Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

LO-leder Gerd Kristiansen. (Foto: Arbeiderpartiet, flickr)
LO-leder Gerd Kristiansen. (Foto: Arbeiderpartiet, flickr)

Er du klar til å melde deg ut i protest?

Hva gjør du dersom LO og Gerd Kristiansen (bildet) vedtar boikott av Israel? Og hva gjør du for å forhindre det?

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

8.-12. mai avholder LO kongress. Her vil arbeidslivspolitikken til Norges største lønnstakerorganisasjon bli staket ut for de neste årene. Her er det også stor fare for at omlag tre hundre delegater vedtar boikott av verdens eneste jødiske stat over hodet på sine 910.000 medlemmer.

Etter forrige LO kongress i 2013 har Fagforbundet med «et overveldende flertall» vedtatt å arbeide for en internasjonal handelsboikott av Israel. Med sine over 355.000 medlemmer er Fagforbundet den største medlemsorganisasjonen i LO, og stiller dermed med flest delegater. Boikottlinjen har også sterk støtte i andre forbund, blant annet EL og IT Forbundet, Norsk Transportarbeiderforbund og Musikernes fellesorganisasjon.

Trondheimkonferansen til LO Trondheim i januar 2017 var et forvarsel om hva som kan komme i mai. 626 tillitsvalgte fra hele landet oppfordret fagbevegelsens organisasjoner til full boikott av Israel og til brudd med Histadrut, Israels motstykke til LO. Det ble også vedtatt krav om at norske myndigheter bryter samarbeid med Israel.

LO-leder Gerd Kristiansen har de siste årene presset norske myndigheter til å arbeide for en internasjonal boikott av varer fra israelske bosetninger på Vestbredden. Senest i januar var lederen for den palestinske fagbevegelsen PGFTU på besøk i LO-sekretariatet. Der fikk han spørsmål om boikott av Israel. Shaher Saed er «usikker på hvordan en full boikott vil slå ut», men «han er i alle fall hundre prosent for en boikott av varer som blir produsert i bosetningene», skriver LO-Aktuelt.

Redaksjonen i LO-Aktuelt gjør sitt for å forberede grunnen for boikottvedtak på kongressen. «Palestinerne har det verre enn noen gang,» siterer de PGFTU-lederen på i overskriften. Budskapet blir gjentatt i en mellomtittel. Men kan det være tilfelle? I 1967, før Israel erobret Gaza og Vestbredden i en lovlig forsvarskrig, hadde kun 1 av 5 palestinere elektrisitet i sin bolig. I 1967 var forventet levealder for palestinere 48 år. Etter 17 år under israelsk styre, hadde forventet levealder økt til 66 i 1984. I dag er den høyere for palestinerne enn i de fleste arabiske land.

Løgnene og anklagene til tross, kampen er ikke tapt. I LO-systemet finnes det personer som er opptatt av fred og rettferdighet og som motarbeider boikottforslagene. Kan du gi dem noe hjelp? Blant MIFFs medlemmer og støttespillere må det være en betydelig andel som er organisert i et av LOs 25 fagforbund. Hva gjør du for å stanse et boikottvedtak i mai?

Her er noen tips:

Ta kontakt med ditt fagforbund og gjør det tydelig at du kommer til å melde deg ut dersom det blir et vedtak for boikott av Israel i en eller annen form. I de aller fleste bransjer er det alternative fagforeninger som ikke blander seg inn i utenrikspolitikk.

Ta kontakt med dine delegater og ledelsen i ditt fagforbund og fortell dem hvor frastøtende det er at verdens eneste jødiske stat blir valgt ut som boikottmål.

Fortell alle du møter, gjennom alle kanaler du har tilgjengelig, hvor dumt og umoralsk det er å boikotte Israel.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart