Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Her er kunnskapsministerens svar på eksamenskritikken

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. (Foto: Henrik Fjørtoft/NTNU Komm.avd.)
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. (Foto: Henrik Fjørtoft/NTNU Komm.avd.)
- En oppgavetekst bør ikke virke så støtende på elevenes egne verdier og identitet at det påvirker elevenes eksamensbesvarelse negativt, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han understreker også viktigheten av at oppgaveteksten inneholder korrekte opplysninger.

28. mai startet MIFF en kraftig protestbølge mot eksamen i norsk hovedmål som ble gitt samme dag. Allerede dagen etter hadde stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad klar et spørsmål om saken til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kunnskapsministerens svar ble i ettermiddag publisert på Stortingets nettsider. Røe Isaksen begynner med en generell forklaring på hvordan eksamensoppgaver blir laget og en generell presentasjon av den omstridte eksamenen.

Om den konkrete oppgaven som MIFF og mange andre har kritisert, skriver kunnskapsministeren:

«Oppgaven elevene skal løse er å vurdere hva som er virkemidler, funksjon og formål med vedlagte grafitti og SMS-tekst. Elevene vil i samfunnet møte en rekke eksempler på slike uttrykk, og skolen skal nettopp gi elevene verktøyene til kritisk analyse av slike uttrykk. Oppgaven som skal løses er dermed ikke direkte knyttet til spørsmålet om israelerne og palestinerne.

Det er viktig at selve oppgaveteksten – altså ikke den teksten elevene skal analysere – inneholder korrekte opplysninger.»

Dette må tolkes som en korreks fra kunnskapsministeren mot Utdanningsdirektoratet. MIFF har påvist minst to klare faktafeil i oppgaveteksten. Disse ble også påpekt av Ropstad i spørsmålet. Røe Isaksen argumenterer ikke imot stortingsrepresentanten på dette punktet.

 

Hva er «dagsaktuelle tekster»

Videre drøfter kunnskapsministeren profil på den omstridte oppgaven og valg av tekster. Han understreker at en oppgavetekst ikke bør virke så støtende på elevenes egne verdier at det påvirker elevenes eksamensbesvarelse negativt. Samtidig gjengir han Utdanningsdirektoratets argument, om at «dagsaktuelle tekster» må kunne brukes. Det samme argumentet inngår i et standard svar som Utdanningsdirektoratet har sendt rundt til alle som har klaget.

Slik skriver kunnskapsministeren om saken.

«Kunnskapsdepartementet har mottatt en del reaksjoner på selve oppgaven til avgangseksamen i norsk. Reaksjonene har dels gått på at oppgaveteksten kan oppfattes som ensidig fordi den fremstiller én side i en konflikt, delvis på at noen av fremstillingene i teksten er feil. Noen elever og lærere har også formidlet at oppgaveteksten har utfordret deres verdier. En oppgavetekst bør ikke virke så støtende på elevenes egne verdier og identitet at det påvirker elevenes eksamensbesvarelse negativt. Det er samtidig selvfølgelig også slik at eksamen må kunne bruke dagsaktuelle tekster med tydelige synspunkter i ulike sjangre og medier. Det vil alltid være en balansegang, men målet er at formuleringer eller vinklinger på en eksamensoppgave ikke skal stå i veien for at elevene får vist hva de kan.

Departementet har merket seg reaksjonene på årets oppgavetekster, og vil ta det med i arbeidet fremover.»

Det er verdt å nevne at SMS-teksten som Utdanningsdirektoratet valgte neppe kan sies å være dagsaktuell, tekstmeldingen er over fem år gammel. Graffitien som også inngikk i oppgaven er ifølge oppgaveheftet ni år gammel. Hva som er dagsaktuelt kan tydeligvis tolkes svært bredt i direktoratet!

Svært mange elever opplevde oppgaven til Utdanningsdirektoratet støtende.

Kunnskapsministeren avslutter sin besvarelse slik:

«For øvrig er arbeidet mot antisemittisme sterkt prioritert av denne regjeringen og stortingsflertallet av Kristelig Folkeparti, Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre. Departementet følger opp bruken av de fire millioner kronene som ble bevilget til dette formålet i 2014.»

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart