Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Ma'ale Adumim utenfor Jerusalem er den tredje største bosetningsblokken på Vestbredden. (Foto: Wikipedia)

Statens innkjøpssenter: – Vi har «verken rett eller plikt til å avvise» selskap med aktivitet i israelske bosetninger

Deres «anskaffelsesjuridiske vurdering» ser ut til å være helt i tråd med MIFFs vurdering.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

28. april meldte MIFF om kampanjen for å utestenge reiseselskapet Egencia fra kontrakter med den norske stat. Norsk tjenestemannslag (NTL) og Forskerforbundet har ledet an i denne kampen, godt hjulpet av kampanjejournalistikk fra Khrono, «en uavhengig nyhetsavis for høyere utdanning og forskning».

MIFF forklarte saken slik: Norsk tjenestemannslag (NTL) og Forskerforbundet reagerer på statlige kontrakter med Egencia, fordi morselskapet Expedia er satt på en [FN-]liste over selskaper som har «aktivitet i israelske bosetninger på okkupert, palestinsk område». De vil altså straffe et internasjonalt selskap som tilbyr tjenester til jøder som de norske statlige ansatte mener bor på feil sted.»

14. mai kom Khrono med en ny artikkel om denne saken. «FN-rapport om drift på israelsk-okkupert palestinsk område var med på å vippe reiseselskapet Egencia ut av konkurransen om kontrakt med universiteta i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø,» skriver Khrono i ingressen. Senere i saken skriver Khrono: «Khrono har fått stadfesta at opplysningane om Egencias plass på «svartelista» i FN-rapporten var del av vurderingane kring tildelinga.» Magasinet opplyser ikke hvem som har gitt en slik bekreftelse. Det nevnes bare en som «tar det for gitt» at det har vært med i vurderingen.

Dersom det skulle være denne politiske saken som har diskvalifisert Egencia vil det sannsynligvis være et ulovlig vedtak fra BOTT-universitetenes side. I desember 2019 forklarte MIFF byrådsleder Raymond Johansen i Oslo at en kommunal boikott av varer og tjenester fra israelske bosetninger ville være et brudd på lover om offentlige anskaffelser. Reguleringer av offentlige anskaffelser krever at kjøpsvurderingen blir tatt bare på økonomisk og teknisk grunnlag, ikke på politiske. Diskriminering må unngås. (Les MIFFs brev til Johansen for alle de juridiske argumentene.)

Nå ser MIFFs juridiske argumenter ut til å få støtte fra Statens innkjøpssenter.

Vi siterer fra Khrono: «Avdelingsdirektør i Statens innkjøpssenter, Kjetil Østgård, skriv i e-post til Khrono at «vår anskaffelsesjuridiske vurdering er at vi verken har rett eller plikt til å avvise Egencia fra konkurransen som følge av de omtalte forholdene».»

Med andre ord: Den norske stat, offentlige universiteter, fylker eller kommuner har ikke lov til å utestenge selskaper fra anbud fordi de har aktivitet i israelske bosetninger. Det har de verken rett eller plikt til å gjøre.

Dette er også i tråd med hva MIFF skrev allerede i 2014: «Folkeretten forbyr ikke handel med varer produsert i bosetninger. Vanlige praksis av vestlige land viser at det ikke er noe grunnlag i folkeretten for å forby økonomisk aktivitet i okkuperte områder. Avgjørelser ved flere europeiske domstoler bekrefter det samme.»

Østgårds uttalelse går også hånd i hånd med uttalelser fra Cecilie Hellestveit. Hun uttalte seg på spørsmål om utelukkelser av selskap med aktivitet i bosetningene fra Oljefondet i februar.

– Det å ha inntekter fra israelske bosetninger på okkupert område vil i seg selv ikke være grunnlag for utelukkelse. Det er virksomhetens karakter i forhold til okkupasjonen eller andre folkerettsbrudd som vil være avgjørende, sa Hellestveit, som er medlem av Etikkrådet til Oljefondet.

Noen av verdens største selskaper i sine bransjer er involvert i økonomisk aktivitet i bosetninger i omstridte områder over hele verden – for eksempel Siemens, Credit Agricole, BNP Paribas, Stander, Vodafone, Renault og Turkish Airlines. Flere store selskaper er også involvert i utvinning av naturressurser og utvikling av okkupantens infrastruktur i okkuperte områder.

I 2017 (og muligens fortsatt) hadde for eksempel Telenor et datterselskap som leverte mobil- og internett-tjenester til bosettere. Som for å helle salt på såret til dem som motsetter seg bosetteraktiviteten, leverer Telenors datterselskap en roaming-tjeneste som bærer det historiske navnet til regionen som bosetterne foretrekker. Vi har aldri registrert at NTB bryr seg.

Et stort antall nordmenn står åpent fram som bosettere. Men siden NTB ikke lager sak på det, så forstår du sikkert at det ikke gjelder israelske bosetninger.

Expedia/Egencia har gitt følgende kommentar til Khrono:

«Expedia Group (herunder Egencia) har ikke kontorer i de okkuperte palestinske områdene. FNs menneskerettighetsråds henvisning til Expedia (sammen med andre store reiseselskaper) omhandler kun visse overnattingssteder i disse områdene som er oppført på våre hjemmesider. Expedia Group er opptatt av å gi våre kunder fullt innsyn når det gjelder reiser til omstridte territorier over hele verden. I de okkuperte palestinske områdene omtaler vi disse overnattingsstedene som «israelske bosetninger» inne på palestinsk område. Vi gjennomgår kontinuerlig den informasjonen vi gjør tilgjengelig for våre reisende, ikke bare når det gjelder de okkuperte palestinske områdene, men også andre omstridte territorier globalt, for å sikre at de reisende får tilstrekkelig innsyn for å kunne ta veloverveide reisebeslutninger i slike komplekse situasjoner.»

MIFF vil anbefale Egencia å undersøke nærmere om de er blitt utsatt for ulovlig diskriminering av BOTT-unversitetene da de ikke vant anbudet.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart