Israel og Ukraina

Bli medlem fra kun kr. 4 per uke

Norsk tjenestemannslag og Forskerforbundet vil straffe reiseoperatør som tilbyr tjenester for israelske bosettere. (Foto: GAD, Wikimedia Commons)

Norsk tjenestemannslag og Forskerforbundet vil straffe reiseselskap som tilbyr tjenester til jøder som bor på «feil sted»

Dobbeltstandard som stinker.

MIFF forsøkte å fjerne feil fra skolebok – ble dømt av retten til å betale saksomkostninger. Les mer.

Expedia er en online markedsplass for reiseliv. Expedias datterselskap Egencia er spisset inn mot bedriftsmarkedet og yrkesreiser.

24. februar 2020 skrev nettsiden Khrono: «Egencia er i dag eitt av to reisebyrå med kontrakt til å selje reiser til 166.000 norske statstilsette, der universitets- og høgskulesektoren er blant dei største kundane. Sidan 2018 har selskapet selt reiser til kring 140 offentlege verksemder i Noreg.»

Ifølge Khrono har Egencia også lagt inn anbud på å bli reiseoperatør for de såkalte BOTT-universitetene (NTNU, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og UiT Noregs arktiske universitet samarbeider om innkjøp).

Norsk tjenestemannslag (NTL) og Forskerforbundet reagerer på statlige kontrakter med Egencia, fordi morselskapet Expedia er satt på en liste over selskaper som har «aktivitet i israelske bosetninger på okkupert, palestinsk område». De vil altså straffe et internasjonalt selskap som tilbyr tjenester til jøder som de norske statlige ansatte mener bor på feil sted.

Noen av verdens største selskaper i sine bransjer er involvert i økonomisk aktivitet i bosetninger i omstridte områder over hele verden – for eksempel Siemens, Credit Agricole, BNP Paribas, Stander, Vodafone, Renault og Turkish Airlines. Flere store selskaper er også involvert i utvinning av naturressurser og utvikling av okkupantens infrastruktur i okkuperte områder.

Har du sett noen reaksjoner fra Norsk tjenestemannslag eller Forskerforbundet? Nei, så lenge ingen jøder kan straffes, er det lite interessant.

I 2017 (og muligens fortsatt) hadde for eksempel Telenor et datterselskap som leverte mobil- og internett-tjenester til bosettere. Som for å helle salt på såret til dem som motsetter seg bosetteraktiviteten, leverer Telenors datterselskap en roaming-tjeneste som bærer det historiske navnet til regionen som bosetterne foretrekker. 

Har du sett Norsk tjenestemannslag eller Forskerforbundet komme med noen formaninger til Telenor? Har du sett dem be sin arbeidsgiver trekke seg fra avtaler med Telenor? Nei, selvsagt ikke – heller ikke her er det snakk om jøder som kan dømmes og straffes for å bo på feil sted.

Et stort antall nordmenn står åpent fram som bosettere. Forskerforbundet har over 20.000 medlemmer, Norsk Tjenestemannslag har over 50.000 medlemmer. Det er stor sannsynlighet for at flere av disse er bosettere i et område som FN definerer som okkupert. Men siden det ikke kommer noen reaksjoner fra fagforbundene, så forstår du sikkert at det ikke gjelder israelske bosetninger.

For hundre år siden ga et enstemmig Folkeforbund anerkjennelse til det jødiske folkets historiske forbindelse til landområdet Palestina. Britene fikk instruks om å oppmuntre til tett jødisk bosetning i området som i dag omfatter Israel, Gaza og Vestbredden. FNs charter bekrefter disse folkerettslige bestemmelsene (art. 80).

Norsk tjenestemannslag og Forskerforbundet tar feil når de tror israelske bosetninger er «ulovlige i henhold til folkeretten». Når Utenriksdepartementet blir spurt om grunnlaget for en slik påstand, henviser de til FNs sikkerhetsråds resolusjoner 465 og 2334. Men begge disse resolusjonene er vedtatt etter kapittel VI i FN-charteret og er derfor ikke bindende og er ikke folkerett. Mange av FN-resolusjonene er resultatet av politiske hestehandler av verste sort, hvor arabiske og muslimske stater med sine allierte stort sett kan vedta det de vil. Resultatet blir heldigvis bare meningsytringer, ikke folkerett.

Heller ikke fjerde Genève-konvensjon av 1949 gjør israelske bosetninger ulovlige. Den aktuelle paragrafen som ofte anføres handler om forbud mot deportasjon og folkeforflytninger med tvang i oppgjøret etter andre verdenskrig. Den kan ikke anvendes på jøders frivillige bosetning i Judea og Samaria – det jødiske folkets historiske og religiøse kjerneland.

Selv om Israel har rett til kontroll og bosetning av hele Judea og Samaria, har Israel gjentatte ganger vist vilje til å forhandle bort store deler av disse områdene i bytte med en fredsavtale som gir en ekte og varig fred. Trump-planen legger opp til at Israel skal beholde 30 prosent av Vestbredden, mot erstatning med områder i Negev.

Hovedproblemet forblir at arabisk og palestinsk side, slik de har gjort både før og etter 1948, insisterer på krav som vil utslette Israel som en jødisk stat. Dette er et krav som åpenbart er i strid med folkeretten.

President Barack Obamas utenriksminister John Kerry sa det slik: «Bosetningene er ikke hele og heller ikke hovedårsak til konflikten – selvfølgelig er de ikke det. Du kan heller ikke si at dersom de ble flyttet ville du hatt fred uten en mer omfattende avtale – det ville du ikke. Og vi forstår at i en sluttstatus-avtale, vil noen bosetninger bli del av Israel for å ta hensyn til de endringene som har funnet sted de siste 49 årene, inkludert nye demografiske realiteter på bakken.» Det er det samme Trump-planen legger opp til.

Har du kommentarer til artikkelen?

Vi vil veldig gjerne høre din mening!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart