har Ervin Kohn, leder for Det Mosaiske Trossamfund i Oslo, sluttet seg til MIFFs kritikk. Det har også Sidsel Levin (leder av Jødisk Museum) og Rolf Kirschner (tidligere leder av DMT) gjort i et leserinnlegg i Aftenposten 21. november.

I Bergens Tidende er MIFFs kritikk tatt opp på lederplass, og Kåre Willoch og Jan Benjamin Rødner har hatt en avisdebatt.

Arrangørene har forsvart og holdt fast på sin invitasjon av Kåre Willoch og Audun Lysbakken. Dermed er det to politikere som ønsker å se at den beste garantisten for jødisk liv forsvinner fra historien som taler på minnemarkeringen i Bergen i kveld. Skammen har vi ennå hos oss!

 

Audun Lybakken selvforsvar

15. november kommenterte SV-leder Audun Lysbakken MIFFs kritikk i en blogartikkel.

Lysbakken avsluttet slik:

«Organisasjonen “Med Israel For Fred” har valgt å gå ut med kritikk av at Willoch og jeg skal delta [på minnemarkeringen i Bergen], og kaller det “smakløst”. De kombinerer det med tendensiøs “informasjon” om SVs syn på Israel. Den kristenkonservative dagsavisen i min hjemby, Dagen, følger opp.

Mitt utgangspunkt er motsatt. Når vi skal minnes Holocaust, og hindre at det noen gang kan gjenta seg, må det være en styrke at folk som ellers har ulike syn på det meste i samfunnet kan samles bak de samme parolene og faklene. Da kan Kåre Willoch og jeg for en gangs skyld gå sammen, og det håper jeg “Med Israel For Fred” også vil kunne.»

 

Mitt svar

Siden MIFF ikke er daglig leser av Lysbakkens blogg, satte vi pris på at SV-lederen varslet om sin artikkel via Twitter. Jeg svarte ham slik på bloggen:

Hei Audun,

Takk for at du gjorde meg oppmerksom på innlegget ditt via Twitter!

Jeg siterer fra SVs Arbeidsprogram for perioden 2009-2013, side 29:

“SV støtter palestinernes kamp mot israelsk okkupasjon og påtvungent eksil, deres rett til en egen stat med Øst-Jerusalem som hovedstad og flyktingenes rett til å vende tilbake.”

Det er mye å si om det andre dere skriver om Israel i programmet, men la oss ta det som er nevnt sist i dette lille utdraget. Dere støtter flyktningenes rett til å vende tilbake. Hva mener du konsekvensen om en slik rett ble innfridd?

Jeg er enig i at man burde kunne samle en bredest mulig front mot antisemittisme, men når du omtaler vår kritikk av SVs syn på Israel som «tendensiøs» ville det være veldig flott om du forklarer hvor og hvordan vi tar feil.

95 prosent av norske jøder mener norske mediers presentasjon av nyheter om Israel ofte (70 prosent) eller av og til (25 prosent) er fordreid i negativ retning. Kun 3 prosent mener presentasjonen er nøytral.

Når SV og Kåre Willoch langt overgår de fleste norske medier i ensidighet og fordreininger i negativ retning mot Israel (henviser igjen til Arbeidsprogrammet!), forstår du kanskje at det sårer norske jøders følelser at dere blir invitert til å delta på minnemarkering.

Vi forstår veldig godt at du og Kåre Willoch vil delta på en slik markering, vår kritikk retter seg mot arrangørene som ikke tar mer hensyn til hva norske jøder mener.

Du glemte å nevne at lederen for DMT slutter seg til MIFFs kritikk.

Her er en artikkel som kan være nyttig for deg å lese: Hvordan venstresiden bør forholde seg til Israel.

 

Lysbakkens svar

På sin egen blogg svarte Lysbakken slik:

«Conrad Myrland: Jeg skjønner du heller vil diskutere Midtøsten enn svare på hvorfor du mener det ikke er viktig at fronten mot jødehat i Norge er bred nok til å kunne romme både Willoch, meg og deg. Jeg utfordrer deg til å tenke over om du virkelig mener markeringer mot Holocaust bare skal være for folk som deler ditt syn på Israels politikk i Midtøsten.

De palestinske flyktningenes rett til å vende tilbake er ikke noe som reguleres av SVs partiprogram, men i stedet noe som er slått fast i flere FN-resolusjoner. Å påstå at de som deler FNs syn er mot Israels rett til å eksistere er selvsagt ikke riktig. Trenger du virkelig å finne på SV-standpunkt for å vise at du er uenig med oss?»

(Dette er svaret som Lysbakken henviser til i den femte kommentaren i Twitter-samtalen under.)

 

Twitter-samtalen

På Twitter forløp samtalen slik:

Twitter-samtale mellom Audun Lysbakken (SV) og Conrad Myrland (MIFF) 15. november 2012.
Twitter-samtale mellom Audun Lysbakken (SV) og Conrad Myrland (MIFF) 15. november 2012.

Til det siste har jeg gitt to svar:

Conrad Myrlands svar til Audun Lysbakken.
Conrad Myrlands svar til Audun Lysbakken.
Spørsmålet som Audun Lysbakken (SV) foreløpig ikke har besvart.
Spørsmålet som Audun Lysbakken (SV) foreløpig ikke har besvart.

Vil ikke Lysbakken svare?

Åtte dager har gått, og fortsatt har det ikke kommet noen svar fra SV-lederen, på hvorfor han vil ha én regel for palestinske flyktninger og andre regler for alle andre flyktninger. Vil kanskje Lysbakken svare på det under sin tale i kveld?

For det er her kjernen i problemet ligger: Audun Lysbakken leder et parti som støtter et politisk krav som vil gjøre slutt på Israel som en jødisk stat. Det gjør partiet ved helhjertet å støtte palestinernes «rett til å vende tilbake» til sine eiendommer. Ikke bare de opprinnelige 1948-flyktningene som det snart ikke er noen igjen av, men alle deres millioner av etterkommere. SV gir ikke noen tilsvarende støtte til noen andre flyktninggrupper, bare i det eneste tilfellet hvor det vil ødelegge jødenes eneste stat.

Lysbakken skyver en ikke-bindende FN-resolusjon fra 11. desember 1948 foran seg, og unngår å utdype hva han tror konsekvensen av en tilbakevending av palestinske flyktninger vil bli. Han har også til gode å vise hvor og hvordan MIFF tar feil i vår kritikk av SV.

 

Ingen skammekrok

MIFF har på ingen måte ønske om å stille Audun Lysbakken personlig i skammekroken. Den unge partilederen kan ikke holdes eneansvarlig for de anti-israelske programpostene og utspillene til SV i fortid og nåtid.

Kanskje har Lysbakken forstått at en kursendring er nødvendig? Lysbakken skal ha ros for nylig å ha tatt avstand fra ekstreme islamister i Norge. Like tydelig er han foreløpig ikke når det gjelder Hamas, Hizbollah og ayatollahene i Iran, som er disse islamistenes åndelige og ideologiske fedre. «Ekstremistene trenger hverandre,» skriver Lysbakken. Så lenge han ikke kritiserer ekstremistene i Midtøsten, må han regne med at de islamistiske ekstremistene i Norge også skyter knopper.

Vi velger å tro Lysbakken når han skriver at det er «totalt og fullstendig uakseptabelt» at «jøder i Norge mobbes på grunn av Israels rolle i konflikten i Midtøsten». Kritikere av «Israels okkupasjonspolitikk» har «et ansvar for å være veldig tydelig på hva som er en legitim måte å fremme den kritikken på», skriver han også. Kanskje kan vi håpe at ingen SV-politiker i framtiden uttrykker sine mørke drømmer om at FN skal «sende noen presisjonsstyrte raketter mot utvalgte israelske mål», slik Ingrid Fiskaa, daværende sentralstyremedlem i SV, uttrykte det til Klassekampen i 2008? [Hun fortsatte med å antyde at hun ikke nødvendigvis trodde det kom til å hjelpe: «men det blir jo ikke aktuelt, og hadde neppe løst noen problemer heller».] Kanskje SV vil sette opp en liste over titalls krigførende og okkuperende land de ønsker å boikotte, inkludert alle NATO-land, i stedet for utelukkende å velge ut Israel som et urettferdig og enslig mål for boikott?

Vil Lysbakken være den som begynner å snu skuta?

 

Hva kan Lysbakken gjøre?

Lysbakken må gjerne fortsette å være kritisk til Israel, det er mange jøder i og utenfor Israel som er mye mer kritisk enn ham. Men å støtte ekstreme palestinske krav som hindrer fred og vil gjøre slutt på Israel slik vi kjenner det i dag, er det nesten ingen jøder som støtter.

Et praktisk og effektiv tiltak Lysbakken enkelt kan gjøre i kampen mot jødehat, er å fjerne støtten til palestinernes «rett til å vende tilbake» fra SVs arbeidsprogram for neste stortingsperiode. Han kan forklare partiets kontakter blant palestinerne, og partiets velgere i Norge, at dette er en rett ingen andre flyktninggrupper har og at kravet ødelegger sjansene til fred. Han bør også legge til at det vil ødelegge verdens eneste jødiske stat, og derfor er fullstendig uakseptabelt.

Den moderne staten Israel har vært og er den beste garantien for jødisk liv de siste 64 årene. Israel har tatt imot millioner av jøder på flukt fra den arabiske verden, det tidligere Sovjetunionen og en rekke andre land. Staten har styrket jødenes status som folk, revitalisert deres eldgamle språk og gjort dem til en spiller i historien.

Mye mer kunne vært sagt om Israels betydning for jødisk liv. Det virker ikke som verken Kåre Willoch eller Audun Lysbakken forstår at den moderne staten Israel er det største som har skjedd i jødisk politisk og religiøs historie de siste tre tusen år. Derfor har de vansker med å forstå MIFFs kritikk og de såre følelsene blant norske jøder. Problemet er ikke at Willoch og Lysbakken er kritisk til hva denne staten gjør, men at norske jøder oppfatter at de to politikerne er enige om at staten så snart som mulig må bli historie.

Den dagen SVs program og SVs politiske allierte i verden generelt, og i Europa og Midtøsten spesielt, er klare til å garantere jødisk liv like sterkt som staten Israel gjør det, vil det være vanskelig å kritisere arrangører som inviterer SV-ledere til minnemarkeringer for drepte jøder.

Inntil videre vil det fremdeles oppfattes særdeles upassende. En skammens dag.

 

PS!

Da Lysbakken ble gjort oppmerksom på denne artikkelen mandag ettermiddag, kom svaret raskt via Twitter.

Audun Lysbakken (SV) skriver på Twitter at han ønsker at Israel skal bestå.
Audun Lysbakken (SV) skriver på Twitter at han ønsker at Israel skal bestå.

Vi ser fram til at Lysbakken saklig informerer om hvorfor palestinske flyktninger behandles helt annerledes enn andre flyktninger i SVs program. SV arbeider for integrering av flyktninger i Norge, men på Vestbredden og i Gaza støtter de organisasjoner som arbeider aktivt for ikke å integrere flyktninger, organisasjoner som dyrker gamle sår og lærer opp nye generasjoner i en urealistisk drøm om å vende tilbake til sine eiendommer.

Etter dagens Twitter-melding ser vi fram til at dette dette opphører.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart