Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

– Palestinakomiteen har etter vår mening ikke gjort noe som bør medføre reaksjoner

Ordfører Rita Ottervik (Ap) leder formannskapet og valgstyret i Trondheim kommune. (Foto: Wikimedia)
Ordfører Rita Ottervik (Ap) leder formannskapet og valgstyret i Trondheim kommune. (Foto: Wikimedia)
7 av 11 medlemmer i valgstyret som avviser MIFFs klage er medlemmer av partier som Palestinakomiteen drev valgagitasjon for i stemmekøen.

MIFF meldte søndag 10. september at Palestinakomiteen hengte opp valginformasjon i et lokale for forhåndsstemming i Trondheim. Dagen etter sendte vi klage til valgstyret i Trondheim kommune, med kopi til Valgdirektoratet og Kommunaldepartementet.

MIFF skrev blant annet:

«Mens hun stod i stemmekø på vei frem til stemmeavlukke og valgfunksjonærer oppdaget Herberger Rødner vedlagte plakat med Palestinakomiteen i Trondheim som utgiver. Plakaten inneholder valgagitasjon og er således et brudd på Valglovens § 8-5 (1): Valgagitasjon er ikke tillatt i det rommet der forhåndsstemmegivningen foregår.

Det er grunn til å frykte at denne ulovlige valgagitasjonen har pågått over flere dager, kanskje hele perioden det har foregått forhåndsstemming ved biblioteket.

Vi ber om snarlig svar på følgende spørsmål:

  1. Har valgstyret i Trondheim inntrykk av at dette var et enkelttilfelle eller var lignende ulovlig valgagitasjon pågått også i andre lokaler for forhåndsstemming i kommunen?

  2. Hva vil valgstyret i Trondheim kommune gjøre for å unngå lignende ulovlig valgagitasjon i fremtiden?

  3. Hva vil valgstyret i Trondheim gjøre overfor Palestinakomiteen i Trondheim?»

Torsdag 14. september kom svaret fra valgstyret i Trondheim. De gjorde følgende enstemmige vedtak:

«Valgstyret har vurdert klage angående en plakat fra Palestinakomiteen i Trøndelag ved inngangen til forhåndsstemmemottaket på Hovedbiblioteket.

Klagen avvises med henvisning til at plakaten var hengt opp i et avgrenset, tilstøtende rom, og ikke i selve valglokalet. Dette anses ikke som brudd på valgloven § 8-5 (1).»

I et følgeskriv svarte Øyvind Øyen i bystyresekretariatet i Trondheim også på MIFFs tre spørsmål:

  1. Vi har ikke fått flere henvendelser angående valgagitasjon ved forhåndsstemmelokaler i Trondheim.
  2. Vi informerer alle våre valgfunksjonærer om reglene for valgagitasjon og andre forhold som kan forstyrre valget.
  3. Palestinakomiteen har etter vår mening ikke gjort noe som bør medføre reaksjoner fra vår side.

MIFF har bedt Rebekka Herberger Rødner om en kommentar til valgstyrets avgjørelse. Hun skriver:

«Det var ikke noe lukket dør eller lignende til dette rommet [hvor plakaten hang] da jeg kom, det stod åpent som en forlengelse av stemmelokalet og køen gikk helt ut av døren og ut av biblioteket rett forbi informasjonsveggen. Det er viktig å understreke at jeg ble ønsket velkommen og forklart hvor man skulle stemme av valgfunksjonær der hvor denne informasjonsveggen var hengt opp (blant annet fortalte de meg at det ville ta ca 15 minutter før det ble min tur), så jeg vil ikke si at dette var et eget rom uten tilknytning til stemmelokalet den dagen!

Det var heller ingen andre valgrelaterte oppheng der, noe som tilsier at kanskje andre nok har sett det som en del av et valglokale, for det var sannelig nok av plakater andre steder i Trondheim om valget.»

Man kan undres: Ville valgstyret godtatt partipolitiske listebærere i et «tilstøtende rom» hvor folk står i stemmekø?

Valgstyret i Trondheim tilsvarer formannskapet med ordfører og varaordfører som leder og nestleder. 7 av 11 medlemmer i formannskapet tilhører partier som Palestinakomiteen framhevet som støttespillere for sitt politiske syn på plakaten. MIFF har spurt bystyresekretariatet i Trondheim om noen av medlemmene erklærte seg inhabile i behandlingen. Eller kan det tenkes at ingen av Aps, MDGs eller SVs formannskapsmedlemmer er medlem av Palestinakomiteen?

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart