Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Hvordan NTB vrir og vender på rapporten til norske diplomater

Skjermdump fra ABC-nyheter.
Skjermdump fra ABC-nyheter.
En studie i tendensiøs journalistikk.

Vil du motarbeide løgnindustrien mot Israel i Norge?
Klikk her for å registrere deg som medlem av MIFF nå!

Søndag 29. oktober sendte nyhetsbyrået NTB ut en artikkel av journalist Nils-Inge Kruhaug. Norske diplomater kritiserer Israel, men samarbeidet med landet øker er tittelen til artikkelen, som blant annet er publisert av Adresseavisen og ABC Nyheter.

Ingressen lyder:

«Norske diplomater kommer med krass Israel-kritikk, men handel og investeringer øker og det samme gjør norskstøttet samarbeid innen forskning og kultur.»

Diplomatene omtaler ulike sider ved israelsk politikk og samfunnsliv, men om man skal karakterisere ordbruken er den avdempet og nøktern. Den kan inneholde feil, beskrivelser som israelere vil finne mangelfulle eller urettferdige, men med tanke på tonen i det interne israelske ordskiftet kan man vanskelig kalle den krass.

Utenriksdepartementet har gitt MIFF innsyn i rapporten, og vi publiserer den i sin helhet, så enhver kan gjøre sin egen vurdering av NTBs gjengivelse.

Det er standard at norske diplomater skriver rapporter om samfunnsforholdene i landene de er stasjonert i. Det er også helt vanlig at det påpekes menneskerettighetsbrudd, uten at nyhetsbyrået NTB dermed problematiserer at samarbeid med landet øker.

Listen over alle gangene MIFF har tatt NTB i faktafeil og brudd på Vær Varsom-plakaten vokser stadig. Når NTB-artikler om Israel er skrevet av Kruhaug burde redaksjonene være ekstra varsomme med å bruke dem, da han er kjent for å konstruere saker som til og med den norske utenrikstjenesten sier skapte et feil inntrykk. Senest i juli 2017 leverte han en fake news-artikkel med totalt ensidig kildeutvalg.

 

Unnlatelsessynder

Artikkelen fra 29. oktober 2017 føyer seg inn i rekken av ensidige artikler fra Kruhaug. Journalisten ser ut til å plukke bare det han mener er det verste i rapporten, men tar ikke med for eksempel følgende informasjon fra de norske diplomatene:

«Statsminister Benjamin Netanyahu har uttalt at Israel er villig til å forhandle bilateralt med palestinerne uten forhåndsbetingelser, men hevder President Mahmoud Abbas ikke kan levere.»

«Gjennom direkte kontakt mellom Israel og PA, oppmuntret av USA og AHLC-formannskapet, har det skjedd framgang innen elektrisitet, vann og avløp på Vestbredden i første halvår 2017.»

«Det bilaterale forholdet mellom myndighetene i Israel og Egypt er godt.»

«Jordan er en svært viktig strategisk nabo for Israel. Israel er også viktig for Jordans sikkerhet.»

«Israel tillater ubegrenset tyrkisk humanitær bistand til Gaza, så lenge varene transitterer gjennom Ashdod i Israel.»

«Siden 2013, har Israel gitt medisinsk behandling til over 3000 syrere i grenseområdene som er skadd i krigen eller som trenger behandling for alvorlig sykdom.»

Slikt, som kan gi mer forståelse og sympati for Israel, må på død og liv unngås.

 

Feil gjengivelse

Kruhaug skriver:

«Rapportene om mishandling av fanger er mange, og Israel anerkjenner ikke FNs torturkonvensjon, påpekes det i rapporten.»

Journalisten får det til å høres ut som om norske diplomater skriver at «mishandling av fanger er mange», men det finnes ikke noen slik påstand i rapporten. Diplomatene skrev følgende om torturkonvensjonen: «FNs komite mot tortur (CAT) gjennomførte siste periodiske landgjennomgang for Israel i mai 2016, med anbefalinger blant annet om at Israel må anerkjenne gyldigheten av Torturkonvensjonen for hele statens jurisdiksjon – inkludert de okkuperte områdene – samt etablere nasjonalt lovverk som spesifikt definerer og forbyr tortur.»

Kruhaug unnlater å nevne at torturanklagene i rapporten dreier seg om at voldelige bosetteres advokater anklager israelske myndigheter for tortur av sine klienter for å presse fram tilståelser. Den jødiske staten skal altså ha torturert jøder som angrep palestinere! Det passer ikke helt inn i NTBs bilde å nevne slike detaljer.

 

NTB og bosetningene

Kruhaug skriver:

«Norges ambassade i Tel Aviv tegner i sin siste halvårsrapport et dystert bilde av menneskerettighetssituasjonen i Israel og de okkuperte områdene og viser blant annet til at de ulovlige bosetningene stadig vokser.

– Det bor i dag nesten 600.000 bosettere på palestinsk side av våpenhvile-linjen fra 1967, konstaterer diplomatene.

Anslagsvis 10.000 bosettere er også å finne i de såkalte utpostene, mens rundt 20.000 har slått seg ned på Golanhøydene som Israel har okkupert fra Syria.

– Angrep fra ekstremistiske bosettere rettet mot palestinere forblir et alvorlig problem, påpeker diplomatene.»

Det passet ikke inn for NTB å ta med noe fra dette avsnittet i rapporten:

«Ser man bort fra Jerusalem, bor 132.000 av bosetterne på Vestbredden vest for den ferdigstilte delen av separasjonsbarrieren. Dersom de resterende delen av barrieren ferdigstilles langs den planlagte traseen, vil dette antallet øke til 296.000. Dette vil i så fall etterlate 89.000 bosettere øst for barrieren. I løpet av Netanyahus statsministerperiode, fra 2009 til i dag, har det samlede antallet bosettere på Vestbredden, utenom Jerusalem, gjennom fødsler og utbygging økt med 82.000, hvorav 20.000 i bosetningene øst for barrierens planlagte trasé. Sett i forhold til den palestinske befolkningen, utgjør bosetterne 12,5% av den samlede befolkningen på Vestbredden, utenom Jerusalem.»

Vi vet fra før at bosetningene som «stadig vokser» – etter 50 år – kun dekker 2,7 prosent av arealet på Vestbredden. Her bekrefter også norske diplomater at veksten i bosetningene øst for sikkerhetsbarrieren har vært kun 20.000 de siste 8 årene. 2500 jøder i året kan vel umulig hindre en levedyktig palestinsk stat? Hvis de ikke vil bli palestinske statsborgere i framtiden, eller hvis palestinerne ikke vil ha dem (er det å regne som akseptabel rasisme?), så kan de jo flytte om det blir en avtale?

 

Fanger, beduiner og flyktninger

Kruhaug fortsetter med å gjengi norske diplomaters beskrivelser av situasjonen for fanger, beduiner og flyktninger. Norge øker stadig samarbeidet med land hvor fanger, nomadefolk og flyktninger har det mye, mye verre enn situasjonen for dem i Israel. Likevel kommer det ikke saker i NTB med vinklingen «kritiserer landet, men øker samarbeidet». Kan det være fordi Israel, i redaksjonslokalene til NTB, er den eneste staten i verden som skal straffes med boikott?


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart