Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

Vaksine mot propagandaen til Norsk medisinstudentforening

Studenter fra Norsk Medisinstudentforening (NMF) på Vestbredden i 2017. (Skjermdump fra @norpalsawa, Instagram)
Studenter fra Norsk Medisinstudentforening (NMF) på Vestbredden i 2017. (Skjermdump fra @norpalsawa, Instagram)
Hva NMF aldri fortalte om mødredødelighet og bosetninger.

Tradisjonen tro har Studentforeningen i Den norske Legeforening arrangert tur til Vestbredden og Israel denne sommeren.

 

NMF og mødredødelighet

10. eller 11. juli publiserte NMF en Instagram-historie fra turen som inkluderte dette bildet.

NMF har tydeligvis fortalt om en vellykket fødsel. «Dessverre er det ikke alltid sånn,» fortsetter legestudentene. «På Vestbredden er mødredødeligheten 42 per 100.000. Til sammenlikning er den 5 per 100.000 på israelsk side.»

Til sammenligning var mødedødeligheten 239 per 100.000 i utviklingsland i 2015, ifølge WHO. Gjennomsnittet i verden var 216 i 2015, ifølge Verdensbanken.

NMF synes det var naturlig å sammenligne de bistandstrengende palestinerne på Vestbredden med et OECD-land som Israel. Men hva med de nærmeste naboene i øst? I Jordan er mødredødeligheten 58 per 100.000. Jordan okkuperte Vestbredden fra 1948 til 1967. Til tross for Israels kontroll i området, har altså mødredødeligheten hatt en mer positiv utvikling vest for Jordan-elven enn øst for Jordan-elven. Dette passer ikke inn i «medisinblandingen» som aktivistene i NMF forsøker å fore sine medlemmer med.

 

NMF og israelske bosetninger

NMF prøvde også å undervise om israelske bosetninger i sin Instagram-historie.

Det er Israels arabiske fiender som har utnyttet FN-systemet til å erklære bosetningene ulovlige. Israel på sin side kan vise til historie og folkeretten for å argumentere det motsatte. Israelerne har som betingelse for en palestinsk stat at den må leve i fred, slik FN-resolusjon 242 også fastslår. Så lenge det ikke kommer noen signaler om at palestinerne er villig til å gå med på dette, og israelerne erfarer at Vestens press ensidig legges på dem, forbeholder de seg retten til å fortsette å bygge nye hjem i de områdene de har tenkt å beholde etter en avklaring av grensen.

NMF fortalte aldri at til tross for 50 år med bygging, dekker bosetningene og deres jordbruksarealer kun 2,7 prosent av arealet på Vestbredden.

 

NMF og «Muren»

I fjor poserte deltakerne foran en mur med teksten «Muren er et helseproblem». NMF har nok aldri fortalt sine medlemmer om statistikken som viser dødstallene på israelsk og palestinsk side før og etter sikkerhetsbarrieren ble bygget fra 2002. Legestudentene ønsker seg vel ikke tilbake til tilstanden i 2001 og 2002?

– Sikkerhetsbarrieren redder menneskeliv også på palestinsk side, fordi de israelske forsvarsstyrkene ikke trenger å gjennomføre så mange operasjoner i de palestinske byene, forklarte daværende Knesset-medlem Michael Melchior i 2007. Han var Knesset-medlem på listen til det israelske Arbeiderpartiet. Han sa det slik i artikkelen Sikkerhetsbarrieren redder menneskeliv hver dag:

«– Jeg gir dem rett som synes barrieren er skammelig. Jeg synes også den er skammelig. Den splitter i stedet for å samle, innleder Melchior.

– Men, fortsetter han, hver dag redder den masse av menneskeliv. Den redder også liv på palestinsk side, fordi Israel i mindre grad må gå inn med soldater i palestinske byer.

Melchior kjenner godt til lidelsene som mange palestinere blir påført på grunn av barrieren, men for ham veier hensynet til menneskeliv tyngst. Han påpeker også at palestinere som klager på murens trasé kan få sin sak prøvd for den israelske høyesterett.

– Til tross for det som står i norske aviser, er det israelske samfunnet sensitivt til lidelsene på den andre siden, påpeker Melchior.

– Det var ikke noen som ønsket sikkerhetsbarrieren, og jeg håper å være den første til å rive den ned, sier Melchior. Men før det kan skje, må palestinerne stanse terror og gi Israel sikre og anerkjente grenser.»

Etter at barrieren ble påbegynt, ble antallet israelere drept i terrorangrep halvert år for år. Israelske myndigheter valgte å bygge mur i områder hvor jødiske bydeler var utsatt for beskytning, og i tettbebygde områder hvor man ønsket å beslaglegge minst mulig landområder. Ellers består barrierens trasé, over 90 prosent, av sikkerhetsgjerde med grøfter og veier.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart