Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Jan Benjamin Rødner og Anniken Huitfeldt. (Foto: MIFF og Stortinget)

– Huitfeldts sammenligning er falsk eller i beste fall kunnskapsløs

Jan Benjamin Rødner, styremedlem i MIFF, tar et oppgjør med Anniken Huitfeldts likestilling av israelsk og sovjetisk anneksjon.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

– Israel vil ta områder som i dag er palestinske. Det vil være på linje med det Sovjetunionen gjorde etter andre verdenskrig da de annekterte de baltiske landene – hvis Israel gjør alvor av sine trusler, sa Anniken Huitfeldt til NRK 28. april. Huitfeldt er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og leder av utenriks- og forsvarkomiteen.

Advokat Jan Benjamin Rødner, MIFFs første styreleder og nåværende styremedlem, kommenterer Huitfeldts uttalelse slik:

Dette er en falsk eller i beste fall kunnskapsløs sammenligning.

Det er mange sentrale forskjeller mellom de to:

1. Det er ingen internasjonal traktat som sier at Russland har noen form for eiendomsrett til de baltiske landene. Når det gjelder Judea og Samaria skal disse tilhøre den jødiske staten ifølge Balfour-deklarasjonen, San Remo-traktaten. Versailles-traktaten og FN-pakten artikkel 80.

2. Den palestina-arabiske motparten har konsekvent siden 1920 motsatt seg at det i det hele tatt skulle eksistere noen jødisk stat noe sted i Midtøsten. Og de arbeider konsekvent for at Israel skal utslettes fra kartet. De baltiske statene har aldri arbeidet for at Russland, tidligere Sovjetunionen, ikke skulle eksistere enn si arbeidet for at Russland skal fjernes fra kartet og kjempet for at de selv skal overta landområdet.

3. De baltiske statene driver ikke angrepskrig mot Russland. De arabiske statene og den palestina-arabiske ledelsen har mange ganger gått til militært angrep på Israel. Og når de ikke føler seg sterke nok til å starte regulær krig tyr de til terror i stedet.

4. På bakgrunn av den holdningen araberne har hatt og har til Israel, har Israel en klar folkerettslig rett til å forsvare seg, herunder invadere Judea og Samaria om nødvendig og administrere området så lenge motparten ikke er villig til å sette seg til reelle fredsforhandlinger. Tidligere var den arabiske siden villig til å forhandle, så lenge de følte at de kunne vinne noe ved forhandlingsbordet. Men når Israel ikke har vist seg villig til å bøye seg for krav som åpenbart er ment å føre til utslettelsen av Israel, har araberne valgt å ikke forhandle i det hele tatt. Da har den arabiske siden, ifølge internasjonal rett, ingen rett til å anse Israels tilstedeværelse i Judea og Samaria som ulovlig. Og ifølge internasjonal rett vil området efter hvert gå over til å bli Israelsk land om Israel ønsker det.

5. Går vi tilbake til FN-resolusjon 242, fremgår det av den at Israel har krav på å leve innenfor sikre og anerkjente grenser og at disse grensene ikke behøver å være identiske med våpenhvilelinjene fra 1949. Altså at det ikke er folkerettsstridig om deler av Judea og Samaria blir annektert av Israel. Det er nu gått 53 år og den arabiske siden nekter å leve i fred med sin Israelske nabo. Da er det intet folkerettslig i veien for at områder som er vesentligst bebodd av israelere blir annektert. Dette vil også være i overensstemmelse med det som er formålet med de sentrale traktater på dette området, nemlig at forholdene blir normalisert. Araberne insisterer på ikke å ville normalisere forholdet til Israel. Da blir Israel henvist til ensidige tiltak og det er dette som nu skjer.

6. Det som er folkerettsstridig i denne saken er at den arabiske siden nekter å ville leve i fred med Israel, dyrker vold og hat og bedriver terror. Dersom det skal være håp om virkelig fred i dette området, er det viktig at den vestlige verden tar skarp avstand fra den arabiske praksis og propaganda, fordømmer og stopper belønning av terrorister og opplæring til hat i sine barnehager, skoler og media.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart