Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

2015 ble rekordår for samhandel med Israel

Grafisk oversikt over import og eksport mellom Norge og Israel i perioden 2010-2015. (Grafikk: SSB)
Grafisk oversikt over import og eksport mellom Norge og Israel i perioden 2010-2015. (Grafikk: SSB)
Eksporten fra Norge til Israel økte med 42 prosent fra året før – mens den generelle eksporten fra Norge gikk ned. Importen fra Israel til Norge var rekordhøy for femte år på rad.

Fredag 15. januar publiserte Statistisk sentralbyrå de foreløpige tallene for norsk varehandel med utlandet i 2015. Tallene viser at Norge aldri før har hatt større samhandel med Israel.

 

Milliardeksport for første gang

Eksport av varer fra Norge til Israel økte med hele 42,3 prosent fra 2014 til 2015. I 2015 eksporterte Norge varer for 1.073.172.000 kroner til Israel. Eksportnivået har økt hvert år siden 2012. Dette er første gang eksporten har oversteget en milliard kroner.

Det er hovedsakelig mat som eksporteres. 865 millioner av eksportkronene er i produktgruppen ”matvarer og levende dyr”. Den nest største produktgruppen er ”maskiner og transportmidler, med nesten 119 millioner kroner.

Økningen er ekstra bemerkelsesverdig fordi den skiller seg fra den generelle eksportutviklingen. Den samlede eksporten fra Norge til utlandet gikk ned med 6,7 prosent fra 2014 til 2015. Det betyr at vi økte eksporten til Israel samtidig som vi i snitt eksporterte mindre enn før til andre land.

 

Rekordhøy import

I 2015 importerte Norge varer for 958.325.000 kroner fra Israel. Det er en økning på 9,5 prosent fra året før. Importnivået har vært stabilt stigende siden 2009, og nådd ny rekord hvert år siden 2011.

Den største produktgruppen vi importerer fra Israel er ”maskiner og transportmidler”, som sto for nesten 388 millioner av importkronene. Etterpå følger ”kjemiske produkter” med nesten 160 millioner kroner, ”forskjellige ferdigvarer” med 157 millioner og ”matvarer og levende dyr” med nesten 154 millioner kroner.

Importen fra Israel økte i 2015 like mye som den generelle vareimporten, som også økte med 9,5 prosent.

 

Valutakursen er endret

En faktor man kan ta med i betraktning i vurderingen av vekstnivået er at den norske kronen har svekket seg i forhold til israelske shekel. Snittverdien av en shekel var 1,76 kroner i 2014 og 2,08 kroner i 2015, en forskjell på 18 prosent. Det var altså 18 prosent dyrere for Norge å handle den sammen mengden varer med Israel i 2015 som i 2014. På samme måte kan vi regne med at det var 18 prosent billigere for Israel å handle med Norge.

Siden økningen i kroner tjent på eksport til Israel er på hele 42 prosent, selv med lavere kroneverdi, kan vi konkludere med at det har vært en sterk reell vekst i mengden varer som eksporteres fra Norge til Israel. Men siden økningen i kroner brukt på import var på 9,5 prosent, mindre enn 18, er det sannsynlig at mengden importerte varer fra Israel er redusert.

 

Årlig norsk import fra Israel de siste 20 år, angitt i millioner norske kroner:

1996: 318

1997: 415

1998: 444

1999: 484

2000: 474

2001: 560

2002: 490

2003: 477

2004: 494

2005: 563

2006: 649

2007: 634

2008: 705

2009: 615

2010: 653

2011: 722

2012: 761

2013: 806

2014: 875

2015: 958

 

Årlig norsk eksport til Israel de siste 20 år, angitt i millioner norske kroner:

1996: 901

1997: 369

1998: 445

1999: 546

2000: 621

2001: 627

2002: 522

2003: 510

2004: 428

2005: 429

2006: 560

2007: 449

2008: 412

2009: 529

2010: 588

2011: 621

2012: 579

2013: 662

2014: 754

2015: 1073


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart