Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

MIFF klager boikott-forhandler inn for Forbrukerombudet

Skjermdump fra okomat.no. Tekst uthevet av MIFF.
Skjermdump fra okomat.no. Tekst uthevet av MIFF.
Har forhandlere av økologisk mat anledning til å piske opp stemningen mot og krenke et helt folk gjennom markedsføringen av sine produkter?

I august meldte MIFF om to nettsider for salg av økologisk mat som bruker «ingen varer fra Israel» som salgsargument. Mandag 7. september har Med Israel for fred (MIFF) sendt følgende brev til Forbrukerombudet.

  • Støtter du MIFFs informasjonsarbeid for Israel? Klikk her for å bli medlem.

 

Har forhandlere av økologisk mat anledning til å piske opp stemningen mot og krenke et helt folk gjennom markedsføringen av sine produkter?

Med Israel for fred (MIFF) ber om en uttalelse fra Forbrukerombudet i denne saken.

Bakgrunn
To norske nettsider som markedsfører økologisk mat, bruker “ingen varer fra Israel” som salgsargument.

  • Økomat Helt Nord (http://www.okomatheltnord.no/) tilbyr økologisk frukt og grønt levert rett på døra. Etter at de har fortalt om sine produkter og sin abonnementsordning, understreker de at ingen av varene er fraktet med fly og ingen varer er fra Israel.
  • Økomat Innherred (http://okomat.no/) bruker forsiden til sitt nettsted til å slå fast “Vi omsetter ikke varer fra Israel”.

Ingen andre land blir nevnt som boikottmål på nettsidene.

Lovverket
Da flertallet i Sør-Trøndelag fylkeskommune ville boikotte Israel i 2005, slo Utenriksdepartementet fast i et brev til fylkeskommunen at slike lokale boikottaksjoner “er i strid med folkeretten, norsk lov, EØS-avtalen og WTO-avtalen”.

Boikottloven slår fast at en boikott er rettsstridig,

a) når den har et rettsstridig formål eller ikke kan nå sitt mål uten å føre til et rettsbrudd;
b) når den blir foretatt eller holdt vedlike ved rettsstridige midler eller på en unødig opphissende eller krenkende måte eller ved usanne eller misvisende opplysninger:
c) når den vil skade vesentlige samfunnsinteresser eller virke utilbørlig, eller når det ikke er noe rimelig forhold mellom den interesse som skal fremmes ved boikotten og den skade som den vil føre med seg;
d) når den blir foretatt uten at den som boikotten er rettet mot har fått rimelig varsel, eller uten at det på forhånd overfor ham og dem som en boikottoppfordring er rettet til, er gjort fyllestgjørende rede for grunnen til boikotten.

 

Spørsmål til Forbrukerombudet

På denne bakgrunn har MIFF følgende to spørsmål til Forbrukerombudet:

1. Gjelder det andre lover for økomat-forhandlere enn fylkeskommuner?

MIFF er kjent med at boikottloven gjelder for personer og virksomheter, men en boikott mot Israel er også boikott mot israelske personer og israelske virksomheter.

MIFF anser markedsføringen til de to nettsidene som “unødig opphissende og krenkende” mot israelske statsborgere og alle som på en eller annen måte har en nær familiær, religiøs, kulturell eller følelsesmessig tilknytning til Israel.

En meningsmåling fra 2012 viste at nordmenn lar sin holdning til jøder bli påvirket av handlinger gjennomført av staten Israel i betydelig større grad enn andre europeere. Ingen andre forklarer oftere vold mot jøder i eget land med anti-israelske holdninger. MIFF anser derfor at en ensidig boikott rettet mot Israel (når det finnes mange titalls andre land som er involvert i kriger og territorielle konflikter i langt større skala), bidrar til stor samfunnsskade og er en sikkerhetstrussel mot norske jøder. De norske jødene er allerede en av Norges mest utsatte minoriteter.

Israel har vært utsatt for boikott helt fra den moderne staten ble etablert i 1948. Interessen for boikotterne har vært å fjerne verdens eneste jødiske stat fra kartet. Dette mener vi er svært utilbørlig.

2. Kan Forbrukerombudet behandle nettsidenes markedsføring av Israel-boikott i forhold til norsk lovgivning?

Vi ser fram til Forbrukerombudets svar på disse spørsmål.

Med vennlig hilsen,

Morten Fjell Rasmussen
Styreleder MIFF

Conrad Myrland
Daglig leder MIFF

 

Svar fra Forbrukerombudet

15. september fikk MIFF svar fra Forbrukerombudet at saken ikke kunne behandles på grunn av stor saksmengde.

 

  • Støtter du MIFFs brev til Forbrukerombudet? Klikk her for å bli medlem.

Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart