Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

MIFF klager på Utdanningsdirektoratets hemmelighold

Dette bildet ble publisert på Utdanningsdirektoratets Facebook-side i forbindelse med norskeksamen i 2013. (Illustrasjonsfoto: Utdanningsdirektoratet)
Dette bildet ble publisert på Utdanningsdirektoratets Facebook-side i forbindelse med norskeksamen i 2013. (Illustrasjonsfoto: Utdanningsdirektoratet)
- At en lov åpner for å kunne gjøre unntak fra innsyn i organinterne dokumenter, betyr ikke at det er rettslig, faglig eller moralsk riktig å gjøre det, skriver MIFF i en klage til Utdanningsdirektoratet.

I slutten av august avslo Utdanningsdirektoratet å gi MIFF innsyn i hvordan propagandaoppgaven på norskeksamen ble til. De unngikk også å svare på syv konkrete spørsmål som MIFF stilte i brev 19. juni.

– MIFF er opprørt over at direktoratet ikke svarer på våre konkrete spørsmål i vårt brev av 19. juni, skriver MIFF i et svar til direktoratet i dag.

MIFF krever også at Utdanningsdirektoratet opplyser om hvem som var medlemmer av fagnemnden for eksamensoppgaven i norsk 28. mai og gir fullt innsyn i nemndens arbeid, informasjon om møtedatoer og oppgaveutkast med kommentarer underveis.

Her følger brevet slik det ble sendt til Utdanningsdirektoratet i dag.

Direktør Petter Skarheim

Utdanningsdirektoratet

15. september 2014

 

 

Klage på brev av 28. august 2014

Vi viser til vårt brev av 19. juni med spørsmål om norskeksamen i videregående skole 28. mai og Deres svar i brev av 28. august 2014.

Vi registrerer med beklagelse at Utdanningsdirektoratet bruker unntaksbestemmelsen i Offentleglova § 14 til å holde tilbake informasjon om arbeidet til fagnemnden som utarbeidet den omstridte eksamensoppgaven.

At en lov åpner for å kunne gjøre unntak fra innsyn i organinterne dokumenter, betyr ikke at det er rettslig, faglig eller moralsk riktig å gjøre det.

I denne saken har det kommet kraftig kritikk fra elever og lærere.  Stortingsrepresentanter har brakt saken inn på Kunnskapsministerens bord. Det er derfor i offentlighetens interesse å få innsyn i arbeidet til fagnemnden.

Direktoratet hevder at det ikke blir ført referater fra diskusjonene i fagnemndens møter. Dette framstår som underlig, særlig siden fagnemnden utarbeider noen av Norges mest distribuerte eksamensoppgaver med betydning for et svært stort antall elever. Vi antar likevel at direktoratet er kjent med identiteten til fagnemndens medlemmer.

Offentleglovas formål er bl.a. å legge til rette for åpenhet og gjennomsiktighet for å styrke rettssikkerheten for den enkelte og tilliten til det offentlige. Utdanningsdirektoratet kan bare oppfylle dette ved å

1) opplyse om hvem som var medlemmer av fagnemnden for eksamensoppgaven i norsk 28. mai.

2) gi fullt innsyn i nemndens arbeid, informasjon om møtedatoer og oppgaveutkast med kommentarer underveis.

Vi takker for kopi av tilbakemeldingene fra sensorene. Flere av tilbakemeldingene bekrefter våre innvendinger mot eksamensoppgaven og understreker behovet for åpenhet om utarbeidelsesprosessen.

MIFF er opprørt over at direktoratet ikke svarer på våre konkrete spørsmål i vårt brev av 19. juni.

Så lenge direktoratet unnlater å drøfte faktafeil i opplysningene til vedleggene og den ukritiske gjengivelsen av Mads Gilberts propaganda-SMS av 4. januar 2009, vil eksamensoppgaven bli resirkulert i norsk skole. Vi har fått opplyst at eksamensoppgaven fra 28. mai ble gitt til avgangselever ved Oslo Handelsgymnasium tidlig i dette skoleåret. Det nytter ikke å hevde at spørsmålene i oppgaven bare dreide seg om virkemiddel og avsenders formål.  Det dreier seg i stor grad om indoktrinering av hele årskull av skoleelever i anti-israelsk propaganda.

Direktoratet «erkjenner at forholdene i Midt-Østen er slik at det blir diskusjoner også om innholdet i vedleggene og opplysninger som følger». Eksamenskandidatene 28. mai fikk aldri inntrykk av at direktoratets opplysninger var diskutable. De fikk servert som fakta at en åtte meter høy mur omringer Betlehem. Da dette beviselig ikke er riktig, cfr. kart over området, forventer vi at direktoratet forholder seg til sannheten og beklager sine faktafeil. Når oppgaven gjengir grove anklager mot staten Israel som det ikke finnes spor av i andre kilder, forventer vi at direktoratet gir sine lærere og skoler orientering om dette, slik at gjenbruk av oppgaven stanser.

Svarbrevet av 28. august er ikke tilfredsstillende. MIFF krever at Utdanningsdirektoratet svarer på våre syv spørsmål fra brevet 19. juni.

Med sin diskriminering av Israel i norskeksamen 28. mai mener vi at Utdanningsdirektoratet brøt Opplæringslova. Ved å gjengi Gilbert ukritisk gjorde direktoratet stikk i strid med anbefalingen som OSSE ga norske myndigheter i 2012. Når norsk skole bidrar til å skape et ufullstendig og urettferdig negativt bilde av Israels handlinger, er det stor fare for at dette også får farlige konsekvenser for Norges lille jødiske minoritet. Vi viser til vår klage til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen av 3. juni 2014 hvor dette er nærmere begrunnet.

Med vennlig hilsen,

Morten Fjell Rasmussen, styreleder

Conrad Myrland, daglig leder

 


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart