Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

MIFF takker Brende for avvisning av LOs Israel-boikott

Hovedstyret som ble valgt på generalforsamlingen 13. juni 2015: Kjetil Ravn Hansen (f.v.), Gabriel Edland, Jan Benjamin Rødner, Astrid Salvesen Schwarz, Morten Fjell Rasmussen og Bengt-Ove Nordgård. Frode F. Jacobsen var ikke til stede da bildet ble tatt. Til høyre daglig leder Conrad Myrland. (Foto: Tor-Bjørn Nordgaard, MIFF)
Hovedstyret som ble valgt på generalforsamlingen 13. juni 2015: Kjetil Ravn Hansen (f.v.), Gabriel Edland, Jan Benjamin Rødner, Astrid Salvesen Schwarz, Morten Fjell Rasmussen og Bengt-Ove Nordgård. Frode F. Jacobsen var ikke til stede da bildet ble tatt. Til høyre daglig leder Conrad Myrland. (Foto: Tor-Bjørn Nordgaard, MIFF)
Utenriksministeren får også noen utfordringer i et takkebrev fra MIFFs ledelse.

Det er ikke bare Med Israel for fred, den israelske ambassaden, Anti-Defamation League, LO-medlemmer og en rekke andre i Norge som reagerer sterkt på LO-Kongressens vedtak om full boikott av Israel. Også norske politikere i store deler av det politiske landskapet er sterkt kritiske til boikottvedtaket.

Blant dem som har reagert er utenriksminister Børge Brende. Han uttalte etter vedtaket at det ville skape splid og avstand og svekke muligheten for en løsning.

– Regjeringen støtter ikke boikott av Israel. Jeg beklager LOs nye linje i dette spørsmålet. Dette er ikke veien å gå for å bidra til å løse den fastlåste konflikten mellom israelere og palestinere, fastslo Brende etter boikottvedtaket fredag.

Med Israel for fred ønsker å takke utenriksministeren for hans klare tale. Her er brevet som MIFF har sendt til utenriksminister Brende mandag 15. mai;

På vegne av Med Israel for freds over 10.300 medlemmer vil vi takke deg for at du så hurtig tok sterk avstand fra LOs vedtak om boikott av Israel. Vi deler din oppfatning av at boikott skaper avstand, og at dialog og samarbeid er forutsetninger for å skape den tilliten som er nødvendig for å løse konflikten.

LO-kongressens uttalelse fra 12. mai 2017 inneholder et element som utenriksministeren ikke omtalte, men som i sin ytterste konsekvens vil være langt mer alvorlig for Israel enn en boikott – nemlig støtte til de palestinske flyktningers såkalte «rett til retur».

Dersom alle 5-7 millioner etterkommere etter de palestinske flyktninger fra 1948 skulle flytte inn i Israel, vil det bety slutten på Israel som jødisk stat. Israels jødiske innbyggere vil da komme i en situasjon som en minoritet i et muslimsk dominert land. Palestinske selvstyremyndigheter har som gjeldende lov at sharia skal være grunnlaget for lovgivningen, og det blir nok også situasjonen den dagen palestinere skulle være i flertall i det som i dag er Israel.

Det jødiske folk har en lang og vond historie som undertrykt minoritet i sin 2000-årige diaspora. I den muslimske verden har jødene ofte levd som mindreverdige «dhimmier» med svært begrensede rettigheter. Den historien vil selvfølgelig aldri Israel tillate å gjenta seg, og når man i dag ser hvordan religiøse minoriteter blir behandlet i Israels naboland, og hvordan antisemittismen er sterkt utbredt i det palestinske samfunnet, da skjønner man hva jødene i Israel har i vente dersom de skulle komme under palestinsk/ muslimsk dominans.

Avvis palestinernes krav om «rett til retur»

MIFF kjenner til at skiftende norske regjeringer dessverre har uttrykt støte til palestinernes urimelige krav om en såkalt «rett til å vende tilbake», slik det blant annet blir uttrykt i punkt 3 i faktaarket fra 2013 om UNRWA fra Utenriksdepartementet (se markering i gult på side 4 av vedlegg). Både LO og UD begrunnet dette i FNs Generalforsamlings resolusjon 194.

MIFF vil be utenriksministeren være tydelig på å avvise «rett til retur».

FNs Generalforsamlings resolusjon 194 er ikke bindende, kun rådgivende. Det ble vedtatt en rekke resolusjoner i FNs generalforsamling for snart 70 år siden som ikke anvendes inn i konflikter i dagens virkelighetsbilde.

Resolusjon 194 beskriver en retur for de som «vil leve i fred med sine naboer». I skoler drevet av UNRWA og av PA, og fra ulike NGOer som jobber mot UNRWA, blir ikke etterkommerne til palestinske flyktninger inspirert til en fremtid der de skal leve i fred sammen med jødene, men at de heller skal nedkjempe dem. I UNRWA-skoler i palestinske flyktningleirer både i Libanon, Jordan, Syria og på Gaza formidles jødehat åpenlyst og eksplisitt. Dette har pågått i mange år. Den store massen av palestinske flyktninger er derfor åpenbart ikke innstilt på å leve i fred med Israel i overskuelig framtid.

Det finnes utallige folkegrupper som har vært utsatt for befolkningsutveksling det siste århundret (Hellas-Tyrkia, India-Pakistan, Karelenfinnene etter Russlands okkupasjon, tyskere i øst-europa etter andre verdenskrig, den gresk-tyrkiske utvekslingen etter Tyrkias okkupasjon av Nord-Kypros osv. osv). Hvilke av disse mener regjeringen har krav på «rett til retur»? Det kan ikke gjelde en regel for palestinske flyktninger og en annen for andre flyktninggrupper. Det har flyktet flere jøder fra arabiske land enn palestinere fra Israel. De har heller ikke noen rett til retur.

I 2004 vedtok EU og FN at gresk-kyprioterne ikke hadde noen «rett til retur» til Nord-Kypros, blant annet grunnet den lange tiden som hadde gått (30 år) og at det nå var inntrådt en ny realitet. Dersom dette kunne sies om Kypros etter 30 år, må det i enda større grad måtte gjøres gjeldende for Israel, 69 år etter statens gjenopprettelse.

MIFF forventer derfor at utenriksministeren

• avviser palestinernes krav om «rett til å vende tilbake», og erklærer resolusjon 194 som uaktuell.

• i all omtale av fredsprosessen poengterer at det arabiske kravet om rett til å vende tilbake er et avgjørende hinder for løsning.

• avvikler norsk støtte til UNWRA, eventuelt krever reformer slik at antisemittisme ikke lenger formidles av organisasjonen.

• gjør støtte til Midtøsten-prosjekter og organisasjoner som arbeider opp mot Israel og PA betinget av at disse ikke arbeider for ”rett til å vende tilbake”.

• arbeider for at UNHCR overtar ansvaret for de palestinske flyktningene, slik at deres situasjon kan bli løst uten at ”den fundamentale karakteren til Israel” blir påvirket.

Dette siste ble også understreket av USAs forrige utenriksminister John Kerry i hans tale 28. desember 2016.

Med vennlig hilsen,

Morten Fjell Rasmussen, styreleder MIFF

Bengt-Ove Nordgård, nestleder MIFF

Conrad Myrland, daglig leder MIFF

Her kan du lese brevet i PDF-format.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart