Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Faksmile fra side 44 og side 45 i LO-Aktuelt 7-2016.
Faksmile fra side 44 og side 45 i LO-Aktuelt 7-2016.

Hva er det som gjør livet ulevelig?

Hvordan styrkes fiendskapet til Israel i LO? Og vet du hvor mange palestinske kvinner som nektes minstelønn?

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

LO-Aktuelt nr. 7-2016 (redaksjonen avsluttet 26. april) viet en dobbeltside til kongressen til LOs palestinske samarbeidspartner PGFTU (Palestinian General Federation of Trade Unions). LOs andre nestleder deltok på konferansen, det gjorde også journalist Yngvil Mortensen.

Hvordan velger LO-Aktuelt å vinkle rapporten fra konferansen?

Overskrift, hovedbilde og hele første halvdel av artikkelen er et eneste langt angrep mot Israel, uten at et eneste israelsk perspektiv eller argument kommer fram.

LOs andre nestleder Hans-Christian Gabrielsen får legge ut om sine følelser. Hvor rasende han blir. Hvor frustrert han blir.

– Israels mur, sjekkpunkter og bosetninger «gjør hverdagen ulevelig for mange palestinere», hevder han. Anklagene hagler. Israels tiltak er «i strid med Genève-konvensjonene og FN-resolusjoner». Det er Israel som «gjør muligheten for en framforhandlet to-statsløsning mindre og mindre».

Journalist Mortensen sper på med beskrivelse av ulike israelske tiltak. Militære kontrollposter, midlertidige sjekkpunkter, stengte veier. Kontroll av vareimport- og eksport fra Gaza. Ingen fra Gaza fikk komme til konferansen i Nablus.

Ikke et ord nevnes om hvorfor. Hvorfor kontrollerer israelske forsvarsstyrker Vestbredden? Hvorfor er sikkerhetstiltakene som ikke var der for 16 og 30 år siden på plass i dag? Væpnede nasjonalistiske og islamistiske grupper som angriper israelske sivile nevnes ikke med et ord. Den gode effekten av tiltakene forties også.

LOs medlemmer blir aldri fortalt at det er palestinerne som hindrer en fremforhandlet to-statsløsning, fordi de absolutt og konsekvent avviser å anerkjenne Israel som en jødisk stat.

Siste del av artikkelen er viet informasjon som LO-Aktuelt må ha plukket opp under konferansen i Nablus. LOs medlemmer blir fortalt hvem som ble gjenvalgt som leder i PGFTU og at det er opprettet en konkurrerende landsorganisasjon. PGFTU har 20 prosent kvinner i toppledelsen, men på konferansen ble det nedstemt et forslag om å øke kvinnekvoten til 30 prosent.

Først helt til slutt kommer et avsnitt om kvinners minstelønn i det palestinske samfunnet. Den palestinske regjeringen bestemte i 2013 at minstelønnen skal være 1450 shekel (omlag 3200 kroner) i måneden.

– 90 prosent av kvinnene får ikke minstelønn, anslår Aisha Hammoudi. 35-åringen sitter i toppledelsen i PGFTU.

– Arbeidsdepartementet har ikke kapasitet til å kontrollere. Hvis det hadde vært hyppige inspeksjoner, ville det ha skremt arbeidsgiverne til å følge loven, sier hun.

Fikk du det med deg? 9 av 10 palestinske kvinner blir nektet minstelønn. Hvor sint og frustrert blir LOs andre nestleder over det? Det får vi aldri vite. Et fåtall av LOs medlemmer får det nok med seg, begravd som det ble helt i enden av brødteksten. Også denne gang var det viktigere å få fordømt Israel. Så får ulevelige lønnsvilkår for palestinske kvinner komme i siste rekke.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart