Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

MIFF-ledere reiser tvil om UDs påstander

At terrorister med titalls liv på samvittigheten blir betalt månedslønner som er mange ganger større enn offentlige palestinske tjenestemenn, er noe ingen burde kunne ha forståelse for, skriver Morten Fjell Rasmussen, Gabriel Edland og Tor Sigbjørn Utsogn i brevet til Stortingets kontrollkomite.
At terrorister med titalls liv på samvittigheten blir betalt månedslønner som er mange ganger større enn offentlige palestinske tjenestemenn, er noe ingen burde kunne ha forståelse for, skriver Morten Fjell Rasmussen, Gabriel Edland og Tor Sigbjørn Utsogn i brevet til Stortingets kontrollkomite.
Utenriksdepartementet hevder at de ikke kjente til noen palestinsk særordning for palestinske fanger i israelske fengsler før i februar 2013. - Vi fikk beskrivelse av palestinernes "fangefond" og "martyrfond" av norsk diplomat i PA allerede i mars 2011, påpeker MIFF-ledere.

I dag holder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sitt siste møte før sommerferien. Med Israel for fred (MIFF) har i natt sendt alle komitémedlemmene et brev undertegnet av styreleder Morten Fjell Rasmussen, sekretær og tidligere nestleder Gabriel Edland og Tor Sigbjørn Utsogn, tidligere nestleder i MIFF Kristiansand.

Helt siden i mars har Kontrollkomiteen arbeidet for å få mer klarhet i palestinske selvstyremyndigheters lønn til fengslede terrorister. I de siste runder med spørsmål til utenriksministeren har det først og fremst dreid seg om når norsk utenrikstjeneste ble kjent med PAs lønnssystem. «Først i februar 2013 ble det klart at PA har en særordning for palestinske fanger i israelske fengsler,” skrev utenriksminister Espen Barth Eide til Stortinget 30. mai.

Rasmussen, Edland og Utsogn stiller seg sterkt tvilende til at utenriksdepartementet ikke tidligere har kjent til palestinernes ordning for lønn til terrorister. Vi gjengir brevet i sin helhet her.

  • For å se PDF-versjon av brev, inkludert vedlegg, klikk her.

 

Brevet fra MIFF til Kontrollkomiteen

Vi viser til Utenriksministerens brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen av 30. mai 2013. Der opplyses følgende:

• ”Først i februar 2013 ble det klart at PA har en særordning for palestinske fanger i israelske fengsler, slik det fremgår av mitt brev av 19. mars 2013.”

• ”Avslutningsvis vil jeg igjen vise til mitt forrige brev til komiteen (13. mai 2013), hvor statsminister Fayyad i et brev til meg slår fast at norske bistandspenger ikke er benyttet til finansiering av støtteordningen for palestinske fanger i israelske fengsler.”

Vi vil gjøre komiteen oppmerksom på at de tre underskriverne av dette brevet personlig ble orientert av den norske utenrikstjenesten om palestinernes ordning for utbetalinger til fanger i israelske fengsler (blant disse finnes dømte terrorister) allerede for to år siden.

Mandag 28. mars 2011, under en MIFF-gruppereise til Israel og de palestinske selvstyreområdene, hadde vi et møte med Tor Wennesland, leder for det norske representasjonskontoret til de palestinske selvstyremyndighetene. Møtet fant sted på kontoret i Al Ram.

Wennesland opplyste den gang følgende:

• ”Det er to palestinske fond”, et ”fangefond” som gir støtte til alle fangenes familier og et ”martyrfond” [dvs. støtte til familier til de som har dødd i kampen mot Israel].

• De palestinske selvstyremyndighetene (PA) gir ikke én krone til dette, hevdet Wennesland [han omtalte martyrfondet, det er uklart om han også siktet til fangefondet], men pengene kommer fra ”gamle PLO-fond, som blant annet kommer fra skattlegging av palestinske arbeidere i Gulfen”, sa han.

Palestinske myndigheter har gjennom årene gitt ulik og motstridende informasjon om ordningen for lønnsutbetaling til palestinere som sitter inne for terror i israelske fengsler. Så selv om Wenneslands og Barth Eides fremstillinger i 2011 og 2013 avviker noe, er det grunn til å tro at de omtaler samme ordningen. Wennesland snakker om en ordning som er finansiert av PLO. Barth Eide forteller om en ordning i regi av PA, men han er noe uklar på hvordan den finansieres. For selv om Norge gir generell budsjettstøtte til PA, og dermed hefter for alle PAs økonomiske disponeringer, kan Barth Eide fortelle at han har fått forsikringer om at norske bistandsmidler ikke går til terrorlønnen.

Noe vi kan slå fast, er at UD, ved representasjonskontoret i PA, allerede i mars 2011 kjente til en palestinsk støtteordning for palestinske fanger i israelske fengsler. Vi stiller oss derfor undrende til påstanden om at UD først ble kjent med dette i februar 2013.

Videre vil vi bemerke at vi ikke er overbevist av forsikringene om at norske og andre vestlige bistandsmidler ikke går til terrorlønn. PA-statsminister Salam Fayyad [gikk av 6. juni 2013, red. anm.], som den gang var PAs finansminister, fortalte åpent om økte bevilgninger fra PAs finansdepartement til palestinske fanger i en avisartikkel i Al-Ayyam 14. juli 2004 (se vedlegg 1 med arabisk nett­artikkel og engelsk oversettelse). Såvidt vi kan se, stemmer dette dårlig med hva PA og Fayyad nå sier til norske myndigheter.

Som stort giverland og leder av giverlandsgruppen har Norge mulighet til å utøve press på PA. Dette moralske ansvaret kan ikke avvises med å si at internasjonal bistand til palestinerne må fortsette. At palestinerne trenger økonomisk bistand forstår alle, i sær når de har bygd et samfunn som nesten utelukkende baserer seg på offentlige lønninger og velferdsgoder. Men at terrorister med titalls liv på samvittigheten blir betalt månedslønner som er mange ganger større enn offentlige palestinske tjenestemenn, er noe ingen burde kunne ha forståelse for.

 

Med vennlig hilsen,

Morten Fjell Rasmussen (sign), styreleder MIFF Norge

Gabriel Edland (sign), sekretær MIFF Norge

Tor Sigbjørn Utsogn (sign), tidligere nestleder i MIFF Kristiansand

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart