Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Ny norsk utenriksminister ville ha «litt mindre skråsikkerhet, og litt mer realisme og selvinnsikt»

Siv Jensen, Ine Marie Eriksen Søreide og Erna Solberg 20. oktober 2017. (Foto: Arvid Samland/Statsministerens kontor, flickr)
Siv Jensen, Ine Marie Eriksen Søreide og Erna Solberg 20. oktober 2017. (Foto: Arvid Samland/Statsministerens kontor, flickr)
Hvis utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide velger linjen hun signaliserte i 2013 begynner hun i jobben med et godt utgangspunkt.

Ine Marie Eriksen Søreide tiltrådte fredag 20. oktober som Norges første kvinnelige utenriksminister. MIFF stiller seg i rekken av gratulanter!

De siste fire årene har Søreide vært forsvarsminister, og lite omtalt på miff.no. Før den tid var hun utenrikspolitisk talskvinne i Høyre. Før valget i 2013 beskrev hun hvordan en ny norsk Israel-politikk ville se ut dersom de borgerlige vant valget:

– Litt mindre skråsikkerhet, og litt mer realisme og selvinnsikt. Det bør være utgangspunktet for norsk Midtøsten-politikk, sa Søreide.

Som førstekandidat for Høyre i Oslo sendte hun også svar til MIFF på spørsmål i forkant av stortingsvalget i 2013. Vi gjengir spørsmålene og svarene i sin helhet her. (Søreides svar var de samme som andre Høyre-representanter, men som daværende utenrikspolitisk talskvinne er det svært sannsynlig at hun hadde siste ord i formuleringene.)

 1. På Stortinget er det flere vennskapsforeninger for ulike land. Vil det være naturlig for deg å bli med i “Israels venner på Stortinget” dersom du er stortingsrepresentant i 2013-2017?

Jeg har kun ett medlemskap i Stortingets venneforeninger, og det har jeg hatt siden jeg kom inn på Stortinget i 2001. Det er i Norsk-Tysk vennskapsgruppe, fordi jeg har vært engasjert i norsk-tysk arbeid i flere år. Ut over det har jeg heller ikke i neste stortingsperiode planlagt medlemskap i flere venneforeninger.

 1. Norge er en stor økonomisk bidragsyter til palestinske selvstyremyndigheter (PA). Mener du Norge bør bruke økonomisk eller annet press for å få PA til å stanse formidling av jødehat i offisiell palestinsk TV (se NRK-sak fra 10. februar 2013) og utbetaling av æreslønn til dømte terrorister (se NRK-sak fra 14. mai)?

Høyre er motstander av alle former for hatpropaganda, og mener at Norge skal jobbe for at slik propaganda må bekjempes uansett avsender. Høyre har, blant annet gjennom initiativ i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, påvirket UD til å følge opp spørsmålet om hvorvidt norske bistandsmidler har blitt brukt til økonomiske kompensasjonsordninger for palestinske fanger i israelske fengsler. Ordningen har flere svært problematiske sider, og utenriksministeren har måttet innrømme mangler i tidligere svar til Stortinget om ordningen.

 1. I løpet av de siste årene har norsk bistand til de palestinske områdene økt betydelig, opp mot 800-900 millioner kroner årlig. Støtter du en grundig og uavhengig gjennomgang av norsk bistand til de palestinske områdene gjennom de siste 10-20 årene?

Høyre vil stille krav til effektivitet, godt styresett og korrupsjonsbekjempelse hos alle mottakere av norsk bistand. Norsk støtte skal følges opp av grundige evalueringer. Som en av de største mottakerne av norsk bistand er det naturlig at også effekten av bistanden til de palestinske myndighetene vurderes.

 1. Palestinske flyktninger fra 1948 blir behandlet gjennom UNRWA på en helt annen måte enn alle andre flyktninger i verden gjennom FNs Høykommisær for flyktninger. Vil du støtte at Norge arbeider for å få denne praksis endret?

Dette spørsmålet må tas opp som en del av bred gjennomgang med tanke på en helhetlig løsning av spørsmålet om de palestinske flyktningene. Det synes ikke aktuelt på det nåværende tidspunkt.

 1. Eidsvåg-utvalget mener norsk skole må “gi en mangesidig og saklig framstilling av konflikten mellom Israel og palestinerne, der personlige fortellinger fra begge sider får plass”. Den norske stat gir årlig titalls millioner kroner i støtte til organisasjoner som formidler palestinernes historie. Vil du støtte økt økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter med Israel innenfor skole- og kultursektoren?

Høyre ønsker et sterkt sivilt samfunn med organisasjoner som dekker et bredt spekter av interesser og politiske meninger. Hva gjelder offentlig støtte må samme kriterier legges til grunn for alle søkere. Høyre støtter at norsk skole skal gi en mangesidig og saklig framstilling av konflikten mellom Israel og palestinerne.

 1. Israel har oppdaget store naturgass-forekomster i sin økonomiske sone i Middelhavet. Støtter du økt norsk samarbeid med Israel i energisektoren?

Dette må først og fremst norsk næringsliv avgjøre selv, innenfor de rammer som settes av deres samfunnsansvar og etiske regelverk. Høyre ønsker ikke noen boikott eller isolasjon av Israel på dette feltet, men det er en utfordring at flere av de største forekomstene ligger i områder hvor den territoriale jurisdiksjonen ikke er fullt ut avklart.

 1. Israel ble opprettet som et nasjonalt hjemland for jøder. De fleste jødene i Israel er flyktninger og etterkommere av flyktninger, ikke minst fra arabiske land. Ser du behovet for at Israel forblir en stat hvor alle jøder er velkomne og hvor de er i flertall?

Staten Israels identitet er det det israelske folk og deres valgte representanter som står nærmest til å avgjøre.

I 2014 presenterte MIFF et 16 siders notat med ni sentrale forventninger som vi har til en regjering som vil ha “balansert holdning til Midtøsten-konflikten”.

MIFF forventer at regjeringen…

 • Avviser palestinernes krav til såkalt ”rett til å vende tilbake”
 • Bevisstgjør om jødiske flyktninger og Israel som nødhavn
 • Støtter Israel som et nasjonalt hjemland for jøder
 • Fordømmer PAs indoktrinering til hat og hyllest av drap på sivile i skole og myndighetsstyrte medier
 • Legger press på PA til å avvikle deres skalerte belønningssystem for dømte terrorister
 • Likebehandler Israel når det gjelder overvåkning og kritikk i konflikts- og krigssituasjoner
 • Står ved sitt løfte om utvikling av bilaterale forbindelser med Israel uavhengig av politisk uenighet
 • Balanserer støtten til grupper som formidler palestineres og israeleres argumenter

Likebehandler Israel med andre land når det gjelder våpenhandel

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

 1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
 2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
 3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
 4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart