Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Dobbelt så mange menn som kvinner støtter økt norsk-israelsk samhandel

Til tross for alle oppfordringer til boikott av Israel, fortsetter importen å øke år etter år. (Illustrasjonsfoto: MIFF)
Hva sier det norske folk til å videreutvikle handel og samarbeid med Israel?

I en nasjonal meningsmåling har MIFF bedt deltakerne ta stilling til utsagnet Jeg støtter at Norge videreutvikler handel og samarbeid med Israel.

Her er resultatene for hele den norske befolkningen – med tallene fra 2019 i parentes.

Stemmer nokså godt: 12 prosent (19 prosent)

Stemmer helt: 9 prosent (13 prosent)

 • Sum positive til mer samarbeid med Israel: 21 prosent (32 prosent)

Stemmer ikke i det hele tatt: 25 prosent (16 prosent)

Stemmer nokså dårlig: 14 prosent (21 prosent)

 • Sum negative til mer samarbeid med Israel: 39 prosent (37 prosent)

Umulig å svare: 19 prosent (24 prosent)

Ubesvart: 21 prosent (7 prosent)

I målingen får vi bekreftet noen av de samme hovedfunnene som i forrige MIFF-måling fra 2019:

 • Menn er mye mer positive til samarbeid med Israel enn kvinner. 29 prosent av mennene er positive til å videreutvikle handel og samarbeid med Israel, bare 12 prosent av kvinnene.
 • Motstanden mot økt samarbeid er størst i den eldste delen av befolkningen, 41 prosent blant dem over 60 år og 36 i aldersgruppen 15 til 30.
 • Motstanden mot økt handel og samarbeid med Israel øker i stor grad i takt med høyere utdanning, mens det er omtrent like mange som uttrykker seg positivt til samarbeid uavhengig av utdanningsnivå. Totalt svarer 45 prosent av dem med høyere utdanning over fire år at de er negative til videreutvikling av handel og samarbeid med Israel.
 • Støtten til økt samarbeid med Israel er størst på Sørlandet og Vestlandet (26 prosent), rundt 18-19 prosent i resten av landet.
 • Også denne gang var støtten til samarbeid med Israel betydelig høyere blant de som oppgir å være født i utlandet (27 prosent) enn de som oppgir å være født i Norge (21 prosent).

Her er andre funn fra 2021-målingen:

I måling fordelt på ulike bransjer, viser det seg å være størst negativitet til samhandel med Israel i kultur/idrett/organisasjoner (65 prosent), reiseliv/hotell (53 prosent) og media/reklame/PR/informasjon (51 prosent). Størst positivitet er innenfor telekommunikasjon/it (30 prosent) og forsvar/politi/rettsvesen/vakthold (28 prosent). Her var tallene noe annerledes i 2019, men antall respondenter i ulike bransjer er så lave at her er det sikkert stor feilmargin.

Se og del MIFFs film: Kjøp israelske varer!

Frivillighetsbarometeret 2021 er en befolkningsrepresentativ studie blant alle over 15 år. Målingen er utført for Frivillighet Norge, satt opp i samarbeid med Kantar. Studien kartlegger atferd, holdninger og interesser i frivillighets-Norge, samt holdninger til frivillighet i befolkningen. Dataene ble samlet inn i slutten av mai og begynnelsen av juni 2021.MIFF deltok i undersøkelsen forrige gang i 2019 – og resultatene finner du her.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

 1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
 2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
 3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
 4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart