Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Gabriel Edland

Astrid Salvesen Shwartz. (Foto: Tor-Bjørn Nordgaard)

Nytt styremedlem i MIFF

Mens Astrid Salvesen Shwartz bodde i Israel, var hun sjokkert over hva norske medier skrev om situasjonen der. Men MIFF utgjorde en motvekt, oppdaget hun. Nå engasjerer hun seg i organisasjonen.

At terrorister med titalls liv på samvittigheten blir betalt månedslønner som er mange ganger større enn offentlige palestinske tjenestemenn, er noe ingen burde kunne ha forståelse for, skriver Morten Fjell Rasmussen, Gabriel Edland og Tor Sigbjørn Utsogn i brevet til Stortingets kontrollkomite.

MIFF-ledere reiser tvil om UDs påstander

Utenriksdepartementet hevder at de ikke kjente til noen palestinsk særordning for palestinske fanger i israelske fengsler før i februar 2013. – Vi fikk beskrivelse av palestinernes «fangefond» og «martyrfond» av norsk diplomat i PA allerede i mars 2011, påpeker MIFF-ledere.

Gabriel Edland, nestleder i MIFFs hovedstyre, taler på støttemarkeringen i Oslo 24. november 2012. (Foto: John Christian Fjellestad)

– Vi tror på en dag med fred og en ny framtid

Gabriel Edland, nestleder i MIFFs hovedstyre, avsluttet sin tale under støttemarkeringen i Oslo med optimisme. – Vi tror det en dag vil bli fred og en ny fremtid både for israelerne og palestinerne, ja for oss alle. Det er Israel med og bidrar til, sa Edland.

Det er ikke flere saker å vise
0

Your Cart