Israel og Ukraina

Bli medlem fra kun kr. 4 per uke

Stjørdal. (Illustrasjonsfoto: Aleksandr Osipov, flickr)

SV foreslår ulovlig innkjøpsbegrensning

LO støtter at minst 7 millioner palestinere skal få flytte inn i Israel og stempler landet som apartheidstat. Vis din protest og bli medlem av MIFF nå! Vipps 39881.

Onsdag 25. november krever Sosialistisk Venstreparti i Stjørdal kommune at kommunen skal «si nei til handel med varer og tjenester fra okkuperte områder». «SV mener Stjørdal kommune må klargjøre at man ikke skal handle eller samarbeide med virksomheter basert i okkuperte områder,» skriver Svein Johansen, Morten Harper og Mohammed Labwan i et innlegg i Trønder-Avisa.

Etter at byrådet i Oslo varslet lignende planer i 2019, forklarte Med Israel for fred hvorfor landets hovedstad ikke kan boikotte israelere på Vestbredden. Det er gode grunner til at planene i Oslo fortsatt bare ligger i en skrivebordsskuff.

1) Det er forskjell på landområder som er ulovlig og lovlig okkupert. Vestbredden ble vunnet i en forsvarskrig og er under lovlig okkupasjon. Drift av næringsliv på Vestbredden med tillatelse av israelske myndigheter er også lovlig, slik det er blitt slått fast i Storbritannias Høyesterett i Richardson v DPP [2014] UKSC 8 og av Cour d’Appel de Versailles in AFPS v Alstom.

2) Å anvende dette punktet bare mot Israel og Marokko, uten å anvende det på andre omstridte områder vil bryte Lov om likestilling og forbud mot diskriminering.

3) Reguleringer av offentlige anskaffelser krever at kjøpsvurderingen blir tatt bare på økonomisk og teknisk grunnlag, ikke på politiske. Også under grenseverdiene som reguleringene gjelder for, må diskriminering unngås.

Dette ble bekreftet av Statens innkjøpssenter i mai 2020. «Vår anskaffelsesjuridiske vurdering er at vi verken har rett eller plikt til å avvise Egencia fra konkurransen som følge av de omtalte forholdene,» skrev avdelingsdirektør Kjetil Østgård til magasinet Khrono da noen forsøkte å utestenge Egencia fordi deres morselskap hadde økonomisk aktivitet på Vestbredden.

Har du kommentarer til artikkelen?

Vi vil veldig gjerne høre din mening!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart